Advanced

Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas

Ljungdahl Brönmark, Marcus (2020) BIOK01 20201
Degree Projects in Biology
Abstract
Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. I study the prerequisites for a successful restoration by reviewing studies from a range of scientific areas including geology, geochemistry, hydrology and biology. Simultaneously I investigate three rich fens in southern Scania (Dagstorps mosse, Stora Harrie mosse & Stångby mosse) to see if there is calcium rich... (More)
Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. I study the prerequisites for a successful restoration by reviewing studies from a range of scientific areas including geology, geochemistry, hydrology and biology. Simultaneously I investigate three rich fens in southern Scania (Dagstorps mosse, Stora Harrie mosse & Stångby mosse) to see if there is calcium rich ground in the vicinity which would allow for restoration and areal expansion. My aim is to evaluate the potential of a successful restoration by topsoil removal. Two out of three fens had thick layers of calcium rich clay at a depth of 0,3 meters. The third is assumed to have a base cation-rich groundwater supply. Based on data from my literature survey and field studies performed we should be able to establish a standard method for restoration of fens in Scania. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En ny början för Skånes rikkärr

Ibland när du går ute på den skånska myllan en dag i juni kan du träffa på ett sankt område med påtagligt mosstäcke och vackra orkidéer; då har du vandrat in i ett rikkärr och med tanke på orkidéerna så rör det sig med största sannolikhet om ett extremrikkärr. Vad är då ett rikkärr och varför behöver vi börja arbeta hårt med att bevara denna något gäckande naturtyp?

Rikkärr finns utspridda över hela Sverige men förekommer främst där det finns kalkrik berggrund eller tillgång på kalkrikt vatten. Rikkärren brukar delas in i två undergrupper, medelrikkärr och extremrikkärr. Medelrikkärr domineras av brunmossor och har ett pH i marken mellan 5.5 och 8.0. I Extremrikkärr kan pH övergå 8.0 och de kan vara... (More)
En ny början för Skånes rikkärr

Ibland när du går ute på den skånska myllan en dag i juni kan du träffa på ett sankt område med påtagligt mosstäcke och vackra orkidéer; då har du vandrat in i ett rikkärr och med tanke på orkidéerna så rör det sig med största sannolikhet om ett extremrikkärr. Vad är då ett rikkärr och varför behöver vi börja arbeta hårt med att bevara denna något gäckande naturtyp?

Rikkärr finns utspridda över hela Sverige men förekommer främst där det finns kalkrik berggrund eller tillgång på kalkrikt vatten. Rikkärren brukar delas in i två undergrupper, medelrikkärr och extremrikkärr. Medelrikkärr domineras av brunmossor och har ett pH i marken mellan 5.5 och 8.0. I Extremrikkärr kan pH övergå 8.0 och de kan vara väldigt artrika. Arter som den nära hotade kalkkärrgrynsnäckan (Vertigo geyeri), samt den akut hotade växten Svarttåg (Juncups anceps) som endast förekommer på tre platser i hela Sverige, är båda knutna till rikkärr. Naturtypen är på nedgång i Skåne generellt och har minskat med 9% per årtionde de senaste 30 åren. Minskningen beror främst på ökad klimatpåverkan genom global uppvärmning men historiskt sett har faktorer som dikning i jordbrukslandskapet och torvbrytning varit de huvudsakliga orsakerna.
Hur bör utökningen ske i Skåne?
I Sverige har endast ett fåtal rikkärr utökats under de senaste årtiondena. Orsaken är ofta den höga kostnaden för de åtgärder som krävs, däribland schaktning och transport av översta marklagret för att exponera den kalkrika leran eller moränen som ofta finns cirka 0,2-0,4 m under marknivå i och omkring rikkärr. I denna studie har jag utfört provborrningar för att leta efter tydliga kalklager i marken och därmed lämpliga platser för utökning av befintliga rikkärr. Jag har undersökt tre områden norr om Lund, Dagstorps mosse, Stora Harrie mosse och Stångby mosse. Utöver provtagningar har jag även gjort grundliga litteraturstudier med målet att ta fram åtgärdsunderlag som ska användas i restaureringssyfte.

Alla tre områden är lämpliga för utökning. Dock har Stora Harrie mosse och Dagstorps mosse ett försprång när det kommer till kalkförekomst och det kan bli svårt att hitta ett bra område för utökning i Stångby mosse baserat på denna studie. Schaktning sedan extensiv hävd verkar vara bästa sättet att restaurera i Skåne då marken allt som oftast är övergödd och behöver föras bort. Växtmaterial bör tas från ett rikkärr med god befintlig status och kalkning kan vara intressant för att hjälpa arter att etablera sig men det ersätter aldrig ett stadigt flöde av baskatjonrikt vatten vilket är essentiellt.

Restaurering av rikkärr är inte endast biologi. Det är geologi, geokemi, hydrologi, miljövetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi; det är komplext och det kräver resurser i form av expertis från ett flertal vetenskapliga områden. Hur vi går vidare för att skapa en metod som fungerar i Skåne är en invecklad process men underlaget finns och nu behöver vi bara börja arbeta fram den perfekta metoden för att rädda de skånska rikkärren.

Examensarbete för kandidatexamen i Biologi 15 hp 2020
Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Handledare: Tina D’Hertefeldt (Markgruppen) & Nils Cronberg (Plant Biology)
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungdahl Brönmark, Marcus
supervisor
organization
course
BIOK01 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
9020040
date added to LUP
2020-06-18 09:59:03
date last changed
2020-06-18 09:59:03
@misc{9020040,
 abstract   = {Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. I study the prerequisites for a successful restoration by reviewing studies from a range of scientific areas including geology, geochemistry, hydrology and biology. Simultaneously I investigate three rich fens in southern Scania (Dagstorps mosse, Stora Harrie mosse & Stångby mosse) to see if there is calcium rich ground in the vicinity which would allow for restoration and areal expansion. My aim is to evaluate the potential of a successful restoration by topsoil removal. Two out of three fens had thick layers of calcium rich clay at a depth of 0,3 meters. The third is assumed to have a base cation-rich groundwater supply. Based on data from my literature survey and field studies performed we should be able to establish a standard method for restoration of fens in Scania.},
 author    = {Ljungdahl Brönmark, Marcus},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas},
 year     = {2020},
}