Advanced

Vildbin och bihotell - En boplats för bin?

Johansson, Andreas (2020) BIOK01 20201
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Bihotell - Ett hem för bin?

Bin är viktiga för jorden och oss människor, de tillför samhället med många fördelar såsom pollination, mat och medicin. Ungefär 90% av jordens växter blir pollinerad av bin, fjärilar, skalbaggar, fåglar, ödlor och däggdjur, där bin är de primära pollinatörerna. Eftersom bin är viktiga, ställs frågan ofta om det pågår en global minskning av bin? Det är en svår fråga på grund av att det inte finns särskilt mycket insamlad data, men den som finns visar att att det pågår en minskning. Eftersom de är hotade valde jag att undersöka strategier som skulle potentiellt kunna hjälpa solitära bin.

Solitära bin är en grupp av bin och har inga arbetare utan det är endast honan som ensamt bygger bo och samlar in föda... (More)
Bihotell - Ett hem för bin?

Bin är viktiga för jorden och oss människor, de tillför samhället med många fördelar såsom pollination, mat och medicin. Ungefär 90% av jordens växter blir pollinerad av bin, fjärilar, skalbaggar, fåglar, ödlor och däggdjur, där bin är de primära pollinatörerna. Eftersom bin är viktiga, ställs frågan ofta om det pågår en global minskning av bin? Det är en svår fråga på grund av att det inte finns särskilt mycket insamlad data, men den som finns visar att att det pågår en minskning. Eftersom de är hotade valde jag att undersöka strategier som skulle potentiellt kunna hjälpa solitära bin.

Solitära bin är en grupp av bin och har inga arbetare utan det är endast honan som ensamt bygger bo och samlar in föda till sina larver. Deras huvudsakliga näringskälla består av nektar och pollen. Solitära bin behöver också att deras livsavgörande resurser finns inom 500 meter där de bosätter sig. Lämpligt bo för solitära bin är beroende av arten och kan inkludera hål med olika diametrar skapade av skalbaggar, håligheter i trä, ihåliga växtstammar eller jord som har lämplig struktur, djup fuktighet och vegetationstäcke.

Metod
Metoden bestod av litteratursökning och sammanställning av tidigare studier. Det användes även enkätundersökning som metod för datainsamling. Enkäten var skapad och utskickad av Naturskyddsföreningen i samarbete med Anna Persson på CEC, LU. Enkäten skickades ut hösten 2019 till de som deltog i Operation: Rädda bina under 2019

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar om bina bosätter sig i bihotell. Resultatet visade att åldern av bihotellet spelar en stor roll, ju längre ett bihotell sitter uppe desto större chans har det att bli bebott. Detta kan bero på att bin kan hitta ett lämpligt bo och sedan nästa säsong återkomma till samma plats. Resultatet visade också att omgivande miljö hade en påverkan på större arter. För mindre arter var blomrikedomen runt boet är viktigt. En förklaring till detta är att mindre arter inte kan röra sig särskilt långt ifrån boet medan större arter kan.

Mina resultat visar på att solitära bin använder bihotellen, men det är inte helt klart hur stor positiv effekt de har på bina. Det skulle behövas fler studier som undersöker fler faktorer. Men initiativ som bihotell bidrar till att allmänheten blir involverad och medvetna om binas roll i naturen. Det är essentiellt att öka människors kunskap om bin då de är viktiga både för oss och ekosystemen.


Examensarbete för kandidatexamen i Biologi 15 hp 2020
Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Handledare: Anna Persson
Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC. Lunds universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Andreas
supervisor
organization
course
BIOK01 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9020061
date added to LUP
2020-06-18 10:33:35
date last changed
2020-06-18 10:33:35
@misc{9020061,
 author    = {Johansson, Andreas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vildbin och bihotell - En boplats för bin?},
 year     = {2020},
}