Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att forma en entreprenör? Entreprenörsrollen och lärares förhållande till den

Lindström, Jens LU (2020) SOCK05 20201
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: entreprenörskap som företeelse har sedan GY 11 infördes gjort entré i gymnasieskolan och blivit en del av gymnasieskolans uppdrag, men begreppet är mångfasetterat och ibland även laddat med känslor och åsikter. Denna mångtydighet ger upphov till olika möjliga tolkningar och därmed konsekvenser för verksamheten och i förlängningen för eleverna.
Syfte: syftet med denna uppsats är att utreda hur lärare arbetar med och förhåller sig till den del av gymnasieskolans uppdrag som handlar om att elever ska utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångs¬punkter och undersökningens upplägg: studien tar en socialkonstruktivistisk ansats i att undersöka hur lärare... (More)
Problem/Bakgrund: entreprenörskap som företeelse har sedan GY 11 infördes gjort entré i gymnasieskolan och blivit en del av gymnasieskolans uppdrag, men begreppet är mångfasetterat och ibland även laddat med känslor och åsikter. Denna mångtydighet ger upphov till olika möjliga tolkningar och därmed konsekvenser för verksamheten och i förlängningen för eleverna.
Syfte: syftet med denna uppsats är att utreda hur lärare arbetar med och förhåller sig till den del av gymnasieskolans uppdrag som handlar om att elever ska utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångs¬punkter och undersökningens upplägg: studien tar en socialkonstruktivistisk ansats i att undersöka hur lärare formulerar och arbetar med begreppet entreprenörskap, vilket analyseras med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv.
Slutsatser/Resultat: entreprenörskap är något som lärarna ser positivt på även om det är så att undervisningen bara stärker vissa av de entreprenöriella förmågorna. I studien ges även en bild av skillnaderna mellan förväntningarna på en elev kontra en entreprenör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Jens LU
supervisor
organization
course
SOCK05 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenör, entreprenörskap, gymnasieskolan, dramaturgiskt perspektiv, lärare, roll, fasad, Goffman.
language
Swedish
id
9020329
date added to LUP
2020-06-22 08:48:38
date last changed
2020-06-22 08:48:38
@misc{9020329,
 abstract   = {{Problem/Bakgrund: entreprenörskap som företeelse har sedan GY 11 infördes gjort entré i gymnasieskolan och blivit en del av gymnasieskolans uppdrag, men begreppet är mångfasetterat och ibland även laddat med känslor och åsikter. Denna mångtydighet ger upphov till olika möjliga tolkningar och därmed konsekvenser för verksamheten och i förlängningen för eleverna. 
Syfte: syftet med denna uppsats är att utreda hur lärare arbetar med och förhåller sig till den del av gymnasieskolans uppdrag som handlar om att elever ska utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångs¬punkter och undersökningens upplägg: studien tar en socialkonstruktivistisk ansats i att undersöka hur lärare formulerar och arbetar med begreppet entreprenörskap, vilket analyseras med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv. 
Slutsatser/Resultat: entreprenörskap är något som lärarna ser positivt på även om det är så att undervisningen bara stärker vissa av de entreprenöriella förmågorna. I studien ges även en bild av skillnaderna mellan förväntningarna på en elev kontra en entreprenör.}},
 author    = {{Lindström, Jens}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att forma en entreprenör? Entreprenörsrollen och lärares förhållande till den}},
 year     = {{2020}},
}