Advanced

Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

Hovold, Maria LU (2020) SOCK05 20201
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstract
Författare: Maria Hovold
Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev
Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp
Internet
Vårterminen 2020
Handledare: Margareta Nilsson-Lindström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2020

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med elever och lärare för att nå en djupare förståelse för dessa företeelser. Den teoretiska... (More)
Abstract
Författare: Maria Hovold
Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev
Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp
Internet
Vårterminen 2020
Handledare: Margareta Nilsson-Lindström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2020

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med elever och lärare för att nå en djupare förståelse för dessa företeelser. Den teoretiska referensramen utgår från symbolisk interaktionism representerad av George H. Mead och Erving Goffman. Begrepp som används är Meads den generaliserade andre och självbetingning. Goffmans begrepp är främre och bakre region, den sociala rollen, cynisk och uppriktig aktör och intrycksstyrning.

Studien har visat att roller och relationer vid distansundervisning skiljer sig från traditionell undervisning på en för lärare och elever gemensam plats, så kallad platsskola. Relationerna på distans kan både blir djupare och bättre än på plats, men vid brist på enskild interaktion blir relationerna sämre. Genomgående visas det att ju mer interaktion som sker mellan lärare och elev ju bättre bli relationen. Privata samtal mellan lärare och elev lyfts upp som den bästa interaktionsformen för att få en närmare relation. Dock vill lärarna och de flesta eleverna inte ha en privat relation, utan det är lärar- och elevrelationer som de är ute efter. Lärarna menar att rollen som lärare blir tydligare vid distansundervisning då de slipper att ha en uppfostrande roll och hålla ordning på elever som ej sköter sig. Vid distansundervisning kan det bli lättare för elever att hålla sig undan och spela en roll gentemot lärarna, än på platsskola. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hovold, Maria LU
supervisor
organization
course
SOCK05 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansstudier, distansundervisning, relationer, roller, social interaktion.
language
Swedish
id
9021110
date added to LUP
2020-06-22 17:12:56
date last changed
2020-06-22 17:12:56
@misc{9021110,
 abstract   = {Abstract 
Författare: Maria Hovold
Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev
Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp
Internet
Vårterminen 2020
Handledare: Margareta Nilsson-Lindström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2020

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med elever och lärare för att nå en djupare förståelse för dessa företeelser. Den teoretiska referensramen utgår från symbolisk interaktionism representerad av George H. Mead och Erving Goffman. Begrepp som används är Meads den generaliserade andre och självbetingning. Goffmans begrepp är främre och bakre region, den sociala rollen, cynisk och uppriktig aktör och intrycksstyrning. 

Studien har visat att roller och relationer vid distansundervisning skiljer sig från traditionell undervisning på en för lärare och elever gemensam plats, så kallad platsskola. Relationerna på distans kan både blir djupare och bättre än på plats, men vid brist på enskild interaktion blir relationerna sämre. Genomgående visas det att ju mer interaktion som sker mellan lärare och elev ju bättre bli relationen. Privata samtal mellan lärare och elev lyfts upp som den bästa interaktionsformen för att få en närmare relation. Dock vill lärarna och de flesta eleverna inte ha en privat relation, utan det är lärar- och elevrelationer som de är ute efter. Lärarna menar att rollen som lärare blir tydligare vid distansundervisning då de slipper att ha en uppfostrande roll och hålla ordning på elever som ej sköter sig. Vid distansundervisning kan det bli lättare för elever att hålla sig undan och spela en roll gentemot lärarna, än på platsskola.},
 author    = {Hovold, Maria},
 keyword   = {Distansstudier,distansundervisning,relationer,roller,social interaktion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev},
 year     = {2020},
}