Advanced

Att utnyttja eller bli utnyttjad? - En argumentationsanalys gällande konkurrerande rättighetsanspråk inom surrogatarrangemang

Dimmlich, Linn LU (2020) MRSK62 20201
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Surrogatarrangemang är processen där en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att lämna över barnet till de tilltänkta föräldrarna. Primärt omfattar arrangemanget en surrogatmoder, tilltänkta föräldrar och ett barn. Syftet med följande uppsats har varit att hitta fall av rättighetskonkurrens inom surrogatarrangemang. Eftersom rättigheter ska vara universella och lika mycket värda bör inte rättighetskonkurrens uppstå, dock gör det detta tydligt inom ett surrogatarrangemang. Uppsatsen ämnar att klargöra vems rättigheter som primärt sätts i fokus och då på vems bekostnad. Underlaget för uppsatsen har varit sammanställda pro- och contraargument från remissinstansen för SOU2016:11 Olika vägar till föräldraskap. Ett teoretiskt... (More)
Surrogatarrangemang är processen där en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att lämna över barnet till de tilltänkta föräldrarna. Primärt omfattar arrangemanget en surrogatmoder, tilltänkta föräldrar och ett barn. Syftet med följande uppsats har varit att hitta fall av rättighetskonkurrens inom surrogatarrangemang. Eftersom rättigheter ska vara universella och lika mycket värda bör inte rättighetskonkurrens uppstå, dock gör det detta tydligt inom ett surrogatarrangemang. Uppsatsen ämnar att klargöra vems rättigheter som primärt sätts i fokus och då på vems bekostnad. Underlaget för uppsatsen har varit sammanställda pro- och contraargument från remissinstansen för SOU2016:11 Olika vägar till föräldraskap. Ett teoretiskt ramverk har sedan applicerats på de argument med högst beviskraft för att kunna påvisa vikten av intersektionalitet. Vidare har även ett teorikritiskt förhållningssätt tillämpats, detta för att kunna belysa hur en teori av makt där makt följer de överordnades intressen inte alltid är applicerbart. Uppsatsen resulterar i en slutsats av att rättighetskonkurrens huvudsakligen uppstår mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrar. Fastän surrogatmodern är individen med främst rättighetsanspråk inom arrangemanget är det hennes rättigheter som primärt inskränks. De tilltänkta föräldrarnas rättigheter är prioriterade, även om de ofta är klädda i argument för barnets räkningen. Undersökningen visar även hur du kan vara förtryckt men ändå befinna dig i en position av makt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dimmlich, Linn LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Surrogatmoderskap, Surrogatarrangemang, Rättighetskonkurrens, Mänskliga rättigheter, Makt, Intersektionalitet, Ofrivillig barnlöshet.
language
Swedish
id
9021131
date added to LUP
2020-08-20 11:57:14
date last changed
2020-08-20 11:57:14
@misc{9021131,
 abstract   = {Surrogatarrangemang är processen där en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att lämna över barnet till de tilltänkta föräldrarna. Primärt omfattar arrangemanget en surrogatmoder, tilltänkta föräldrar och ett barn. Syftet med följande uppsats har varit att hitta fall av rättighetskonkurrens inom surrogatarrangemang. Eftersom rättigheter ska vara universella och lika mycket värda bör inte rättighetskonkurrens uppstå, dock gör det detta tydligt inom ett surrogatarrangemang. Uppsatsen ämnar att klargöra vems rättigheter som primärt sätts i fokus och då på vems bekostnad. Underlaget för uppsatsen har varit sammanställda pro- och contraargument från remissinstansen för SOU2016:11 Olika vägar till föräldraskap. Ett teoretiskt ramverk har sedan applicerats på de argument med högst beviskraft för att kunna påvisa vikten av intersektionalitet. Vidare har även ett teorikritiskt förhållningssätt tillämpats, detta för att kunna belysa hur en teori av makt där makt följer de överordnades intressen inte alltid är applicerbart. Uppsatsen resulterar i en slutsats av att rättighetskonkurrens huvudsakligen uppstår mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrar. Fastän surrogatmodern är individen med främst rättighetsanspråk inom arrangemanget är det hennes rättigheter som primärt inskränks. De tilltänkta föräldrarnas rättigheter är prioriterade, även om de ofta är klädda i argument för barnets räkningen. Undersökningen visar även hur du kan vara förtryckt men ändå befinna dig i en position av makt.},
 author    = {Dimmlich, Linn},
 keyword   = {Surrogatmoderskap,Surrogatarrangemang,Rättighetskonkurrens,Mänskliga rättigheter,Makt,Intersektionalitet,Ofrivillig barnlöshet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att utnyttja eller bli utnyttjad? - En argumentationsanalys gällande konkurrerande rättighetsanspråk inom surrogatarrangemang},
 year     = {2020},
}