Advanced

Att bosätta sig för samhällets skull: En WPR-analys av svenska riksdagens debatt om EBO-lagen

Möller Forastieri, Tanya LU (2020) MRSG31 20201
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida asylsökande uppfattas som rättighetssubjekt i den svenska Riksdagens diskurs om Lagen om eget boende (EBO-lagen), för att därigenom uppmärksamma vilka möjligheter icke-medborgare har att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i ett nationalstatligt system. För att studera detta använder jag mig av ett teoretiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i Hannah Arendts “rätten att ha rättigheter”, samt av Carol Bacchis “What’s the problem represented to be”-ansats som metod. Analysen utgår från Riksdagens debatt Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande rörande Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11 som källmaterial och är uppdelad i tre delar utifrån tre av... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida asylsökande uppfattas som rättighetssubjekt i den svenska Riksdagens diskurs om Lagen om eget boende (EBO-lagen), för att därigenom uppmärksamma vilka möjligheter icke-medborgare har att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i ett nationalstatligt system. För att studera detta använder jag mig av ett teoretiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i Hannah Arendts “rätten att ha rättigheter”, samt av Carol Bacchis “What’s the problem represented to be”-ansats som metod. Analysen utgår från Riksdagens debatt Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande rörande Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11 som källmaterial och är uppdelad i tre delar utifrån tre av Bacchis sex analytiska frågor för att få fram för det första problemrepresentationen som råder i Riksdagens debatt, för det andra de underliggande förståelser som legitimerar denna problemrepresentation, och för det tredje vilka effekter problemrepresentationen får för EBO-lagens intressenter. Min slutsats blir att Sverige i problemrepresentationen av EBO-lagen till störst del fokuserar på staten, vilket gör att universella mänskliga rättigheter bortprioriteras. Detta gör det svårt för asylsökande att uppfattas som rättighetssubjekt, vilket, trots att de asylsökande ändå kan få mänskliga rättigheter tillgodosedda, kan göra det svårt för dem att kräva sina rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller Forastieri, Tanya LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20201
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
EBO-lagen, WPR, Arendt, asylsökande, statssuveränitet, välfärd, universella mänskliga rättigheter, bostadspolitik
language
Swedish
id
9021841
date added to LUP
2020-08-20 12:07:00
date last changed
2020-08-20 12:07:00
@misc{9021841,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida asylsökande uppfattas som rättighetssubjekt i den svenska Riksdagens diskurs om Lagen om eget boende (EBO-lagen), för att därigenom uppmärksamma vilka möjligheter icke-medborgare har att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i ett nationalstatligt system. För att studera detta använder jag mig av ett teoretiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i Hannah Arendts “rätten att ha rättigheter”, samt av Carol Bacchis “What’s the problem represented to be”-ansats som metod. Analysen utgår från Riksdagens debatt Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande rörande Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11 som källmaterial och är uppdelad i tre delar utifrån tre av Bacchis sex analytiska frågor för att få fram för det första problemrepresentationen som råder i Riksdagens debatt, för det andra de underliggande förståelser som legitimerar denna problemrepresentation, och för det tredje vilka effekter problemrepresentationen får för EBO-lagens intressenter. Min slutsats blir att Sverige i problemrepresentationen av EBO-lagen till störst del fokuserar på staten, vilket gör att universella mänskliga rättigheter bortprioriteras. Detta gör det svårt för asylsökande att uppfattas som rättighetssubjekt, vilket, trots att de asylsökande ändå kan få mänskliga rättigheter tillgodosedda, kan göra det svårt för dem att kräva sina rättigheter.},
 author    = {Möller Forastieri, Tanya},
 keyword   = {EBO-lagen,WPR,Arendt,asylsökande,statssuveränitet,välfärd,universella mänskliga rättigheter,bostadspolitik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bosätta sig för samhällets skull: En WPR-analys av svenska riksdagens debatt om EBO-lagen},
 year     = {2020},
}