Advanced

Japanese knotweed: the "nightmare plant" haunting Scania

Ståhlberg, Mikael (2020) BION02 20192
Degree Projects in Biology
Abstract
Invasive alien species (IAS) are one of the most important direct drivers of biodiversity loss and changes in ecosystem services. Over the last 20 years IAS are estimated to have cost the EU at least 12 billion euro per year. These costs continue to increase. Many IAS are expanding their territory, and thus both the current as well as future threat they pose must be taken into account. There is currently a lack of knowledge regarding the costs of IAS, as well as how they spread, and how they can be controlled. One such IAS present in Scania is japanese knotweed, a tall herb with far reaching rhizomes, that originates from East Asia. Japanese knotweed can both outcompete native flora and negatively affect infrastructure like buildings and... (More)
Invasive alien species (IAS) are one of the most important direct drivers of biodiversity loss and changes in ecosystem services. Over the last 20 years IAS are estimated to have cost the EU at least 12 billion euro per year. These costs continue to increase. Many IAS are expanding their territory, and thus both the current as well as future threat they pose must be taken into account. There is currently a lack of knowledge regarding the costs of IAS, as well as how they spread, and how they can be controlled. One such IAS present in Scania is japanese knotweed, a tall herb with far reaching rhizomes, that originates from East Asia. Japanese knotweed can both outcompete native flora and negatively affect infrastructure like buildings and roads. The aim of this project was to provide an overview of the Scanian knotweed problem, with special focus on Ängelholm municipality. Our field survey found a significant knotweed presence within Ängelholm. Knotweed stands were found in a variety of habitats including parklands, grasslands, forests and along Rönne stream. My survey of how Scanian municipalities perceive the japanese knotweed situation found that there was a problem throughout much of Scania, that many municipalities are only in recent years becoming aware of, with no clear guidelines for control efforts. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Parkslide: en ”mardrömsväxt” i Skåne

Invasiva arter är en av de största direkta hoten mot biodiversitet. De kan också hota ekosystemtjänster, och till och med människors hälsa. Invasiva arter beräknas kosta EU och Sverige flera miljarder kronor per år. Antalet invasiva arter i Sverige ökar, och global uppvärmning förväntas göra problemet värre. Den allra största gruppen av invasiva arter är landväxter. Parkslide (Fallopia japonica, Fig. 1) är en sådan invasiv växt, som spridits i de flesta av världens tempererade regioner.

Mitt arbete har undersökt hur parkslidesituationen ser ut i Skåne, med fokus på Ängelholms kommun. Det är uppdelat i fyra delar:
• en inventering av parkslide i Ängelholms kommun, där jag undersöker om olika... (More)
Parkslide: en ”mardrömsväxt” i Skåne

Invasiva arter är en av de största direkta hoten mot biodiversitet. De kan också hota ekosystemtjänster, och till och med människors hälsa. Invasiva arter beräknas kosta EU och Sverige flera miljarder kronor per år. Antalet invasiva arter i Sverige ökar, och global uppvärmning förväntas göra problemet värre. Den allra största gruppen av invasiva arter är landväxter. Parkslide (Fallopia japonica, Fig. 1) är en sådan invasiv växt, som spridits i de flesta av världens tempererade regioner.

Mitt arbete har undersökt hur parkslidesituationen ser ut i Skåne, med fokus på Ängelholms kommun. Det är uppdelat i fyra delar:
• en inventering av parkslide i Ängelholms kommun, där jag undersöker om olika miljöaspekter påverkar hur mycket parkslide trivs,
• en litteraturstudie om parkslide som invasiv art,
• en intervjustudie om parkslide i skånska kommuner, som undersöker hur mycket kunskap som finns om parkslide, samt vilka åtgärder som tas för bekämpning,
• underlag till en handlingsplan för parkslide åt Ängelholms kommun.

Inventeringen visade att ingen av de miljöaspekter (marktyp, skugga, och mänsklig påverkan) som jag undersökte hade signifikant effekt på parkslidet. Detta indikerar att parkslide kan trivas i alla typer av miljöer jag undersökte, vilket betyder att ingen av dessa kan uteslutas när man planerar inventering och bekämpning.

Intervjustudien visade att parkslide utgör ett problem för många kommuner i Skåne. Medvetenheten om problemet ökar, både eftersom ny reglering planeras för invasiva arter i Sverige, och eftersom parkslide har fått uppmärksamhet i media.

De flesta kommuner som hade ett någorlunda stort problem gör också ansträngningar för att bekämpa parkslide. Det råder brist på kunskap om vilka metoder som är effektiva. Det flest kommuner hade prövat var klippning, vilket är kostnadseffektivt och miljövänligt men kräver mycket arbete för att minska mängden parkslide. Den mest effektiva metoden var behandling med bekämpningsmedel, vilket kan medföra negativa konsekvenser för den kringliggande miljön. Oavsett vilken metod som används är utrotning av parkslide ett långsiktigt arbete, som kräver mycket arbete och uppsikt under lång tid.

Masterexamensprojekt i Biologi 45 hp 2020
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Tina d'Hertefeldt
Biologiska instutitionen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhlberg, Mikael
supervisor
organization
course
BION02 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9021977
date added to LUP
2020-06-24 11:04:55
date last changed
2020-06-24 11:04:55
@misc{9021977,
 abstract   = {Invasive alien species (IAS) are one of the most important direct drivers of biodiversity loss and changes in ecosystem services. Over the last 20 years IAS are estimated to have cost the EU at least 12 billion euro per year. These costs continue to increase. Many IAS are expanding their territory, and thus both the current as well as future threat they pose must be taken into account. There is currently a lack of knowledge regarding the costs of IAS, as well as how they spread, and how they can be controlled. One such IAS present in Scania is japanese knotweed, a tall herb with far reaching rhizomes, that originates from East Asia. Japanese knotweed can both outcompete native flora and negatively affect infrastructure like buildings and roads. The aim of this project was to provide an overview of the Scanian knotweed problem, with special focus on Ängelholm municipality. Our field survey found a significant knotweed presence within Ängelholm. Knotweed stands were found in a variety of habitats including parklands, grasslands, forests and along Rönne stream. My survey of how Scanian municipalities perceive the japanese knotweed situation found that there was a problem throughout much of Scania, that many municipalities are only in recent years becoming aware of, with no clear guidelines for control efforts.},
 author    = {Ståhlberg, Mikael},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Japanese knotweed: the "nightmare plant" haunting Scania},
 year     = {2020},
}