Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postkolonial turism - En diskursiv kamp om konsumenters (o)medvetande

Elofsson, Lisa LU (2020) SOCK04 20201
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Marknadsföringen av dagens charterresor och framväxten av postkolonial teori står under en diskursiv diskrepans. Därför syftar denna studie till att utifrån postkoloniala perspektiv analysera diskurser i aktuell svensk marknadsföring och klargöra för om turisters kulturella resurser kan ha grunden i koloniala privilegier. Med utgångspunkt i att företagen har egenintresse av att marknadsföringen speglar konsumentens verklighet, kan diskurser om variation och valfrihet spås skapa ett extensivt utövande av global kultur där utrymmet, och intresset, för lokala verkligheter ter sig begränsade på hotellen. I motsats till tidigare forskning inom postkolonialism och turism visar det empiriska materialet för denna studie att diskurser om 'den... (More)
Marknadsföringen av dagens charterresor och framväxten av postkolonial teori står under en diskursiv diskrepans. Därför syftar denna studie till att utifrån postkoloniala perspektiv analysera diskurser i aktuell svensk marknadsföring och klargöra för om turisters kulturella resurser kan ha grunden i koloniala privilegier. Med utgångspunkt i att företagen har egenintresse av att marknadsföringen speglar konsumentens verklighet, kan diskurser om variation och valfrihet spås skapa ett extensivt utövande av global kultur där utrymmet, och intresset, för lokala verkligheter ter sig begränsade på hotellen. I motsats till tidigare forskning inom postkolonialism och turism visar det empiriska materialet för denna studie att diskurser om 'den Andre' utelämnas, vilket bör stärka känslan av turistens existens gentemot denna, samtidigt som vi ej kan tala om direkta maktutövanden. Med stöd i Michel Foucaults teorier om diskursers ordning görs analysen av diskursiva verkligheters relativitet och bakomliggande ekonomiska intressen möjlig, vilket föranleder en mer filosofiskt inriktad läsning. (Less)
Popular Abstract
The practise of marketing charter travels can today be seen as standing under a discursive discrepancy with the emergence of postcolonial theory. With a postcolonial viewpoint, this essay therefore aims to study marketing discourses in a Swedish context in order to understand the cultural resources Swedish consumers of charter tourism take part of. The costumer’s expectation of that marketing gives a fair depiction of their bought reality is thought to be the bridge between text and actuality, and of what in this study shows to be an extensive practise of western ‘global culture’ though discourses on choice and variety, giving local culture limited space and interest in hotel institutions. Compared to previous research within the... (More)
The practise of marketing charter travels can today be seen as standing under a discursive discrepancy with the emergence of postcolonial theory. With a postcolonial viewpoint, this essay therefore aims to study marketing discourses in a Swedish context in order to understand the cultural resources Swedish consumers of charter tourism take part of. The costumer’s expectation of that marketing gives a fair depiction of their bought reality is thought to be the bridge between text and actuality, and of what in this study shows to be an extensive practise of western ‘global culture’ though discourses on choice and variety, giving local culture limited space and interest in hotel institutions. Compared to previous research within the postcolonial and touristic fields, the empiric material of this study presents ‘the Other’ as absent, which is thought to strengthen the tourist perspective only causing an indirect exercise of power. With the support of a Foucauldian theoretical framework on the order of discourse, an analysis on the relativity of discursive reality and their underlying (economical) interests is made possible. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elofsson, Lisa LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: charter, diskurs, Foucault, konsumtion, marknadsföring, postkolonialism, turism Key words: charter travel, consumption, discourse, marketing, postcolonialism, tourism
language
Swedish
id
9022009
date added to LUP
2020-06-25 13:25:17
date last changed
2020-06-25 13:25:17
@misc{9022009,
 abstract   = {{Marknadsföringen av dagens charterresor och framväxten av postkolonial teori står under en diskursiv diskrepans. Därför syftar denna studie till att utifrån postkoloniala perspektiv analysera diskurser i aktuell svensk marknadsföring och klargöra för om turisters kulturella resurser kan ha grunden i koloniala privilegier. Med utgångspunkt i att företagen har egenintresse av att marknadsföringen speglar konsumentens verklighet, kan diskurser om variation och valfrihet spås skapa ett extensivt utövande av global kultur där utrymmet, och intresset, för lokala verkligheter ter sig begränsade på hotellen. I motsats till tidigare forskning inom postkolonialism och turism visar det empiriska materialet för denna studie att diskurser om 'den Andre' utelämnas, vilket bör stärka känslan av turistens existens gentemot denna, samtidigt som vi ej kan tala om direkta maktutövanden. Med stöd i Michel Foucaults teorier om diskursers ordning görs analysen av diskursiva verkligheters relativitet och bakomliggande ekonomiska intressen möjlig, vilket föranleder en mer filosofiskt inriktad läsning.}},
 author    = {{Elofsson, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Postkolonial turism - En diskursiv kamp om konsumenters (o)medvetande}},
 year     = {{2020}},
}