Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Direktare" En kvalitativ studie om vad våra riter i samband med döden säger om vår samtid

Åberg, Ingrid LU (2020) SOCK05 20201
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att undersöka vad fenomenet direktare, dvs. då en död person kremeras och kroppen sprids i minneslund utan någon ceremoni, samt övriga förändringar vad gäller riter i samband med död och begravning säger om vår samtid.
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med ett antal begravningsentreprenörer, begravningsrådgivare samt krematorievaktmästare verksamma i stad och landsbygd. De intervjuade är alltså personer som i sin vardag arbetar med död och begravning och som möter många människor i sorg och tar del av deras förhållningssätt, tankar och handlande i samband med att de förlorat en anhörig.
Utgångspunkten för uppsatsen är att de riter vi har i samband med död och begravning, eller att helt... (More)
Syftet med den här studien är att undersöka vad fenomenet direktare, dvs. då en död person kremeras och kroppen sprids i minneslund utan någon ceremoni, samt övriga förändringar vad gäller riter i samband med död och begravning säger om vår samtid.
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med ett antal begravningsentreprenörer, begravningsrådgivare samt krematorievaktmästare verksamma i stad och landsbygd. De intervjuade är alltså personer som i sin vardag arbetar med död och begravning och som möter många människor i sorg och tar del av deras förhållningssätt, tankar och handlande i samband med att de förlorat en anhörig.
Utgångspunkten för uppsatsen är att de riter vi har i samband med död och begravning, eller att helt avstå riter, säger något viktigt om vår tid och vårt sätt att leva.
Uppsatsens intervjuer analyseras utifrån Mary Douglas grupp- och nätverksteori och framförallt utifrån de fyra idealtyper som kan definieras utifrån Douglas teori: hierarkisk samhällstyp, individualistisk samhällstyp, enklav och isolering.
Resultatet och slutsatsen är att de förändringar som hela tiden sker vad gäller riter som har med död och begravning på många sätt speglar vårt samhälle men materialet ger ingen enhetlig bild och det finns stora variationer i hur de intervjuade tolkar de förändringar som sker. En märkbar tendens är dock att vi går mot ett alltmer individualistiskt samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Ingrid LU
supervisor
organization
course
SOCK05 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Riter, begravning, kremation, avskedsriter, död, religion
language
Swedish
id
9022256
date added to LUP
2020-06-25 13:58:39
date last changed
2020-06-25 13:58:39
@misc{9022256,
 abstract   = {{Syftet med den här studien är att undersöka vad fenomenet direktare, dvs. då en död person kremeras och kroppen sprids i minneslund utan någon ceremoni, samt övriga förändringar vad gäller riter i samband med död och begravning säger om vår samtid.
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med ett antal begravningsentreprenörer, begravningsrådgivare samt krematorievaktmästare verksamma i stad och landsbygd. De intervjuade är alltså personer som i sin vardag arbetar med död och begravning och som möter många människor i sorg och tar del av deras förhållningssätt, tankar och handlande i samband med att de förlorat en anhörig. 
Utgångspunkten för uppsatsen är att de riter vi har i samband med död och begravning, eller att helt avstå riter, säger något viktigt om vår tid och vårt sätt att leva. 
Uppsatsens intervjuer analyseras utifrån Mary Douglas grupp- och nätverksteori och framförallt utifrån de fyra idealtyper som kan definieras utifrån Douglas teori: hierarkisk samhällstyp, individualistisk samhällstyp, enklav och isolering.
Resultatet och slutsatsen är att de förändringar som hela tiden sker vad gäller riter som har med död och begravning på många sätt speglar vårt samhälle men materialet ger ingen enhetlig bild och det finns stora variationer i hur de intervjuade tolkar de förändringar som sker. En märkbar tendens är dock att vi går mot ett alltmer individualistiskt samhälle.}},
 author    = {{Åberg, Ingrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Direktare" En kvalitativ studie om vad våra riter i samband med döden säger om vår samtid}},
 year     = {{2020}},
}