Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

BEGENOM av JENK - Ett experiment för att testa bearbetning av genusinformation hos typiskt utvecklade barn med svenska som modersmål i nominalfraser med varierande komplexitet.

Gonzales Matias, Emeli LU and Pansner, Johanna LU (2020) LOGM81 20201
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen var att skapa ett experiment för att undersöka
bearbetning av grammatisk information, som stöd för lexikal selektion och att utvärdera hur experimentet verkade kunna besvara våra frågeställningar och hypoteser. Experimentet skulle undersöka hur deltagarna drog nytta av genusinformationen i artikeln när en nominalfras presenterades i meningar med olika komplexitet. Metod: Experimentet BEGENOM skapades i källkodsprogrammet PsychoPy. Därefter gjordes en pilottestning av experimentet. Där två deltagare, 5;1 år och 6;7 år deltog, båda med typisk språkutveckling och svenska som modersmål. Bearbetning av den grammatiska informationen på genusmarkerade artiklar i nominalfraser testades genom att deltagarna tittade på... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen var att skapa ett experiment för att undersöka
bearbetning av grammatisk information, som stöd för lexikal selektion och att utvärdera hur experimentet verkade kunna besvara våra frågeställningar och hypoteser. Experimentet skulle undersöka hur deltagarna drog nytta av genusinformationen i artikeln när en nominalfras presenterades i meningar med olika komplexitet. Metod: Experimentet BEGENOM skapades i källkodsprogrammet PsychoPy. Därefter gjordes en pilottestning av experimentet. Där två deltagare, 5;1 år och 6;7 år deltog, båda med typisk språkutveckling och svenska som modersmål. Bearbetning av den grammatiska informationen på genusmarkerade artiklar i nominalfraser testades genom att deltagarna tittade på tre bilder och samtidigt lyssnade på en mening där en ofullständig nominalfras, utan substantivet, ingick. Rammeningarna var utformade för att representera två nivåer av grammatisk komplexitet. Deltagarna fick, med datormus, klicka på den av bilderna som passade ihop med rammeningen. Resultat: Det låga deltagarantalet och deltagarnas varierande resultat har gett oss metodologiska implikationer för hur experimentet kan förbättras tekniskt snarare än gett oss svar på våra frågeställningar och hypoteser. Slutsats: Pilottestningen visade att experimentet fungerade, men fortsatta undersökningar är nödvändiga för att säkerställa experimentets validitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gonzales Matias, Emeli LU and Pansner, Johanna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
psychopy, genusbearbetning, frekvens, simultan bearbetningsförmåga, nominalfras
language
Swedish
id
9022456
date added to LUP
2020-06-25 15:26:23
date last changed
2020-06-26 03:39:54
@misc{9022456,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen var att skapa ett experiment för att undersöka
bearbetning av grammatisk information, som stöd för lexikal selektion och att utvärdera hur experimentet verkade kunna besvara våra frågeställningar och hypoteser. Experimentet skulle undersöka hur deltagarna drog nytta av genusinformationen i artikeln när en nominalfras presenterades i meningar med olika komplexitet. Metod: Experimentet BEGENOM skapades i källkodsprogrammet PsychoPy. Därefter gjordes en pilottestning av experimentet. Där två deltagare, 5;1 år och 6;7 år deltog, båda med typisk språkutveckling och svenska som modersmål. Bearbetning av den grammatiska informationen på genusmarkerade artiklar i nominalfraser testades genom att deltagarna tittade på tre bilder och samtidigt lyssnade på en mening där en ofullständig nominalfras, utan substantivet, ingick. Rammeningarna var utformade för att representera två nivåer av grammatisk komplexitet. Deltagarna fick, med datormus, klicka på den av bilderna som passade ihop med rammeningen. Resultat: Det låga deltagarantalet och deltagarnas varierande resultat har gett oss metodologiska implikationer för hur experimentet kan förbättras tekniskt snarare än gett oss svar på våra frågeställningar och hypoteser. Slutsats: Pilottestningen visade att experimentet fungerade, men fortsatta undersökningar är nödvändiga för att säkerställa experimentets validitet.}},
 author    = {{Gonzales Matias, Emeli and Pansner, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{BEGENOM av JENK - Ett experiment för att testa bearbetning av genusinformation hos typiskt utvecklade barn med svenska som modersmål i nominalfraser med varierande komplexitet.}},
 year     = {{2020}},
}