Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En utvärdering av Språkstart Halland - hur en regional och kommunal insats med inslag av gemensam bokläsning kan främja förskolebarns språkutveckling

Almquist Tangen, Josefine LU and Lundqvist, Julia LU (2020) LOGM81 20201
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att utvärdera effekten av Språkstart Halland, en insats med
avsikt att främja små barns språkutveckling och öka mängden bokläsning i hemmet. Metod: I studien deltog barn som hade deltagit i satsningen samt en kontrollgrupp som inte haft någon insats. Deltagarna utgjordes av 29 barn i åldrarna 18-27 månader som
testades med utvalda delar ur den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scale (NRDLS). Utöver det fick vårdnadshavare också fylla i två formulär, en om familjens läs- och biblioteksvanor samt en kortversion av självskattningsformuläret Communicative Development Inventory i svensk översättning (SECDI).
Resultat: Signifikanta skillnader mellan gruppernas resultat både gällande förståelse... (More)
Syfte: Studiens syfte var att utvärdera effekten av Språkstart Halland, en insats med
avsikt att främja små barns språkutveckling och öka mängden bokläsning i hemmet. Metod: I studien deltog barn som hade deltagit i satsningen samt en kontrollgrupp som inte haft någon insats. Deltagarna utgjordes av 29 barn i åldrarna 18-27 månader som
testades med utvalda delar ur den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scale (NRDLS). Utöver det fick vårdnadshavare också fylla i två formulär, en om familjens läs- och biblioteksvanor samt en kortversion av självskattningsformuläret Communicative Development Inventory i svensk översättning (SECDI).
Resultat: Signifikanta skillnader mellan gruppernas resultat både gällande förståelse och produktion på NRDLS kunde ses, dock inte för SECDI. Vidare visades inga signifikanta skillnader vid en jämförelse mellan resultat där grupperna delades in efter bokläsningsfrekvens. Inte heller kunde några signifikanta samband ses mellan vårdnadshavarnas utbildningsnivå och resultat på NRDLS och SECDI.
Slutsatser: Resultaten indikerar att en språkfrämjande insats med inslag av gemensam bokläsning främjar barns impressiva och expressiva ordförråd och språkförståelse samt ökar vårdnadshavares medvetenhet kring nyttan med gemensam bokläsning. Insatsen verkar ha en liten effekt på bokläsningssfrekvensen i hemmet, även om skillnaderna mellan grupperna var mindre än förväntat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almquist Tangen, Josefine LU and Lundqvist, Julia LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Gemensam bokläsning, språkutveckling, socioekonomisk status, språkfrämjande insats
language
Swedish
id
9022479
date added to LUP
2020-09-29 13:49:14
date last changed
2020-09-29 13:49:14
@misc{9022479,
 abstract   = {{Syfte: Studiens syfte var att utvärdera effekten av Språkstart Halland, en insats med
avsikt att främja små barns språkutveckling och öka mängden bokläsning i hemmet. Metod: I studien deltog barn som hade deltagit i satsningen samt en kontrollgrupp som inte haft någon insats. Deltagarna utgjordes av 29 barn i åldrarna 18-27 månader som
testades med utvalda delar ur den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scale (NRDLS). Utöver det fick vårdnadshavare också fylla i två formulär, en om familjens läs- och biblioteksvanor samt en kortversion av självskattningsformuläret Communicative Development Inventory i svensk översättning (SECDI).
Resultat: Signifikanta skillnader mellan gruppernas resultat både gällande förståelse och produktion på NRDLS kunde ses, dock inte för SECDI. Vidare visades inga signifikanta skillnader vid en jämförelse mellan resultat där grupperna delades in efter bokläsningsfrekvens. Inte heller kunde några signifikanta samband ses mellan vårdnadshavarnas utbildningsnivå och resultat på NRDLS och SECDI.
Slutsatser: Resultaten indikerar att en språkfrämjande insats med inslag av gemensam bokläsning främjar barns impressiva och expressiva ordförråd och språkförståelse samt ökar vårdnadshavares medvetenhet kring nyttan med gemensam bokläsning. Insatsen verkar ha en liten effekt på bokläsningssfrekvensen i hemmet, även om skillnaderna mellan grupperna var mindre än förväntat.}},
 author    = {{Almquist Tangen, Josefine and Lundqvist, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En utvärdering av Språkstart Halland - hur en regional och kommunal insats med inslag av gemensam bokläsning kan främja förskolebarns språkutveckling}},
 year     = {{2020}},
}