Advanced

Självskattning av röstfunktion hos personer med ensidig recurrenspares – en undersökning av behandlingsrelaterade påverkansfaktorer

Mikulenaite, Rita LU and Weilemar, Lina LU (2020) LOGM81 20201
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte.
Sammanfattning
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om röstfunktionen hos personer
med ensidig recurrenspares genom att kartlägga hur de själva upplever sin röst. Målet var
att beskriva eventuella mönster i självskattning baserat på etiologi, samt att undersöka
sambanden mellan självskattning och typ av behandling respektive tid sedan senaste
behandling.
Metod. Självskattningsformuläret Voice Handicap Index-Throat skickades ut till 150 personer diagnostiserade med ensidig recurrenspares mellan 2009 och 2019. För de 63 slutliga forskningsdeltagarna hämtades uppgifter om etiologi, intervention och tid sedan eventuell behandling ur patientjournalen.
Resultat. Inga signifikanta skillnader i VHI-index hittades mellan... (More)
Syfte.
Sammanfattning
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om röstfunktionen hos personer
med ensidig recurrenspares genom att kartlägga hur de själva upplever sin röst. Målet var
att beskriva eventuella mönster i självskattning baserat på etiologi, samt att undersöka
sambanden mellan självskattning och typ av behandling respektive tid sedan senaste
behandling.
Metod. Självskattningsformuläret Voice Handicap Index-Throat skickades ut till 150 personer diagnostiserade med ensidig recurrenspares mellan 2009 och 2019. För de 63 slutliga forskningsdeltagarna hämtades uppgifter om etiologi, intervention och tid sedan eventuell behandling ur patientjournalen.
Resultat. Inga signifikanta skillnader i VHI-index hittades mellan olika etiologigrupper. För hela gruppen visade analys med Spearmans rangkorrelation att längre tid sedan behandling hade ett signifikant samband med lägre VHI-index. Högre behandlingsomfattning i form av fler logopedbesök respektive fler injektioner hade ett signifikant samband med högre VHI-index.
Slutsatser. På gruppnivå visar resultaten att längre tid sedan behandling korrelerar med lägre grad av skattade röstbesvär, samt att högre behandlingsomfattning korrelerar med högre grad av skattade röstbesvär. Trots att majoriteten av forskningsdeltagarna rapporterar röstrelaterade symptom, verkar många kunna hantera sin röstpåverkan relativt väl. I den kliniska verksamheten är det viktigt att se till den enskilde patienten då två individer med liknande symptom kan uppleva olika stor påverkan på sin livskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mikulenaite, Rita LU and Weilemar, Lina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ensidig recurrenspares, etiologi, injektionsbehandling, livskvalitet, röstbehandling, självskattning av röstfunktion, Voice Handicap Index-Throat.
language
Swedish
id
9022541
date added to LUP
2020-06-25 15:34:13
date last changed
2020-06-26 03:39:55
@misc{9022541,
 abstract   = {Syfte.
Sammanfattning
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om röstfunktionen hos personer
med ensidig recurrenspares genom att kartlägga hur de själva upplever sin röst. Målet var
att beskriva eventuella mönster i självskattning baserat på etiologi, samt att undersöka
sambanden mellan självskattning och typ av behandling respektive tid sedan senaste
behandling.
Metod. Självskattningsformuläret Voice Handicap Index-Throat skickades ut till 150 personer diagnostiserade med ensidig recurrenspares mellan 2009 och 2019. För de 63 slutliga forskningsdeltagarna hämtades uppgifter om etiologi, intervention och tid sedan eventuell behandling ur patientjournalen.
Resultat. Inga signifikanta skillnader i VHI-index hittades mellan olika etiologigrupper. För hela gruppen visade analys med Spearmans rangkorrelation att längre tid sedan behandling hade ett signifikant samband med lägre VHI-index. Högre behandlingsomfattning i form av fler logopedbesök respektive fler injektioner hade ett signifikant samband med högre VHI-index.
Slutsatser. På gruppnivå visar resultaten att längre tid sedan behandling korrelerar med lägre grad av skattade röstbesvär, samt att högre behandlingsomfattning korrelerar med högre grad av skattade röstbesvär. Trots att majoriteten av forskningsdeltagarna rapporterar röstrelaterade symptom, verkar många kunna hantera sin röstpåverkan relativt väl. I den kliniska verksamheten är det viktigt att se till den enskilde patienten då två individer med liknande symptom kan uppleva olika stor påverkan på sin livskvalitet.},
 author    = {Mikulenaite, Rita and Weilemar, Lina},
 keyword   = {ensidig recurrenspares,etiologi,injektionsbehandling,livskvalitet,röstbehandling,självskattning av röstfunktion,Voice Handicap Index-Throat.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självskattning av röstfunktion hos personer med ensidig recurrenspares – en undersökning av behandlingsrelaterade påverkansfaktorer},
 year     = {2020},
}