Advanced

Fallstudie Ystadbanan - Multikriterieanalys som metod för bedömning för bästa kapacitetshöjande åtgärd

Tosic, Tony Peter LU and Johansson, Edvin LU (2020) VTVL01 20201
Transport and Roads
Abstract
Capacity is a constant problem on the Swedish railway. More and more travellers have begun to choose trains as a mean of transport due to the low environmental impact and its convenient way of transport. Public transport in Sweden has increased significantly in the last decade, and it is mainly rail travel that has increased. This increase has also affected Skåne, where commuting to work and education has become increasingly common today and is a prerequisite for a growing labour market, (Lundström, 2019). The purpose of this study has therefore been to examine what opportunities for improvement there are for an increasing capacity regarding the sustainability aspects.

The work process was initiated by literature studies in which a... (More)
Capacity is a constant problem on the Swedish railway. More and more travellers have begun to choose trains as a mean of transport due to the low environmental impact and its convenient way of transport. Public transport in Sweden has increased significantly in the last decade, and it is mainly rail travel that has increased. This increase has also affected Skåne, where commuting to work and education has become increasingly common today and is a prerequisite for a growing labour market, (Lundström, 2019). The purpose of this study has therefore been to examine what opportunities for improvement there are for an increasing capacity regarding the sustainability aspects.

The work process was initiated by literature studies in which a number of tacks were studied according to its capacity utilization and whether there were planned capacity measures for the track. This resulted in Ystadbanan being chosen as it proved to be an interesting track to examine. The study of the Ystadbanan began with literature studies in which the traits and shortcomings of the course were studied. Subsequently, conceivable capacity-enhancing measures were developed to gain an insight into what can be applied to the track.

To be able to use the tracks and prevent any delays, measures must be taken. To obtain appropriate measures, a multi-criteria analysis was performed. This is a prevalent tool used to describe how well different alternatives fulfil one or more desired objectives. The method aims to identify the most suitable alternatives and to rank them.

The multi-criteria analysis for the case study resulted in the construction of a double track being the most advantageous alternative. After consultations with knowledgeable people in the industry, this was not the right alternative to proceed with. The case study clearly shows what measures can be taken on Ystadbanan, which can later serve as guidance for further studies. (Less)
Abstract (Swedish)
Kapaciteten är ett ständigt återkommande problem på den svenska järnvägen och allt fler resenärer har börjat välja tåg som färdmedel, detta medför att kapacitetsproblemet bara kommer öka. Kollektivresandet i Sverige har under det senaste decenniet ökat markant och det är främst resandet på järnväg som ökat. Denna ökning har även påverkat Skåne där pendling till arbete och utbildning idag har blivit allt vanligare och är en förutsättning för en växande arbetsmarknad, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 2019). Syftet med denna studie har därför varit att undersöka vilka förbättringsmöjligheter det finns för att öka järnvägens kapacitet med hänsyn till hållbarhetsaspekterna.

Arbetsprocessen inleddes med litteraturstudier där ett... (More)
Kapaciteten är ett ständigt återkommande problem på den svenska järnvägen och allt fler resenärer har börjat välja tåg som färdmedel, detta medför att kapacitetsproblemet bara kommer öka. Kollektivresandet i Sverige har under det senaste decenniet ökat markant och det är främst resandet på järnväg som ökat. Denna ökning har även påverkat Skåne där pendling till arbete och utbildning idag har blivit allt vanligare och är en förutsättning för en växande arbetsmarknad, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 2019). Syftet med denna studie har därför varit att undersöka vilka förbättringsmöjligheter det finns för att öka järnvägens kapacitet med hänsyn till hållbarhetsaspekterna.

Arbetsprocessen inleddes med litteraturstudier där ett flertal banor studerats efter dess kapacitetsutnyttjande samt om det fanns planerade kapacitetsåtgärder för banan. Detta resulterade i att Ystadbanan valdes då den visade sig vara en intressant bana att titta närmare på. Studien av Ystadbanan inleddes med litteraturstudier där banans egenskaper och brister studerades. Därefter togs tänkbara kapacitetshöjande åtgärder fram för att få en inblick vad som kan tillämpas på banan.

För att kunna nyttja banan på effektivt sätt och förhindra eventuella förseningar måste åtgärder vidtas. För att få fram den mest lämpliga åtgärder utfördes en multikriterieanalys. Detta är ett vanligt förekommande verktyg som tillämpas för att beskriva hur väl olika alternativ uppfyller ett eller flera önskade syften. Metoden syftar till att identifiera de mest lämpliga alternativen samt rangordna alternativen.

Multikriterieanalysen för fallstudien på Ystadbanan resulterade i att byggnation av ett dubbelspår är det mest fördelaktiga alternativet. Efter konsultationer med sakkunniga personer inom branschen kunde man konstatera att detta inte var rätt åtgärd att vidta. Detta på grund av den höga kostnaden som en sådan byggnation hade medfört inte blir motiverbar utifrån kapacitetsbehovet på banan. På grund av att dubbelspår förkastades så blev partiellt dubbelspår att föredra på grund av den kapacitetshöjning den medfört till de överkomliga priset. Fallstudien redovisar tydligt över vilka åtgärder som kan vidtas på Ystadbanan, vilket senare kan användas som vägledning för vidare arbeten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tosic, Tony Peter LU and Johansson, Edvin LU
supervisor
organization
alternative title
Case study Ystadbanan - Multicriteria analysis as a method for assessing the best capacity-enhancing measure
course
VTVL01 20201
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Järnväg, Multikriterieanalys, Expertgrupp, Dubbelspår, Partiellt dubbelspår, Mötesstation
report number
ISRN LUTHBG/THID-20/5601
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
9023906
date added to LUP
2020-07-02 12:34:40
date last changed
2020-08-04 14:42:22
@misc{9023906,
 abstract   = {Capacity is a constant problem on the Swedish railway. More and more travellers have begun to choose trains as a mean of transport due to the low environmental impact and its convenient way of transport. Public transport in Sweden has increased significantly in the last decade, and it is mainly rail travel that has increased. This increase has also affected Skåne, where commuting to work and education has become increasingly common today and is a prerequisite for a growing labour market, (Lundström, 2019). The purpose of this study has therefore been to examine what opportunities for improvement there are for an increasing capacity regarding the sustainability aspects.

The work process was initiated by literature studies in which a number of tacks were studied according to its capacity utilization and whether there were planned capacity measures for the track. This resulted in Ystadbanan being chosen as it proved to be an interesting track to examine. The study of the Ystadbanan began with literature studies in which the traits and shortcomings of the course were studied. Subsequently, conceivable capacity-enhancing measures were developed to gain an insight into what can be applied to the track.

To be able to use the tracks and prevent any delays, measures must be taken. To obtain appropriate measures, a multi-criteria analysis was performed. This is a prevalent tool used to describe how well different alternatives fulfil one or more desired objectives. The method aims to identify the most suitable alternatives and to rank them.

The multi-criteria analysis for the case study resulted in the construction of a double track being the most advantageous alternative. After consultations with knowledgeable people in the industry, this was not the right alternative to proceed with. The case study clearly shows what measures can be taken on Ystadbanan, which can later serve as guidance for further studies.},
 author    = {Tosic, Tony Peter and Johansson, Edvin},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {Järnväg,Multikriterieanalys,Expertgrupp,Dubbelspår,Partiellt dubbelspår,Mötesstation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fallstudie Ystadbanan - Multikriterieanalys som metod för bedömning för bästa kapacitetshöjande åtgärd},
 year     = {2020},
}