Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Emotioners roll i samspelet mellan ögonrörelser och minne

Stenberg, Philip LU and Hildeman, Svante LU (2020) PSYK11 20192
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Forskning på episodiskt minne har visat att spontana ögonrörelser tillbaka till positioner där minnen kodats in sker under återkallning av dessa, även om positionen vid minnesåterkallningen är tom. Det har föreslagits att dessa ögonrörelser har en funktionell roll för återkallningen. Den här studien syftar till att undersöka vilken roll emotioner har i samspelet mellan ögonrörelser och minnesåterkallning. Genom ögonrörelsemätare undersöktes forskningspersoners blickbeteende under minnesåterkallning av emotionellt laddade och av neutrala bilder, som de kodat in på en skärm. Data samlades också in kring forskningspersonernas subjektiva upplevelse av minnesåterkallningen. Resultaten visade att blicken gick tillbaka till platsen för inkodning,... (More)
Forskning på episodiskt minne har visat att spontana ögonrörelser tillbaka till positioner där minnen kodats in sker under återkallning av dessa, även om positionen vid minnesåterkallningen är tom. Det har föreslagits att dessa ögonrörelser har en funktionell roll för återkallningen. Den här studien syftar till att undersöka vilken roll emotioner har i samspelet mellan ögonrörelser och minnesåterkallning. Genom ögonrörelsemätare undersöktes forskningspersoners blickbeteende under minnesåterkallning av emotionellt laddade och av neutrala bilder, som de kodat in på en skärm. Data samlades också in kring forskningspersonernas subjektiva upplevelse av minnesåterkallningen. Resultaten visade att blicken gick tillbaka till platsen för inkodning, även vid minnesåterkallning. En trend i resultaten indikerade också att denna effekt var starkare när den inkodade bilden var emotionellt laddad. Forskningspersonerna bedömde att de tydligare kunde återkalla de emotionellt laddade bilderna, att de vållade mer obehag samt en starkare ovilja att tänka på dem. Utöver huvudexperimentet samlades data in om forskningspersonernas exekutiva kontroll och tendens till repetitivt negativt tänkande. Denna data användes i explorativa uppföljningsanalyser som visade korrelation mellan hög exekutiv kontroll, och förmåga att följa instruktionerna i huvudexperimentet. Analyserna visade också korrelation mellan låg grad av repetitivt negativt tänkande, och tendensen att titta tillbaka på positioner där irrelevanta emotionellt laddade stimuli kodats in. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenberg, Philip LU and Hildeman, Svante LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ögonrörelser, emotion, episodiskt minne, looking-at-nothing, PTQ, antisackad
language
Swedish
id
9025495
date added to LUP
2020-08-10 12:59:36
date last changed
2020-08-10 12:59:36
@misc{9025495,
 abstract   = {{Forskning på episodiskt minne har visat att spontana ögonrörelser tillbaka till positioner där minnen kodats in sker under återkallning av dessa, även om positionen vid minnesåterkallningen är tom. Det har föreslagits att dessa ögonrörelser har en funktionell roll för återkallningen. Den här studien syftar till att undersöka vilken roll emotioner har i samspelet mellan ögonrörelser och minnesåterkallning. Genom ögonrörelsemätare undersöktes forskningspersoners blickbeteende under minnesåterkallning av emotionellt laddade och av neutrala bilder, som de kodat in på en skärm. Data samlades också in kring forskningspersonernas subjektiva upplevelse av minnesåterkallningen. Resultaten visade att blicken gick tillbaka till platsen för inkodning, även vid minnesåterkallning. En trend i resultaten indikerade också att denna effekt var starkare när den inkodade bilden var emotionellt laddad. Forskningspersonerna bedömde att de tydligare kunde återkalla de emotionellt laddade bilderna, att de vållade mer obehag samt en starkare ovilja att tänka på dem. Utöver huvudexperimentet samlades data in om forskningspersonernas exekutiva kontroll och tendens till repetitivt negativt tänkande. Denna data användes i explorativa uppföljningsanalyser som visade korrelation mellan hög exekutiv kontroll, och förmåga att följa instruktionerna i huvudexperimentet. Analyserna visade också korrelation mellan låg grad av repetitivt negativt tänkande, och tendensen att titta tillbaka på positioner där irrelevanta emotionellt laddade stimuli kodats in.}},
 author    = {{Stenberg, Philip and Hildeman, Svante}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Emotioners roll i samspelet mellan ögonrörelser och minne}},
 year     = {{2020}},
}