Advanced

The Apportionment of International Responsibility between the European Union and its Member States under Mixed Agreements

Jinert-Baret, Tom LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder huruvida det går att identifiera en särskild rättsordning vad gäller fördelningen av internationellt ansvar mellan EU och dess medlemsstater under blandade avtal, det vill säga internationella avtal som undertecknats av EU och vissa eller alla dess medlemsstater på ena sidan, och en tredje stat eller internationell organisation på den andra.

Uppsatsen presenterar slutsatsen att sui generis-aspekterna av EU:s konstitutionella ordning, såsom dess internationella juridiska personlighet, fördragsgivande befogenheter, lagstiftande befogenheter, EU domstolens överhöghet och den kontinuerliga utvecklingen av EU:s kompetens, kräver att särskilda regler för tilldelning av internationellt ansvar tillämpas på EU:s blandade... (More)
Denna uppsats utreder huruvida det går att identifiera en särskild rättsordning vad gäller fördelningen av internationellt ansvar mellan EU och dess medlemsstater under blandade avtal, det vill säga internationella avtal som undertecknats av EU och vissa eller alla dess medlemsstater på ena sidan, och en tredje stat eller internationell organisation på den andra.

Uppsatsen presenterar slutsatsen att sui generis-aspekterna av EU:s konstitutionella ordning, såsom dess internationella juridiska personlighet, fördragsgivande befogenheter, lagstiftande befogenheter, EU domstolens överhöghet och den kontinuerliga utvecklingen av EU:s kompetens, kräver att särskilda regler för tilldelning av internationellt ansvar tillämpas på EU:s blandade avtal. Det hävdas vidare att dessa särskilda regler bör baseras på doktrinen om normativ kontroll, dvs. teorin om att det internationella ansvaret för agerandet av en EU-medlemsstat tilldelas EU om agerande är en följd av en bindande EU norm och att stöd för detta kan hittas både i Folkrättskommissionens arbete och i praxisen från både internationella och regionala rättsliga organ.

Slutligen slås det fast att de juridiska problem som kan uppstå som en följd av användandet av doktrinen om normativ kontroll, såsom försämrad rättssäkerhet i för tredje part samt friktionen mellan doktrinen om normativ och principerna om pacta tertiis och pacta sunt servanda, inte utgör ett oöverstigligt hinder för tillämpningen av doktrinen om normativ kontroll vid fördelandet av ansvar mellan EU och dess medlemsstater under mixed agreements.

Med dessa fynd i åtanke genomförs en sedan en kritisk granskning av EU:s tillträde till den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, där det föreslås att anslutningsavtalet mellan EU och Europarådet bör innehålla en uttrycklig hänvisning till doktrinen om normativ kontroll i kombination med en kompetensdeklaration samt en subsidiär mekanism för delat ansvar mellan EU och dess medlemsstater. (Less)
Abstract
This thesis examines whether there exists a special legal regime for the apportionment of international responsibility between the EU and its Member States under mixed agreements. The thesis argues that the sui generis aspects of the EU, such as its constitutional order, its international legal personality, its extensive treaty-making powers, legislative powers, its executive federalist construct, the dual role that the organs of its Member States play and the continuous
development of EU competencies, leads to the need for the development of special rules relating to the apportionment of international responsibility between the EU and its Member States under mixed agreements. It is subsequently argued that these special rules should be... (More)
This thesis examines whether there exists a special legal regime for the apportionment of international responsibility between the EU and its Member States under mixed agreements. The thesis argues that the sui generis aspects of the EU, such as its constitutional order, its international legal personality, its extensive treaty-making powers, legislative powers, its executive federalist construct, the dual role that the organs of its Member States play and the continuous
development of EU competencies, leads to the need for the development of special rules relating to the apportionment of international responsibility between the EU and its Member States under mixed agreements. It is subsequently argued that these special rules should be based on the normative control doctrine, i.e. the theory that the international responsibility for the conduct of an EU Member State is apportioned to the EU if the conduct is a consequence of a binding act of the EU. It is subsequently illustrated that
international practice exists in support of this.

Further, the legal problems that could arise as a consequence of the normative control doctrine, such as legal uncertainty for third parties, the friction between normative control as and the principle of pacta tertiis and pacta sunt
servanda are ultimately found not to constitute insurmountable obstacles for using the normative control doctrine when apportioning international responsibility between the EU and its Member States under mixed
agreements.

With these findings in mind, a critical examination of to the EU accession to the European Convention on Human Rights is conducted. It is there suggested that the accession agreement between the EU and the Council of Europe should contain an explicit reference to the normative control doctrine paired with an obligation on the EU and its Member States to submit declaration of competence as well as a subsidiary mechanism of joint responsibility that is triggered should the EU or its Member States fail to fulfill their obligations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jinert-Baret, Tom LU
supervisor
organization
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, Public International law, International organizations, Mixed Agreements, EU accession to the ECHR, Normative control doctrine
language
English
id
9025718
date added to LUP
2020-09-09 13:07:56
date last changed
2020-09-09 13:07:56
@misc{9025718,
 abstract   = {This thesis examines whether there exists a special legal regime for the apportionment of international responsibility between the EU and its Member States under mixed agreements. The thesis argues that the sui generis aspects of the EU, such as its constitutional order, its international legal personality, its extensive treaty-making powers, legislative powers, its executive federalist construct, the dual role that the organs of its Member States play and the continuous
development of EU competencies, leads to the need for the development of special rules relating to the apportionment of international responsibility between the EU and its Member States under mixed agreements. It is subsequently argued that these special rules should be based on the normative control doctrine, i.e. the theory that the international responsibility for the conduct of an EU Member State is apportioned to the EU if the conduct is a consequence of a binding act of the EU. It is subsequently illustrated that
international practice exists in support of this.

Further, the legal problems that could arise as a consequence of the normative control doctrine, such as legal uncertainty for third parties, the friction between normative control as and the principle of pacta tertiis and pacta sunt
servanda are ultimately found not to constitute insurmountable obstacles for using the normative control doctrine when apportioning international responsibility between the EU and its Member States under mixed
agreements.

With these findings in mind, a critical examination of to the EU accession to the European Convention on Human Rights is conducted. It is there suggested that the accession agreement between the EU and the Council of Europe should contain an explicit reference to the normative control doctrine paired with an obligation on the EU and its Member States to submit declaration of competence as well as a subsidiary mechanism of joint responsibility that is triggered should the EU or its Member States fail to fulfill their obligations.},
 author    = {Jinert-Baret, Tom},
 keyword   = {EU law,Public International law,International organizations,Mixed Agreements,EU accession to the ECHR,Normative control doctrine},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Apportionment of International Responsibility between the European Union and its Member States under Mixed Agreements},
 year     = {2020},
}