Advanced

Bör vi säga handikappad?

Johansson, Lovisa LU (2020) RETK13 20152
Rhetoric
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar hur vårt språk påverkar vår förståelse av verkligheten, och hur detta i sin tur kan tänkas påverka människor med funktionsskillnader. Analysen utgår ifrån en korpusundersökning av olika benämningar för människor med funktionsskillnader, detta för att se i vilka kontexter de olika orden används. Orden som analyseras är: handikappad, funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsskillnad. Resultatet har sedan analyserats utifrån doxologi, socialkonstruktivism, konnotation/denotation, maktkritik och ett etikperspektiv. Resultatet av denna uppsats visar att vissa ord, så som ordet handikappad, till stor del används som ett skällsord och därmed får negativa konnotationer vilket kan påverka människor med... (More)
Denna uppsats behandlar hur vårt språk påverkar vår förståelse av verkligheten, och hur detta i sin tur kan tänkas påverka människor med funktionsskillnader. Analysen utgår ifrån en korpusundersökning av olika benämningar för människor med funktionsskillnader, detta för att se i vilka kontexter de olika orden används. Orden som analyseras är: handikappad, funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsskillnad. Resultatet har sedan analyserats utifrån doxologi, socialkonstruktivism, konnotation/denotation, maktkritik och ett etikperspektiv. Resultatet av denna uppsats visar att vissa ord, så som ordet handikappad, till stor del används som ett skällsord och därmed får negativa konnotationer vilket kan påverka människor med funktionsskillnader negativt. Därmed är också slutsatsen att människan, ur ett etiskt perspektiv, bör undvika detta ord och istället använda ord som inte har negativa konnotationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Lovisa LU
supervisor
organization
course
RETK13 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Doxologi, funkofobi, ordvalsanalys, etik, retorik, handikappad, funktionsnedsättning, funktionsskillnad, maktkritik, korpusundersökning
language
Swedish
id
9026038
date added to LUP
2020-08-20 08:22:32
date last changed
2020-08-20 08:22:32
@misc{9026038,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar hur vårt språk påverkar vår förståelse av verkligheten, och hur detta i sin tur kan tänkas påverka människor med funktionsskillnader. Analysen utgår ifrån en korpusundersökning av olika benämningar för människor med funktionsskillnader, detta för att se i vilka kontexter de olika orden används. Orden som analyseras är: handikappad, funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsskillnad. Resultatet har sedan analyserats utifrån doxologi, socialkonstruktivism, konnotation/denotation, maktkritik och ett etikperspektiv. Resultatet av denna uppsats visar att vissa ord, så som ordet handikappad, till stor del används som ett skällsord och därmed får negativa konnotationer vilket kan påverka människor med funktionsskillnader negativt. Därmed är också slutsatsen att människan, ur ett etiskt perspektiv, bör undvika detta ord och istället använda ord som inte har negativa konnotationer.},
 author    = {Johansson, Lovisa},
 keyword   = {Doxologi,funkofobi,ordvalsanalys,etik,retorik,handikappad,funktionsnedsättning,funktionsskillnad,maktkritik,korpusundersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bör vi säga handikappad?},
 year     = {2020},
}