Advanced

Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

M'bog Rosén, Maya LU (2020) MRSG31 20201
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare.

Frågan som uppsatsen syftar till att undersöka kan sammanfattas som; Utmanar Sveriges inkorporering av CRC den svenska abortlagstiftningen?

Jag undersöker också vilken nationell juridisk status konventionen kommer att ges och jämför den med Europakonventionens nationella status.

De källor som används är nationella lagtexter, närmare bestämt ECHR art 2,3,8,... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare.

Frågan som uppsatsen syftar till att undersöka kan sammanfattas som; Utmanar Sveriges inkorporering av CRC den svenska abortlagstiftningen?

Jag undersöker också vilken nationell juridisk status konventionen kommer att ges och jämför den med Europakonventionens nationella status.

De källor som används är nationella lagtexter, närmare bestämt ECHR art 2,3,8, CRC, den svenska abortlagstiftningen, den svenska folkbokföringslagen och rättsfall från Europakommissionen och Europadomstolen Jag har också studerat vetenskapligt publicerade artiklar och texter.

Metoderna som används är: den doktrinära metoden och begreppsanalys.
Teorierna är: naturrätt, rättspositivism, människatesen och potentialitetsargumentet.

Mina resultat fastslår att CRC och dess preambel kan utmana den svenska abortlagstiftningen men att det i svensk lagstiftning anges fri abort fram till graviditetsvecka 18 (med särskilda skäl fram till vecka 22) vilket inte anses vara i strid med Europadomstolen. Sverige är ett land där rättspositivism genomsyrar rättssystemet och därför spelar det ingen roll vad som formuleras i Barnkonventionens preambel eftersom den gällande rätten är den svenska abortlagstiftningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
M'bog Rosén, Maya LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20201
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
abortion, ECHR, CRC, pro-life, abortlagstiftning, folkbokföringslag, legal positivism
language
Swedish
id
9027600
date added to LUP
2020-09-02 11:00:57
date last changed
2020-09-02 11:00:57
@misc{9027600,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare.

Frågan som uppsatsen syftar till att undersöka kan sammanfattas som; Utmanar Sveriges inkorporering av CRC den svenska abortlagstiftningen?

Jag undersöker också vilken nationell juridisk status konventionen kommer att ges och jämför den med Europakonventionens nationella status.

De källor som används är nationella lagtexter, närmare bestämt ECHR art 2,3,8, CRC, den svenska abortlagstiftningen, den svenska folkbokföringslagen och rättsfall från Europakommissionen och Europadomstolen Jag har också studerat vetenskapligt publicerade artiklar och texter.

Metoderna som används är: den doktrinära metoden och begreppsanalys.
Teorierna är: naturrätt, rättspositivism, människatesen och potentialitetsargumentet.

Mina resultat fastslår att CRC och dess preambel kan utmana den svenska abortlagstiftningen men att det i svensk lagstiftning anges fri abort fram till graviditetsvecka 18 (med särskilda skäl fram till vecka 22) vilket inte anses vara i strid med Europadomstolen. Sverige är ett land där rättspositivism genomsyrar rättssystemet och därför spelar det ingen roll vad som formuleras i Barnkonventionens preambel eftersom den gällande rätten är den svenska abortlagstiftningen.},
 author    = {M'bog Rosén, Maya},
 keyword   = {abortion,ECHR,CRC,pro-life,abortlagstiftning,folkbokföringslag,legal positivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?},
 year     = {2020},
}