Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kreativa begränsningar i komposition - Vilka ramar och regler kan användas för att underlätta mitt komponerande?

Karlsson, Marcus LU (2020) MUUK03 20201
Malmö Faculty of Fine and Performing Arts
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur jag genom begränsningar kunde förenkla min kompositionsprocess. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tre kompositörer av olika bakgrund om vilka ramar och regler de använder när dem komponerar. Sedan sammanfattade jag och valde ut några av dem att följa strikt när jag själv komponerade för min sextett.

Uppsatsen sökte besvara frågeställningarna: ”Vilka ramar och regler använder andra kompositörer som jag kan ha användning av?” och ”Hur kan kunskapen om andra kompositörers användande av begränsningar förenkla/underlätta min egen kompositionsprocess?”.

Arbetet resulterade i två olika kompositioner som tillkom helt och hållet efter respondenternas respektive svar. Den tredje fick inte... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur jag genom begränsningar kunde förenkla min kompositionsprocess. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tre kompositörer av olika bakgrund om vilka ramar och regler de använder när dem komponerar. Sedan sammanfattade jag och valde ut några av dem att följa strikt när jag själv komponerade för min sextett.

Uppsatsen sökte besvara frågeställningarna: ”Vilka ramar och regler använder andra kompositörer som jag kan ha användning av?” och ”Hur kan kunskapen om andra kompositörers användande av begränsningar förenkla/underlätta min egen kompositionsprocess?”.

Arbetet resulterade i två olika kompositioner som tillkom helt och hållet efter respondenternas respektive svar. Den tredje fick inte utrymme i arbetet och återstår att komponeras i framtiden. Genom empirisk undersökning visar resultatet att begränsningar av olika slag förenklar många delar av mitt komponerande genom att förminska arbetsfältet och därmed även antal möjligheter och val som behöver göras. Genom att använda mig av ramar och regler blir det dessutom lättare att behålla en röd tråd genom mina kompositioner. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to examine how I could simplify my compositional process through limitations. I implemented qualitative interviews with three composers with different backgrounds about which frameworks and rules they use when they compose. Then I summarized and chose to follow some of them strictly when I composed for my sextet.

The essay sought to answer the questions of issue: “Which frameworks and rules do other composers use that I can use?” and “How can the knowledge about other composers’ use of limitations simplify/facilitate my own compositional process?”.

The work resulted in two different compositions which came about entirely from the respondents’ respective answers. By empirical research, the result shows... (More)
The purpose of this study was to examine how I could simplify my compositional process through limitations. I implemented qualitative interviews with three composers with different backgrounds about which frameworks and rules they use when they compose. Then I summarized and chose to follow some of them strictly when I composed for my sextet.

The essay sought to answer the questions of issue: “Which frameworks and rules do other composers use that I can use?” and “How can the knowledge about other composers’ use of limitations simplify/facilitate my own compositional process?”.

The work resulted in two different compositions which came about entirely from the respondents’ respective answers. By empirical research, the result shows that limitations of different kinds simplify many parts of my composing through diminishing the working field and thereby also the amount of possibilities and choices needed to be made. By using frameworks and rules it additionally makes it easier to keep a red thread through my compositions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Marcus LU
supervisor
organization
course
MUUK03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komposition, kompositionsprocess, strategier, ramar, regler, begränsningar, kreativitet
language
Swedish
id
9027605
date added to LUP
2020-10-01 15:02:05
date last changed
2020-10-01 15:02:05
@misc{9027605,
 abstract   = {{The purpose of this study was to examine how I could simplify my compositional process through limitations. I implemented qualitative interviews with three composers with different backgrounds about which frameworks and rules they use when they compose. Then I summarized and chose to follow some of them strictly when I composed for my sextet. 

The essay sought to answer the questions of issue: “Which frameworks and rules do other composers use that I can use?” and “How can the knowledge about other composers’ use of limitations simplify/facilitate my own compositional process?”.

The work resulted in two different compositions which came about entirely from the respondents’ respective answers. By empirical research, the result shows that limitations of different kinds simplify many parts of my composing through diminishing the working field and thereby also the amount of possibilities and choices needed to be made. By using frameworks and rules it additionally makes it easier to keep a red thread through my compositions.}},
 author    = {{Karlsson, Marcus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kreativa begränsningar i komposition - Vilka ramar och regler kan användas för att underlätta mitt komponerande?}},
 year     = {{2020}},
}