Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Telia – företaget som tar ansvar för Agenda 2030? En analys av Telias hållbarhetsarbete i förhållande till de 17 globala målen.

Ericsson, Sara LU (2020) MRSG31 20201
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I en tid då företag avkrävs mer ansvar och deras hållbarhetsinitiativ (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) granskas i större utsträckning undersöker denna uppsats hur FN:s nya globala mål för hållbar utveckling påverkar företagens arbete. Uppsatsen består huvudsak-ligen av en studie där Telia Company och deras arbete för Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling studeras. Studien utförs med en kvalitativ innehållsana-lysmetod. Trots att företag menar att de arbetar för alla globala mål, visar studien att de inte själva rapportera om detta. Däremot är de 6 globala mål (Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 –... (More)
I en tid då företag avkrävs mer ansvar och deras hållbarhetsinitiativ (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) granskas i större utsträckning undersöker denna uppsats hur FN:s nya globala mål för hållbar utveckling påverkar företagens arbete. Uppsatsen består huvudsak-ligen av en studie där Telia Company och deras arbete för Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling studeras. Studien utförs med en kvalitativ innehållsana-lysmetod. Trots att företag menar att de arbetar för alla globala mål, visar studien att de inte själva rapportera om detta. Däremot är de 6 globala mål (Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap) som Telia anser sig ha starkast koppling till, de mål arbetet är starkast riktat mot. I denna upp-sats får läsaren förståelse om, genom en fallstudie centrerad runt Telia, hur CSR kopplas till ämnet mänskliga rättigheter och hur rättighetsuppfyllandet i världen påverkas av före-tagsansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Sara LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20201
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Hållbarhet, CSR, corporate social responsibility, SDG, sustainable development goals, globala målen, Telia, GRI, UN global compact, FN, hållbarhetsrapportering.
language
Swedish
id
9027733
date added to LUP
2020-09-02 10:59:44
date last changed
2020-09-02 10:59:44
@misc{9027733,
 abstract   = {{I en tid då företag avkrävs mer ansvar och deras hållbarhetsinitiativ (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) granskas i större utsträckning undersöker denna uppsats hur FN:s nya globala mål för hållbar utveckling påverkar företagens arbete. Uppsatsen består huvudsak-ligen av en studie där Telia Company och deras arbete för Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling studeras. Studien utförs med en kvalitativ innehållsana-lysmetod. Trots att företag menar att de arbetar för alla globala mål, visar studien att de inte själva rapportera om detta. Däremot är de 6 globala mål (Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap) som Telia anser sig ha starkast koppling till, de mål arbetet är starkast riktat mot. I denna upp-sats får läsaren förståelse om, genom en fallstudie centrerad runt Telia, hur CSR kopplas till ämnet mänskliga rättigheter och hur rättighetsuppfyllandet i världen påverkas av före-tagsansvar.}},
 author    = {{Ericsson, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Telia – företaget som tar ansvar för Agenda 2030? En analys av Telias hållbarhetsarbete i förhållande till de 17 globala målen.}},
 year     = {{2020}},
}