Advanced

Evaluation of small-scale control methods and their efficiency for Japanese knotweed, Reynoutria japonica

Kindgren Bartholdsson, David (2020) BIOM02 20201
Degree Projects in Biology
Abstract
Japanese knotweed, Reynoutria japonica, is a highly invasive alien species which has spread in Europe and America since it was introduced in the middle of 1800. Its ability to outcompete and suppress native plants and combined with its resilience and regenerative properties makes it difficult to control. Therefore, multiple methods have been tried to control this plant, but with varying success. This project focused on testing small scale methods such as salt addition, interspecific competition, drying of rhizomes, cutting above-ground stems and shade.

Treatments had some effect on shoot production or rhizome dry weight of R. japonica. Drying and replanting the rhizomes resulted in no green shoots being produced for 13 weeks. Combined... (More)
Japanese knotweed, Reynoutria japonica, is a highly invasive alien species which has spread in Europe and America since it was introduced in the middle of 1800. Its ability to outcompete and suppress native plants and combined with its resilience and regenerative properties makes it difficult to control. Therefore, multiple methods have been tried to control this plant, but with varying success. This project focused on testing small scale methods such as salt addition, interspecific competition, drying of rhizomes, cutting above-ground stems and shade.

Treatments had some effect on shoot production or rhizome dry weight of R. japonica. Drying and replanting the rhizomes resulted in no green shoots being produced for 13 weeks. Combined cutting and salt addition resulted in no green shoots being produced for 8 weeks. Several different methods are combined to continuously control the production of green shoots and reduce the growth of Reynoutria japonica. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Försök i växthusmiljö för att utvärdera effektiviteten av ingrepp i mindre skala mot parkslide, Reynoutria japonica.

Tack vare en ökad konnektivitet i världen via turism och handel så förflyttas många arter från sina naturliga utbredningsområden, och i vissa fall leder detta till en så kallad invasiv art. Detta är arter som sprider sig okontrollerat, är svåra att utrota när de väl är introducerade samt har en negativ påverkan på artmångfalden i dess nya utbredningsområde. Parkslide är en sådan art som introducerades till de brittiska öarna cirka 1850 och sedan spreds till resterande delar av Europa samt Amerika, i samtliga av de nämnda regionerna är den nu ett mycket stort problem och kostar miljarder varje år för att kontrollera.

... (More)
Försök i växthusmiljö för att utvärdera effektiviteten av ingrepp i mindre skala mot parkslide, Reynoutria japonica.

Tack vare en ökad konnektivitet i världen via turism och handel så förflyttas många arter från sina naturliga utbredningsområden, och i vissa fall leder detta till en så kallad invasiv art. Detta är arter som sprider sig okontrollerat, är svåra att utrota när de väl är introducerade samt har en negativ påverkan på artmångfalden i dess nya utbredningsområde. Parkslide är en sådan art som introducerades till de brittiska öarna cirka 1850 och sedan spreds till resterande delar av Europa samt Amerika, i samtliga av de nämnda regionerna är den nu ett mycket stort problem och kostar miljarder varje år för att kontrollera.

Parkslide är en högväxt bambu-liknande växt med höga, ihåliga stammar, små klasar med blommor och nästan hjärtformade blad. I dess invasiva utbredningsområde är arten asexuell pga att inga han-plantor finns, hybridisering sker dock mellan Parksliden och besläktade arter vilket resulterar i en viss mängd sexuellt producerade avkommor. Förökning inom arten sker istället via rhizomer från moderplantan, dessa kan sedan spridas med vatten eller människor och producerar kloner. Den trivs i störda miljöer med låg konkurrens så som vägkanter, avfallsanläggningar och strandkanter, där kan den med sin höga höjd, utbredning förmåga samt de giftiga ämnen den producerar konkurrera ut andra arter av växter helt.

Mina tester undersökte möjligheten att använda olika kontrollmetoder som inte baseras på herbicider, den nuvarande mest effektiva metoden, och som också kan användas av vanliga invånare som har parkslide på sin tomt eller i området. Testerna bestod av: klippa en gång per vecka, Tillsätta en stor mängd salt två gånger, skugga parksliden med hjälp av mörka plastpåsar, torka dess rhizomer samt att öka konkurrensen med hjälp av den vanliga solrosen, Helianthus annuus. Samtliga tester hade en effekt på parkslidens vikt och välmående, dock behövs mer tester innan något konkret kan sägas om effektiviteten samt behöver testerna göras om utomhus i naturliga miljöer. Även om samtliga metoder kan vara någorlunda effektiva för att kontrollera parkslidens tillväxt så är de ofta inte tillräckligt tillsammans, istället verkar den mest effektiva metoden vara att kombinera olika metoder beroende på miljön de växer i. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kindgren Bartholdsson, David
supervisor
organization
course
BIOM02 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9028729
date added to LUP
2020-09-09 13:58:42
date last changed
2020-09-09 13:58:42
@misc{9028729,
 abstract   = {Japanese knotweed, Reynoutria japonica, is a highly invasive alien species which has spread in Europe and America since it was introduced in the middle of 1800. Its ability to outcompete and suppress native plants and combined with its resilience and regenerative properties makes it difficult to control. Therefore, multiple methods have been tried to control this plant, but with varying success. This project focused on testing small scale methods such as salt addition, interspecific competition, drying of rhizomes, cutting above-ground stems and shade.

Treatments had some effect on shoot production or rhizome dry weight of R. japonica. Drying and replanting the rhizomes resulted in no green shoots being produced for 13 weeks. Combined cutting and salt addition resulted in no green shoots being produced for 8 weeks. Several different methods are combined to continuously control the production of green shoots and reduce the growth of Reynoutria japonica.},
 author    = {Kindgren Bartholdsson, David},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Evaluation of small-scale control methods and their efficiency for Japanese knotweed, Reynoutria japonica},
 year     = {2020},
}