Advanced

Investigating the basis for pollutant guidelines regarding amphibians in stormwater retention ponds

Svensson, Emil (2020) BIOM02 20192
Degree Projects in Biology
Abstract
Amid an anthropogenic sixth mass extinction, amphibians are among the most threatened organism groups. This can be explained largely by the loss and fragmentation of natural wetlands due to agricultural activities and urbanisation. Stormwater retention ponds are designed both to provide flood control and to collect and purify runoff from impervious surfaces but could also serve as amphibian habitats. By their very nature, retention ponds tend to accumulate pollutants to a degree uncommon in natural wetlands and could therefore potentially act as ecological traps or sinks. This study aimed to sample previously generated amphibian ecotoxicological data and describe this data statistically as well as generate species sensitivity distributions... (More)
Amid an anthropogenic sixth mass extinction, amphibians are among the most threatened organism groups. This can be explained largely by the loss and fragmentation of natural wetlands due to agricultural activities and urbanisation. Stormwater retention ponds are designed both to provide flood control and to collect and purify runoff from impervious surfaces but could also serve as amphibian habitats. By their very nature, retention ponds tend to accumulate pollutants to a degree uncommon in natural wetlands and could therefore potentially act as ecological traps or sinks. This study aimed to sample previously generated amphibian ecotoxicological data and describe this data statistically as well as generate species sensitivity distributions (SSDs) with conservative hazard concentrations for pollutants commonly found in retention ponds. After data filtering, SSDs for a total of 13 pollutants were generated. Concentrations for 14 additional pollutants were established as the lowest shown to have detrimental effects or the highest producing no such effects. Several substances were predicted to cause negative effects at concentrations lower than those either measured in retention pond recipients or set as existing guidelines. This study points towards a clear lack of relevant data to construct comprehensive guidelines at present. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Amfibier i dagvattendammar — vad vet vi?

Bor du i en stad men har hört grodor kväka under sommarmånaderna? Då är det inte osannolikt att de satt och ropade på varandra i en dagvattendamm. Amfibier brukar kanske inte alltid förknippas med stadsnära miljöer, men förutom att bidra med vattenrening och flödesutjämning, så kan dagvattendammar agera nattklubb och barnkammare. (För att inte tala om insektsbuffé!) Men vad är det som avgör huruvida amfibier trivs tillräckligt bra i en dagvattendamm för att sjunga och para sig? Det är en väldigt komplex fråga, men ett bra ställe att börja är att undersöka hur känsliga de är för föroreningarna som hamnar i dammarna när vi bygger våra bostäder och kör våra bilar.

På grund av människans påverkan... (More)
Amfibier i dagvattendammar — vad vet vi?

Bor du i en stad men har hört grodor kväka under sommarmånaderna? Då är det inte osannolikt att de satt och ropade på varandra i en dagvattendamm. Amfibier brukar kanske inte alltid förknippas med stadsnära miljöer, men förutom att bidra med vattenrening och flödesutjämning, så kan dagvattendammar agera nattklubb och barnkammare. (För att inte tala om insektsbuffé!) Men vad är det som avgör huruvida amfibier trivs tillräckligt bra i en dagvattendamm för att sjunga och para sig? Det är en väldigt komplex fråga, men ett bra ställe att börja är att undersöka hur känsliga de är för föroreningarna som hamnar i dammarna när vi bygger våra bostäder och kör våra bilar.

På grund av människans påverkan på naturliga våtmarker i form av urbanisering, utdikning, torrläggning och andra aktiviteter har mängden livsmiljöer för helt eller delvis vattenlevande organismer minskat stort det senaste århundradet. Detta innebär att dagvattendammar ibland kan vara det enda tillgängliga alternativet. Amfibier är de mest hotade ryggradsdjuren på global skala, och många beslutsfattare är intresserade av metoder för att skydda våra grodor, paddor och salamandrar.

Stora mängder information gällande föroreningars påverkan på växter och djur finns i databaser. Ett urval av denna information användes för att studera amfibiers känslighet för föroreningar som man sannolikt kan stöta på i dagvattendammar. Dessutom möjliggjorde detta en utvärdering av kunskapsläget, samt jämförelser med både tidigare uppmätta koncentrationer och de riktlinjer som vi redan utgår från för att skydda människa och natur.

För ett mindre antal föroreningar kunde ett förhållande bestämmas mellan halten av ämnet i vattnet och andelen amfibier som påverkas negativt. Högre koncentrationer innebär att en större del av amfibierna kan uppleva minskad äggkläckning, missbildningar hos yngel och hormonstörningar, för att bara nämna ett fåtal bekymmer. Om en förhållandevis hög skyddsstandard är målet så finns det tecken på att nuvarande riktlinjer och uppmätta koncentrationer skulle kunna överskrida en säker nivå.

Det finns en kunskapsbrist som försvårar förutsägelser gällande amfibiers känslighet för flertalet föroreningar i dagvattendammar. Om vi vill ge våra beslutsfattare tillräckligt på fötterna för att kunna utvärdera dammars lämplighet som livsmiljöer, så behövs forskning gällande amfibiers reaktion på betydligt fler ämnen. Dessutom krävs en vilja att utföra provtagningar i dagvattendammarna, för det är trots allt där som vi skulle kunna stötta våra fridlysta och insektsälskande grannar.

Masterexamensprojekt i Biologi 30 hp 2020
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Olof Berglund
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Per Nyström & Marika Stenberg
Ekoll AB, Malmö (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Emil
supervisor
organization
course
BIOM02 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9028775
date added to LUP
2020-09-09 16:04:51
date last changed
2020-09-09 16:04:51
@misc{9028775,
 abstract   = {Amid an anthropogenic sixth mass extinction, amphibians are among the most threatened organism groups. This can be explained largely by the loss and fragmentation of natural wetlands due to agricultural activities and urbanisation. Stormwater retention ponds are designed both to provide flood control and to collect and purify runoff from impervious surfaces but could also serve as amphibian habitats. By their very nature, retention ponds tend to accumulate pollutants to a degree uncommon in natural wetlands and could therefore potentially act as ecological traps or sinks. This study aimed to sample previously generated amphibian ecotoxicological data and describe this data statistically as well as generate species sensitivity distributions (SSDs) with conservative hazard concentrations for pollutants commonly found in retention ponds. After data filtering, SSDs for a total of 13 pollutants were generated. Concentrations for 14 additional pollutants were established as the lowest shown to have detrimental effects or the highest producing no such effects. Several substances were predicted to cause negative effects at concentrations lower than those either measured in retention pond recipients or set as existing guidelines. This study points towards a clear lack of relevant data to construct comprehensive guidelines at present.},
 author    = {Svensson, Emil},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Investigating the basis for pollutant guidelines regarding amphibians in stormwater retention ponds},
 year     = {2020},
}