Advanced

Tillämpning av kostnads-nyttoanalyser vid beslut om riskreducerande åtgärder i infrastrukturplaneringen

Nordenö, Cecilia LU (2020) VRSM01 20201
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
Cost benefit analysis is a valuable tool for making sustainable decisions in many sectors of society. This master thesis examines the application of cost benefit analysis for safety measures in infrastructure planning in Sweden with the aim to identify difficulties and possible improvements. This was accomplished by examining implemented cost benefit analyses and performing qualitative interviews with several stakeholders in the infrastructure planning process. A literature study was then carried out to investigate if research proposed any solutions on how to approach the identified difficulties. The results show that quantitative cost benefit analyses are mainly performed in unusual and complex situations, when there is no good practice... (More)
Cost benefit analysis is a valuable tool for making sustainable decisions in many sectors of society. This master thesis examines the application of cost benefit analysis for safety measures in infrastructure planning in Sweden with the aim to identify difficulties and possible improvements. This was accomplished by examining implemented cost benefit analyses and performing qualitative interviews with several stakeholders in the infrastructure planning process. A literature study was then carried out to investigate if research proposed any solutions on how to approach the identified difficulties. The results show that quantitative cost benefit analyses are mainly performed in unusual and complex situations, when there is no good practice to rely on, and that many simplifications are made in the calculations. To improve the application of cost benefit analysis in this context there is a demand for guidelines that clarify how to deal with difficulties such as monetizing the value of increased safety, risk aversion and interpreting what is reasonable in terms of balancing costs and safety benefits. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kostnads-nyttoanalyser används inom många sektorer av samhället för att utvärdera och jämföra olika investeringars lönsamhet. När kostnads-nyttoanalyser tillämpas på riskreducerande åtgärder innebär det ett avvägande mellan kostnad och säkerhet, vilket medför både praktiska och etiska utmaningar.

Planeringen för byggande av nya, och utveckling av befintliga, vägar och järnvägar är omfattande processer som tar lång tid och kostar samhället mycket pengar. Ett steg i planeringsprocessen är att utreda vilka risker för människors liv och hälsa som finns kopplade till vägen eller järnvägen. Detta görs i en riskbedömning där riskerna identifieras, analyseras och värderas. Ofta värderas riskerna utifrån tre nivåer; oacceptabla risker, risker... (More)
Kostnads-nyttoanalyser används inom många sektorer av samhället för att utvärdera och jämföra olika investeringars lönsamhet. När kostnads-nyttoanalyser tillämpas på riskreducerande åtgärder innebär det ett avvägande mellan kostnad och säkerhet, vilket medför både praktiska och etiska utmaningar.

Planeringen för byggande av nya, och utveckling av befintliga, vägar och järnvägar är omfattande processer som tar lång tid och kostar samhället mycket pengar. Ett steg i planeringsprocessen är att utreda vilka risker för människors liv och hälsa som finns kopplade till vägen eller järnvägen. Detta görs i en riskbedömning där riskerna identifieras, analyseras och värderas. Ofta värderas riskerna utifrån tre nivåer; oacceptabla risker, risker som kan accepteras efter övervägande och vidtagande av lämpliga riskreducerande åtgärder och acceptabla risker. Kostnaden är ofta en begränsande faktor vad gäller hur mycket en risk kan reduceras och det krävs ett ställningstagande i frågan: hur mycket är vi villiga att betala för ytterligare ökad säkerhet?
Det är en svår fråga att besvara, men i flera ramverk för riskhantering nämns kostnads-nyttoanalyserna som ett verktyg som kan användas för att avgöra vilka risker som är samhällsekonomiskt lönsamma att reducera genom att vidta åtgärder. I praktiken genomförs dock få kostnads-nyttoanalyser. Beslut om vilka risker som ska reduceras fattas oftare baserat på praxis, vilket kan innebära att samhällets resurser inte alltid används på bästa möjliga sätt. Förhoppningen är att detta examensarbete bidrar till utvecklingen av metoden för kostnads-nyttoanalyser för riskreducerande åtgärder för att i förlängningen kunna säkerställa effektiv resursanvändning i riskhanteringsarbetet inom infrastruktur-planeringen och andra områden.

Arbetet visar att det efterfrågas kompletteringar av dagens riktlinjer för kostnads-nyttoanalyser för att göra teorin mer tillämpbar för avväganden mellan kostnad och säkerhet. Det hade bidragit till en ökad kvalitet, mer tillförlitliga analyser och eventuellt även att kostnads-nyttoanalyser upplevs som ett mer lätthanterligt verktyg vid beslut om riskreducerande åtgärder. En slutsats är också att det behövs en större förståelse för vilket värde kostnads-nyttoanalyser tillför, bland flera aktörer i infrastrukturplaneringen, för att kostnads-nyttovärderingar ska bli en naturlig del av beslutsunderlag som tas fram genom riskbedömningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordenö, Cecilia LU
supervisor
organization
course
VRSM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kostnads-nyttoanalys, ALARP, beslutsfattande, skyddsåtgärd, säkerhet, infrastruktur, värdet av ett statistiskt liv, svårvärderade effekter
language
Swedish
id
9028839
date added to LUP
2020-10-07 10:19:05
date last changed
2020-10-07 10:19:05
@misc{9028839,
 abstract   = {Cost benefit analysis is a valuable tool for making sustainable decisions in many sectors of society. This master thesis examines the application of cost benefit analysis for safety measures in infrastructure planning in Sweden with the aim to identify difficulties and possible improvements. This was accomplished by examining implemented cost benefit analyses and performing qualitative interviews with several stakeholders in the infrastructure planning process. A literature study was then carried out to investigate if research proposed any solutions on how to approach the identified difficulties. The results show that quantitative cost benefit analyses are mainly performed in unusual and complex situations, when there is no good practice to rely on, and that many simplifications are made in the calculations. To improve the application of cost benefit analysis in this context there is a demand for guidelines that clarify how to deal with difficulties such as monetizing the value of increased safety, risk aversion and interpreting what is reasonable in terms of balancing costs and safety benefits.},
 author    = {Nordenö, Cecilia},
 keyword   = {Kostnads-nyttoanalys,ALARP,beslutsfattande,skyddsåtgärd,säkerhet,infrastruktur,värdet av ett statistiskt liv,svårvärderade effekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillämpning av kostnads-nyttoanalyser vid beslut om riskreducerande åtgärder i infrastrukturplaneringen},
 year     = {2020},
}