Advanced

En studie i möjliga förklaringar till medlemsminskningen i Svenska kyrkan. En kvalitativ kandidatuppsats som är skriven ur ett sociologiskt perspektiv.

Mibson, Maria LU (2020) SOCK04 20201
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Möjligheten att få studera medlemsminskningen i Svenska kyrkan har fångat mitt intresse, och utgör utgångspunkten för denna uppsats. Studiens syfte är att utforska olika förklaringar till medlemsminskningen.
Den valda metoden för denna uppsats är kvalitativ istället för kvantitativ, då uppsatsämnet tjänar på att kunna belysas med mer detaljerade svar.

Studiens upplägg har baserats på Svenska kyrkans historia, sociologiska förklaringar samt intervjuer av människor med olika utbildningsnivåer, kön, en tro på Gud och icke troende. De valda informanterna delades in i olika kategorier; de som sällan besökte kyrkan, de som var frekventa besökare samt de som var anställda i kyrkan (präst och diakon). Slutsatser och resultat tyder på att... (More)
Möjligheten att få studera medlemsminskningen i Svenska kyrkan har fångat mitt intresse, och utgör utgångspunkten för denna uppsats. Studiens syfte är att utforska olika förklaringar till medlemsminskningen.
Den valda metoden för denna uppsats är kvalitativ istället för kvantitativ, då uppsatsämnet tjänar på att kunna belysas med mer detaljerade svar.

Studiens upplägg har baserats på Svenska kyrkans historia, sociologiska förklaringar samt intervjuer av människor med olika utbildningsnivåer, kön, en tro på Gud och icke troende. De valda informanterna delades in i olika kategorier; de som sällan besökte kyrkan, de som var frekventa besökare samt de som var anställda i kyrkan (präst och diakon). Slutsatser och resultat tyder på att Svenska kyrkan inte längre ligger i människans fokus i samma utsträckning som förr i tiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mibson, Maria LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sekularisering, folkkyrka, habitus
language
Swedish
id
9029372
date added to LUP
2020-09-17 10:08:00
date last changed
2020-09-17 10:08:00
@misc{9029372,
 abstract   = {Möjligheten att få studera medlemsminskningen i Svenska kyrkan har fångat mitt intresse, och utgör utgångspunkten för denna uppsats. Studiens syfte är att utforska olika förklaringar till medlemsminskningen. 
Den valda metoden för denna uppsats är kvalitativ istället för kvantitativ, då uppsatsämnet tjänar på att kunna belysas med mer detaljerade svar.

Studiens upplägg har baserats på Svenska kyrkans historia, sociologiska förklaringar samt intervjuer av människor med olika utbildningsnivåer, kön, en tro på Gud och icke troende. De valda informanterna delades in i olika kategorier; de som sällan besökte kyrkan, de som var frekventa besökare samt de som var anställda i kyrkan (präst och diakon). Slutsatser och resultat tyder på att Svenska kyrkan inte längre ligger i människans fokus i samma utsträckning som förr i tiden.},
 author    = {Mibson, Maria},
 keyword   = {sekularisering,folkkyrka,habitus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie i möjliga förklaringar till medlemsminskningen i Svenska kyrkan. En kvalitativ kandidatuppsats som är skriven ur ett sociologiskt perspektiv.},
 year     = {2020},
}