Advanced

Röstpåverkan hos vuxna och äldre ungdomar med utvecklingsstamning: en deskriptiv studie om samförekomst

Jönsson, Sara LU and Swanteson, Gabriella LU (2020) LOGM81 20201
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva talrösten hos vuxna och äldre
ungdomar med utvecklingsstamning, samt identifiera vad kliniker och forskare behöver vara uppmärksamma på gällande röstens och stamningens samverkan.
Metod. En enkätstudie och tre fallstudier genomfördes. I enkätstudien deltog 20 logopeder, vars uppgift var att skatta det totala antalet patienter med utvecklingsstamning och andelen patienter med röstpåverkan. Vidare skulle logopederna skatta andelen med röstpåverkan och andelen som hade fått röstbehandling. Logopederna bedömde patienternas röster utifrån 13 parametrar. Fallstudierna omfattade momenten röst- och filminspelning för bedömning utifrån Stockholm Voice Evaluation Approach respektive... (More)
Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva talrösten hos vuxna och äldre
ungdomar med utvecklingsstamning, samt identifiera vad kliniker och forskare behöver vara uppmärksamma på gällande röstens och stamningens samverkan.
Metod. En enkätstudie och tre fallstudier genomfördes. I enkätstudien deltog 20 logopeder, vars uppgift var att skatta det totala antalet patienter med utvecklingsstamning och andelen patienter med röstpåverkan. Vidare skulle logopederna skatta andelen med röstpåverkan och andelen som hade fått röstbehandling. Logopederna bedömde patienternas röster utifrån 13 parametrar. Fallstudierna omfattade momenten röst- och filminspelning för bedömning utifrån Stockholm Voice Evaluation Approach respektive Stuttering Severity Index-3, ifyllning av The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering-Adults och Voice Handicap Index-Throat, samt en semi-strukturerad anamnestisk intervju. Tre män i åldersspannet 60–73 år deltog.
Resultat. Baserat på logopedernas skattningar av antalet patienter med stamning och antalet med samtidig röstpåverkan, beräknades samförekomsten av stamning och röstpåverkan till 27,5%. Röstparametrarna med högst svarsfrekvens var kostal andning, press, knarr och hårda ansatser. Två av de tre falldeltagarna upplevde röstbesvär gällande perceptuell röstkvalitet och röstansträngdhet.
Slutsatser. Resultatet tydde på att en samförekomst rådde mellan stamning och symptom på röststörning. Dock förekom individuella skillnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Sara LU and Swanteson, Gabriella LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
9030867
date added to LUP
2020-10-13 14:44:36
date last changed
2020-10-14 03:40:40
@misc{9030867,
 abstract   = {Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva talrösten hos vuxna och äldre
ungdomar med utvecklingsstamning, samt identifiera vad kliniker och forskare behöver vara uppmärksamma på gällande röstens och stamningens samverkan.
Metod. En enkätstudie och tre fallstudier genomfördes. I enkätstudien deltog 20 logopeder, vars uppgift var att skatta det totala antalet patienter med utvecklingsstamning och andelen patienter med röstpåverkan. Vidare skulle logopederna skatta andelen med röstpåverkan och andelen som hade fått röstbehandling. Logopederna bedömde patienternas röster utifrån 13 parametrar. Fallstudierna omfattade momenten röst- och filminspelning för bedömning utifrån Stockholm Voice Evaluation Approach respektive Stuttering Severity Index-3, ifyllning av The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering-Adults och Voice Handicap Index-Throat, samt en semi-strukturerad anamnestisk intervju. Tre män i åldersspannet 60–73 år deltog.
Resultat. Baserat på logopedernas skattningar av antalet patienter med stamning och antalet med samtidig röstpåverkan, beräknades samförekomsten av stamning och röstpåverkan till 27,5%. Röstparametrarna med högst svarsfrekvens var kostal andning, press, knarr och hårda ansatser. Två av de tre falldeltagarna upplevde röstbesvär gällande perceptuell röstkvalitet och röstansträngdhet.
Slutsatser. Resultatet tydde på att en samförekomst rådde mellan stamning och symptom på röststörning. Dock förekom individuella skillnader.},
 author    = {Jönsson, Sara and Swanteson, Gabriella},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röstpåverkan hos vuxna och äldre ungdomar med utvecklingsstamning: en deskriptiv studie om samförekomst},
 year     = {2020},
}