Advanced

En resa i snö

Fehniger, Emilia LU (2020) AAHM01 20201
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Snö. Vid en första anblick upplevs ett snötäckt landskap som kallt, livlöst och förödande. Varje år förbereder sig landskapet för vintern genom att tappa löv, gå i ide eller förflytta sig söderut. Tyvärr är det dock få som vet hur viktig snön är för vår existens. En snörik eller en torr vinter formar sommaren. Snötäcket hjälper till att bevara fukten i jorden och kan förebygga de kraftiga skogsbränderna under sommaren. Med sin höga ljusreflekterande förmåga reflekterar jordens glaciärer bort solens strålar från jorden och leder därmed till att vår planets temperatur håller sig på en lägre nivå.

Att det finns mer än 300 ord i det samiska språket som beskriver snö är ingen slump. Orden beskriver egenskaper och kvalité men vissa ord... (More)
Snö. Vid en första anblick upplevs ett snötäckt landskap som kallt, livlöst och förödande. Varje år förbereder sig landskapet för vintern genom att tappa löv, gå i ide eller förflytta sig söderut. Tyvärr är det dock få som vet hur viktig snön är för vår existens. En snörik eller en torr vinter formar sommaren. Snötäcket hjälper till att bevara fukten i jorden och kan förebygga de kraftiga skogsbränderna under sommaren. Med sin höga ljusreflekterande förmåga reflekterar jordens glaciärer bort solens strålar från jorden och leder därmed till att vår planets temperatur håller sig på en lägre nivå.

Att det finns mer än 300 ord i det samiska språket som beskriver snö är ingen slump. Orden beskriver egenskaper och kvalité men vissa ord syftar även på snöns själ. Hårdsnö, pudersnö och orörd snö har alla egna ord. Snön är en viktig del av samernas kultur. För andra, till exempel en skidåkare, kan en viss typ av snö ge perfekta förhållande medan en annan kan leda till förödelse.

Det är ingen nyhet att stora delar av landet varje år upplever snö under några månader. Dessvärre är det många platser som inte utnyttjar dess möjligheter. Inom arkitekturen är snön något som oftast ses som ett problem som ska lösas snarare än en resurs. Mycket av det som byggs, till exempel bänkar, parker och vägars framkomlighet är anpassat efter sommarens glansdagar. Tyvärr blir många av dessa strukturer oanvändbara hinder när snön anländer. Vi integrerar vatten och grönska i vår byggda miljö, men vad händer med snön? Kan snö leva i symbios med arkitektur? För mig blev det viktigt att sprida en medvetenhet och försöka föra ett arkitektoniskt resonemang kring snö i vårt samhälle. Mitt examensarbete är en undersökande och reflekterande process som studerar snön och genom det hoppas jag kunna ändra vår inställning till snöns potential. Kanske kan kombinationen av snö och arkitekturen vändas till något positivt?

Detta är berättelsen om min resa. (Less)
Popular Abstract
Snow. At first sight a snow-covered landscape is considered cold, lifeless and destructive. Each year the landscape prepares for the winter by losing its leaves, going into hibernating or moving to a warmer climate. Snow is far from being just a lifeless white powder covering the ground. Unfortunately, only a few people know how important snow is for our existence. The previous winter season molds the summer. Snow helps to preserve the dampness in the ground and can prevent devastating forest fires in the summer. The snow and glaciers across the globe reflect the sunbeams away from earth and consequently decreases the temperature.

It is not a coincidence that the Sapmí language has more than 300 words for snow. The words describe snow’s... (More)
Snow. At first sight a snow-covered landscape is considered cold, lifeless and destructive. Each year the landscape prepares for the winter by losing its leaves, going into hibernating or moving to a warmer climate. Snow is far from being just a lifeless white powder covering the ground. Unfortunately, only a few people know how important snow is for our existence. The previous winter season molds the summer. Snow helps to preserve the dampness in the ground and can prevent devastating forest fires in the summer. The snow and glaciers across the globe reflect the sunbeams away from earth and consequently decreases the temperature.

It is not a coincidence that the Sapmí language has more than 300 words for snow. The words describe snow’s different qualities, properties, and soul. Hard snow, powder snow and untouched snow all have their own unique word. Snow is an important part of the Sapmí culture. For skiers’ snow can be heaven on earth but can also be something devastating.

During a few months each year big parts of Sweden gets to experience snow. Unfortunately, only a few places take advantage of its potential. In architecture snow is mostly considered a problem that needs to be solved rather than a resource. A lot of what is being built is designed for the glory days of the summer but becomes useless when the snow arrives. We integrate water and plants in our built environment, but what happens to the snow? Can snow live in symbiosis with architecture? It was important for me to spread awareness around snow and show its potential. My thesis is an investigatory project and reflective process that studies snow and its potential.

This is my story about snow (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fehniger, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
A journey in snow
course
AAHM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Snö Snow
language
Swedish
id
9030939
date added to LUP
2020-10-15 10:20:01
date last changed
2020-10-15 10:20:01
@misc{9030939,
 abstract   = {Snö. Vid en första anblick upplevs ett snötäckt landskap som kallt, livlöst och förödande. Varje år förbereder sig landskapet för vintern genom att tappa löv, gå i ide eller förflytta sig söderut. Tyvärr är det dock få som vet hur viktig snön är för vår existens. En snörik eller en torr vinter formar sommaren. Snötäcket hjälper till att bevara fukten i jorden och kan förebygga de kraftiga skogsbränderna under sommaren. Med sin höga ljusreflekterande förmåga reflekterar jordens glaciärer bort solens strålar från jorden och leder därmed till att vår planets temperatur håller sig på en lägre nivå. 

Att det finns mer än 300 ord i det samiska språket som beskriver snö är ingen slump. Orden beskriver egenskaper och kvalité men vissa ord syftar även på snöns själ. Hårdsnö, pudersnö och orörd snö har alla egna ord. Snön är en viktig del av samernas kultur. För andra, till exempel en skidåkare, kan en viss typ av snö ge perfekta förhållande medan en annan kan leda till förödelse. 

Det är ingen nyhet att stora delar av landet varje år upplever snö under några månader. Dessvärre är det många platser som inte utnyttjar dess möjligheter. Inom arkitekturen är snön något som oftast ses som ett problem som ska lösas snarare än en resurs. Mycket av det som byggs, till exempel bänkar, parker och vägars framkomlighet är anpassat efter sommarens glansdagar. Tyvärr blir många av dessa strukturer oanvändbara hinder när snön anländer. Vi integrerar vatten och grönska i vår byggda miljö, men vad händer med snön? Kan snö leva i symbios med arkitektur? För mig blev det viktigt att sprida en medvetenhet och försöka föra ett arkitektoniskt resonemang kring snö i vårt samhälle. Mitt examensarbete är en undersökande och reflekterande process som studerar snön och genom det hoppas jag kunna ändra vår inställning till snöns potential. Kanske kan kombinationen av snö och arkitekturen vändas till något positivt? 

Detta är berättelsen om min resa.},
 author    = {Fehniger, Emilia},
 keyword   = {Snö Snow},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En resa i snö},
 year     = {2020},
}