Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gör en hälsosatsning! - en maktanalys av dags- och kvällstidningars hälsosidor

Ovesson, Charlotte LU (2016) SOCM04 20162
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Flera dags- och kvällstidningar har speciella hälsosidor där det går att läsa om bl.a. mat och träning. Den hälsosamma livsstilen är positivt laddad: att ta hand om sin hälsa ses som en bra egenskap. Denna studies syfte är att undersöka vilka människor som lyfts fram på hälsosidorna och vilka som är osynliggjorda. Vem är den hälsosamma människan med avseende på faktorer som klass, kön och ålder? Studien utgår från Baumans teorier om identitet, Simmels och Giddens teorier om livsstil,
och Foucaults teorier om makt. Metoden som används är en diskursanalys. Det material som har analyserats är samtliga hälsosidor i Aftonbladet och Metro under fyra icke-sammanhängande månader. Det mest framträdande resultatet är att individen tillskrivs en... (More)
Flera dags- och kvällstidningar har speciella hälsosidor där det går att läsa om bl.a. mat och träning. Den hälsosamma livsstilen är positivt laddad: att ta hand om sin hälsa ses som en bra egenskap. Denna studies syfte är att undersöka vilka människor som lyfts fram på hälsosidorna och vilka som är osynliggjorda. Vem är den hälsosamma människan med avseende på faktorer som klass, kön och ålder? Studien utgår från Baumans teorier om identitet, Simmels och Giddens teorier om livsstil,
och Foucaults teorier om makt. Metoden som används är en diskursanalys. Det material som har analyserats är samtliga hälsosidor i Aftonbladet och Metro under fyra icke-sammanhängande månader. Det mest framträdande resultatet är att individen tillskrivs en enorm frihet och ansvar. Individen förutsätts kunna åstadkomma stora förändringar i sitt liv genom att vara disciplinerad och målmedveten. Konsumtion står också i fokus. Kroppen betraktas som ständigt utsatt av hot från sjukdomar och annan ohälsa. Det är individen som ansvarar för att avvärja dessa hot. Diskurser om sociala sammanhang är frånvarande. Människor i ekonomiskt utsatta situationer, människor som är äldre än 50 år och sjuka och funktionsnedsatta människor är osynliggjorda. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
På dags- och kvällstidningarnas hälsosidor får vi lära oss om vår kropp och hur vi ska ta hand om den. Vad ska vi ska äta för att göra våra tarmbakterier glada? Vilken träningsform är mest effektiv för att bygga muskler? Det som är gemensamt för artiklarna på hälsosidorna är att de uppmuntrar en hälsosam livsstil. Att ha en hälsosam livsstil betraktas i allmänhet som något positivt. Människor förväntas vilja ta hand om sin kropp och sin hälsa. Men har alla människor samma möjligheter att leva på ett hälsosamt sätt? Vem är den hälsosamma människan på medias hälsosidor? En analys av hälsosidorna i Aftonbladet och Metro visar att individen ständigt är i centrum. Det talas om vad individen kan göra för att gå ner i vikt, minska risken för att... (More)
På dags- och kvällstidningarnas hälsosidor får vi lära oss om vår kropp och hur vi ska ta hand om den. Vad ska vi ska äta för att göra våra tarmbakterier glada? Vilken träningsform är mest effektiv för att bygga muskler? Det som är gemensamt för artiklarna på hälsosidorna är att de uppmuntrar en hälsosam livsstil. Att ha en hälsosam livsstil betraktas i allmänhet som något positivt. Människor förväntas vilja ta hand om sin kropp och sin hälsa. Men har alla människor samma möjligheter att leva på ett hälsosamt sätt? Vem är den hälsosamma människan på medias hälsosidor? En analys av hälsosidorna i Aftonbladet och Metro visar att individen ständigt är i centrum. Det talas om vad individen kan göra för att gå ner i vikt, minska risken för att drabbas av sjukdomar, bromsa sitt åldrande, och så vidare. Det hela målas upp som ett slag. Kroppen är ständigt utsatt för hot och du måste vidta aktiva åtgärder för att skydda den. Budskapet är att du kommer att drabbas
av ohälsa om du inte gör något. Många sätt att bli mer hälsosam hänger ihop med att du ska köpa något, t.ex. en juicepress eller ett gymkort. Att vara hälsosam kopplas ihop med att vara snygg. Därför tas även sådant som inte har med sjukdomar att göra upp på hälsosidorna, t.ex. hårtransplantation. Att du har ett utseende som du trivs med framställs som en fråga om hälsa. På hälsosidorna står det inte i klartext vilka människor artiklarna riktar sig till. Det är ändå tydligt att läsaren förutsätts vara på ett visst sätt. Det förutsätts att alla människor har lika stora möjligheter att påverka sin livssituation. Rådet ”minimera stress i ditt liv” låter kanske enkelt, men många människor är stressade på grund av saker de inte kan påverka, till exempel arbetslöshet eller problem inom familjen. Ekonomiskt utsatta människor har inte möjlighet att följa många av de råd som hälsosidorna ger. De har inte pengar till det. Ensamstående människor med små barn har svårt att ”unna sig en kurs”, som är ett tips vi får i Metro. Något som det är tyst om på hälsosidorna är människors sociala sammanhang och hur det kan påverka deras chanser att leva hälsosamt. Alla förutsätts ha samma chanser att göra hälsosamma val, och individen tillskrivs hela ansvaret för sin hälsa. Det är ett problem eftersom det kan leda till att sjuka människor skuldbeläggs för att de inte valde att leva på ett hälsosamt sätt för att förebygga sjukdomen. Detta skuldbeläggande kan få politiska konsekvenser, t.ex. att människor inte får sjukersättning för att det anses att de får skylla sig själva för att de blivit sjuka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ovesson, Charlotte LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
media, hälsa, livsstil, makt, diskurs, individualisering
language
Swedish
id
9031167
date added to LUP
2020-10-20 16:06:32
date last changed
2020-10-20 16:06:32
@misc{9031167,
 abstract   = {Flera dags- och kvällstidningar har speciella hälsosidor där det går att läsa om bl.a. mat och träning. Den hälsosamma livsstilen är positivt laddad: att ta hand om sin hälsa ses som en bra egenskap. Denna studies syfte är att undersöka vilka människor som lyfts fram på hälsosidorna och vilka som är osynliggjorda. Vem är den hälsosamma människan med avseende på faktorer som klass, kön och ålder? Studien utgår från Baumans teorier om identitet, Simmels och Giddens teorier om livsstil,
och Foucaults teorier om makt. Metoden som används är en diskursanalys. Det material som har analyserats är samtliga hälsosidor i Aftonbladet och Metro under fyra icke-sammanhängande månader. Det mest framträdande resultatet är att individen tillskrivs en enorm frihet och ansvar. Individen förutsätts kunna åstadkomma stora förändringar i sitt liv genom att vara disciplinerad och målmedveten. Konsumtion står också i fokus. Kroppen betraktas som ständigt utsatt av hot från sjukdomar och annan ohälsa. Det är individen som ansvarar för att avvärja dessa hot. Diskurser om sociala sammanhang är frånvarande. Människor i ekonomiskt utsatta situationer, människor som är äldre än 50 år och sjuka och funktionsnedsatta människor är osynliggjorda.},
 author    = {Ovesson, Charlotte},
 keyword   = {media,hälsa,livsstil,makt,diskurs,individualisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gör en hälsosatsning! - en maktanalys av dags- och kvällstidningars hälsosidor},
 year     = {2016},
}