Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne

Gullberg, Jenny LU and Holtz, Maria LU (2020) DSKM21 20201
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Titel: Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne
Bakgrund: Svårigheter att rekrytera nya medarbetare, brist på effektiv användning av befintlig kompetens samt att säkerställa kompetensutvecklingen utgör en stor utmaning för vården. Tanken med implementering av kompetensstegen i primärvården i Region Skåne var att lyfta fram medarbetares kompetens, skapa synliga karriärvägar med tydlig koppling till löneutveckling och förtydliga vilka insatser som krävs för att nå dit. Tidigare studier visar att kunskapsutveckling, möjlighet till löneökning och att utveckla kvaliteten på omvårdnaden var viktiga anledningar till att använda kompetensstegar.... (More)
Abstrakt
Titel: Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne
Bakgrund: Svårigheter att rekrytera nya medarbetare, brist på effektiv användning av befintlig kompetens samt att säkerställa kompetensutvecklingen utgör en stor utmaning för vården. Tanken med implementering av kompetensstegen i primärvården i Region Skåne var att lyfta fram medarbetares kompetens, skapa synliga karriärvägar med tydlig koppling till löneutveckling och förtydliga vilka insatser som krävs för att nå dit. Tidigare studier visar att kunskapsutveckling, möjlighet till löneökning och att utveckla kvaliteten på omvårdnaden var viktiga anledningar till att använda kompetensstegar. Distriktssköterskans specifika kompetens kan vara svår att avgränsa och yrkesrollen kan uppfattas som otydlig.
Syfte: Att kartlägga sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen och att jämföra synen på denna mellan sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne.
Metod: Kvantitativ studiedesign med deskriptiv och analytisk statistik tillämpades och en webbaserad enkät skickades ut till 409 sjuksköterskor och 30 verksamhetschefer på 35 vårdcentraler i Skåne.
Resultat: Kompetensstegen var känd för 78 % av verksamhetscheferna (n=18) medan endast 30 % av sjuksköterskorna (n=129) kände till den. Kompetensstegen ansågs vara ett användbart verktyg men användes ändå sällan i medarbetarsamtalen. Kunskapen om vilken specifik kompetens som specialistutbildningarna innebär fanns hos verksamhetscheferna, men det var ovanligt att arbetsuppgifterna skiljde sig åt mellan grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Ingen signifikant skillnad fanns i synen på kompetensstegen mellan sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund.
Konklusion: För att möjliggöra användning och regelbunden utvärdering av kompetensstegen är det av yttersta vikt att den implementeras och når ut till alla verksamhetschefer och sjuksköterskor i verksamheterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Jenny LU and Holtz, Maria LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kompetensstege, kompetensutveckling, sjuksköterska, distriktssköterska, specialistsjuksköterska, verksamhetschef
language
Swedish
id
9031849
date added to LUP
2020-11-23 09:26:33
date last changed
2020-11-23 09:26:39
@misc{9031849,
 abstract   = {{Abstrakt
Titel: Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne
Bakgrund: Svårigheter att rekrytera nya medarbetare, brist på effektiv användning av befintlig kompetens samt att säkerställa kompetensutvecklingen utgör en stor utmaning för vården. Tanken med implementering av kompetensstegen i primärvården i Region Skåne var att lyfta fram medarbetares kompetens, skapa synliga karriärvägar med tydlig koppling till löneutveckling och förtydliga vilka insatser som krävs för att nå dit. Tidigare studier visar att kunskapsutveckling, möjlighet till löneökning och att utveckla kvaliteten på omvårdnaden var viktiga anledningar till att använda kompetensstegar. Distriktssköterskans specifika kompetens kan vara svår att avgränsa och yrkesrollen kan uppfattas som otydlig.
Syfte: Att kartlägga sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen och att jämföra synen på denna mellan sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne.
Metod: Kvantitativ studiedesign med deskriptiv och analytisk statistik tillämpades och en webbaserad enkät skickades ut till 409 sjuksköterskor och 30 verksamhetschefer på 35 vårdcentraler i Skåne.
Resultat: Kompetensstegen var känd för 78 % av verksamhetscheferna (n=18) medan endast 30 % av sjuksköterskorna (n=129) kände till den. Kompetensstegen ansågs vara ett användbart verktyg men användes ändå sällan i medarbetarsamtalen. Kunskapen om vilken specifik kompetens som specialistutbildningarna innebär fanns hos verksamhetscheferna, men det var ovanligt att arbetsuppgifterna skiljde sig åt mellan grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Ingen signifikant skillnad fanns i synen på kompetensstegen mellan sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund.
Konklusion: För att möjliggöra användning och regelbunden utvärdering av kompetensstegen är det av yttersta vikt att den implementeras och når ut till alla verksamhetschefer och sjuksköterskor i verksamheterna.}},
 author    = {{Gullberg, Jenny and Holtz, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne}},
 year     = {{2020}},
}