Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Tack och lov att Google finns" - mödrars upplevelser av och tankar om stöd och information kring amning

Crichton, Matilda LU and Henriksson Jeppsson, Anna LU (2020) DSKM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Amning under barnets första månader minskar i Sverige. Nittiofem procent av nyblivna mödrar i Sverige ammar, helt eller delvis, under barnets första vecka, vilket tyder på att de flesta har intentionen och viljan att amma. En stor andel kvinnor upplever dock problem vid amning, vilket kan förklara varför många slutar amma tidigare än amningsrekommendationen anger. Syftet med studien är att beskriva mödrars upplevelser av och tankar om stöd och information kring amning. Studien är en kvalitativ intervjustudie med tolv deltagare. Inklusionskriterier är mödrar bosatta i Sverige, med barn i åldern noll till två år, som ammar eller under graviditeten planerat att amma. En semistrukturerad intervjuguide användes och intervjuer genomfördes via... (More)
Amning under barnets första månader minskar i Sverige. Nittiofem procent av nyblivna mödrar i Sverige ammar, helt eller delvis, under barnets första vecka, vilket tyder på att de flesta har intentionen och viljan att amma. En stor andel kvinnor upplever dock problem vid amning, vilket kan förklara varför många slutar amma tidigare än amningsrekommendationen anger. Syftet med studien är att beskriva mödrars upplevelser av och tankar om stöd och information kring amning. Studien är en kvalitativ intervjustudie med tolv deltagare. Inklusionskriterier är mödrar bosatta i Sverige, med barn i åldern noll till två år, som ammar eller under graviditeten planerat att amma. En semistrukturerad intervjuguide användes och intervjuer genomfördes via videolänk. Materialet analyserades genom tematisk innehållsanalys. Resultatet sammanfattas i huvudkategorierna Kompetens och tillgänglighet samt Lugnt och positivt bemötande främjar amning. Viktiga fynd är att mödrar önskar mer information kring amning i hela vårdkedjan, ökad amningskompetens hos vårdpersonal, bättre stöd när barnet fötts samt bättre tillgänglighet till hjälp. Även vårdpersonalens bemötande i samband med amning och lugnt, personcentrerat stöd är av stor betydelse för amningen. Amning innefattar många dimensioner som måste tas i beaktan och ytterligare arbete krävs från vårdens sida för att öka amningsfrekvensen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Crichton, Matilda LU and Henriksson Jeppsson, Anna LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
amning, amningsstöd, amningsutbildning, amningssvårigheter, mödrars upplevelser, främja amning
language
Swedish
id
9031935
date added to LUP
2020-11-23 16:18:38
date last changed
2020-11-23 16:18:38
@misc{9031935,
 abstract   = {{Amning under barnets första månader minskar i Sverige. Nittiofem procent av nyblivna mödrar i Sverige ammar, helt eller delvis, under barnets första vecka, vilket tyder på att de flesta har intentionen och viljan att amma. En stor andel kvinnor upplever dock problem vid amning, vilket kan förklara varför många slutar amma tidigare än amningsrekommendationen anger. Syftet med studien är att beskriva mödrars upplevelser av och tankar om stöd och information kring amning. Studien är en kvalitativ intervjustudie med tolv deltagare. Inklusionskriterier är mödrar bosatta i Sverige, med barn i åldern noll till två år, som ammar eller under graviditeten planerat att amma. En semistrukturerad intervjuguide användes och intervjuer genomfördes via videolänk. Materialet analyserades genom tematisk innehållsanalys. Resultatet sammanfattas i huvudkategorierna Kompetens och tillgänglighet samt Lugnt och positivt bemötande främjar amning. Viktiga fynd är att mödrar önskar mer information kring amning i hela vårdkedjan, ökad amningskompetens hos vårdpersonal, bättre stöd när barnet fötts samt bättre tillgänglighet till hjälp. Även vårdpersonalens bemötande i samband med amning och lugnt, personcentrerat stöd är av stor betydelse för amningen. Amning innefattar många dimensioner som måste tas i beaktan och ytterligare arbete krävs från vårdens sida för att öka amningsfrekvensen.}},
 author    = {{Crichton, Matilda and Henriksson Jeppsson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Tack och lov att Google finns" - mödrars upplevelser av och tankar om stöd och information kring amning}},
 year     = {{2020}},
}