Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetensutveckling hos distriktssköterskor inom primärvården - en intervjustudie ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Nilsdotter, Julia LU and Riedel, Emelie LU (2020) DSKM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Forskningen inom omvårdnad ökar och det är av största vikt att distriktssköterskor håller sig uppdaterade om den senaste kunskapen för att öka patientsäkerheten och för att upprätthålla god kvalitét på omvårdnaden. För distriktssköterskan åligger det att ta reda på nya metoder och kunna ta del av ny forskning. Möjligheten till kompetensutveckling påverkas av tidsbrist och att arbetsmiljön inte är tillåtande. Ökad möjlighet till kompetensutveckling har visat sig främja patientsäkerheten.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser kring möjligheten till kompetensutveckling på vårdcentral.
Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 13 distriktssköterskor, som arbetade på vårdcentral, i... (More)
Bakgrund: Forskningen inom omvårdnad ökar och det är av största vikt att distriktssköterskor håller sig uppdaterade om den senaste kunskapen för att öka patientsäkerheten och för att upprätthålla god kvalitét på omvårdnaden. För distriktssköterskan åligger det att ta reda på nya metoder och kunna ta del av ny forskning. Möjligheten till kompetensutveckling påverkas av tidsbrist och att arbetsmiljön inte är tillåtande. Ökad möjlighet till kompetensutveckling har visat sig främja patientsäkerheten.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser kring möjligheten till kompetensutveckling på vårdcentral.
Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 13 distriktssköterskor, som arbetade på vårdcentral, i sydvästra Skåne. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera intervjuerna.
Resultat: Resultatet mynnade ut i kategorierna tidfördelning inom arbetet, distriktssköterskans vilja till att utvecklas och användandet av säkra källor. Distriktssköterskorna beskrev att det fanns en positiv inställning till kompetensutveckling. Dock premierades många gånger verksamhetens tillgänglighet vilket ledde till att patienter bokades in på tider som egentligen var avsedda för kompetensutveckling. Förmågan att kunna ta eget ansvar i sin kompetensutveckling genom att till exempel prioritera sin tid och ha färdighet i att kunna hitta evidensbaserad kunskap på nätet, utgjorde en viktig del i professionen för att öka möjligheten till kompetensutveckling. Distriktssköterskorna poängterade vikten av att ha en kollega att rådfråga, vilken kunde hjälpa dem i svåra situationer.
Konklusion: Distriktssköterskan kunde skapa möjlighet till kompetensutveckling genom att ta eget ansvar att förvalta den tid som tillhandahölls samt genom kollegial konsultation och trovärdiga källor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsdotter, Julia LU and Riedel, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
Development of competency for public health nurses in primary care - an interview study from a patient safety perspective
course
DSKM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kompetensutveckling, distriktssköterska, arbetsmiljö, patientsäkerhet, eget ansvar, möjligheter
language
Swedish
id
9032003
date added to LUP
2020-11-23 16:20:06
date last changed
2020-11-23 16:20:06
@misc{9032003,
 abstract   = {{Bakgrund: Forskningen inom omvårdnad ökar och det är av största vikt att distriktssköterskor håller sig uppdaterade om den senaste kunskapen för att öka patientsäkerheten och för att upprätthålla god kvalitét på omvårdnaden. För distriktssköterskan åligger det att ta reda på nya metoder och kunna ta del av ny forskning. Möjligheten till kompetensutveckling påverkas av tidsbrist och att arbetsmiljön inte är tillåtande. Ökad möjlighet till kompetensutveckling har visat sig främja patientsäkerheten.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser kring möjligheten till kompetensutveckling på vårdcentral.
Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 13 distriktssköterskor, som arbetade på vårdcentral, i sydvästra Skåne. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera intervjuerna.
Resultat: Resultatet mynnade ut i kategorierna tidfördelning inom arbetet, distriktssköterskans vilja till att utvecklas och användandet av säkra källor. Distriktssköterskorna beskrev att det fanns en positiv inställning till kompetensutveckling. Dock premierades många gånger verksamhetens tillgänglighet vilket ledde till att patienter bokades in på tider som egentligen var avsedda för kompetensutveckling. Förmågan att kunna ta eget ansvar i sin kompetensutveckling genom att till exempel prioritera sin tid och ha färdighet i att kunna hitta evidensbaserad kunskap på nätet, utgjorde en viktig del i professionen för att öka möjligheten till kompetensutveckling. Distriktssköterskorna poängterade vikten av att ha en kollega att rådfråga, vilken kunde hjälpa dem i svåra situationer.
Konklusion: Distriktssköterskan kunde skapa möjlighet till kompetensutveckling genom att ta eget ansvar att förvalta den tid som tillhandahölls samt genom kollegial konsultation och trovärdiga källor.}},
 author    = {{Nilsdotter, Julia and Riedel, Emelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kompetensutveckling hos distriktssköterskor inom primärvården - en intervjustudie ur ett patientsäkerhetsperspektiv}},
 year     = {{2020}},
}