Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning - ett adekvat rättsskydd?

Rakovic, Stefan LU (2020) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis investigates the practical problems that illegal web scraping gives rise to in relation to the copyright holder's legal possibilities to prosecute such infringement. The thesis also aims to investigate whether rights holders of copyrighted works on the Internet have adequate legal protection against illegal web scraping. With respect to the purpose of the thesis, the investigation is carried out from the rights holder's perspective with a focus on the procedural possibilities to prosecute copyright infringement through web scraping.

The investigation deals mainly with the copyright legislation, in particular, the database protection and the problems with copyright infringements on the Internet. In addition, injunctions to... (More)
This thesis investigates the practical problems that illegal web scraping gives rise to in relation to the copyright holder's legal possibilities to prosecute such infringement. The thesis also aims to investigate whether rights holders of copyrighted works on the Internet have adequate legal protection against illegal web scraping. With respect to the purpose of the thesis, the investigation is carried out from the rights holder's perspective with a focus on the procedural possibilities to prosecute copyright infringement through web scraping.

The investigation deals mainly with the copyright legislation, in particular, the database protection and the problems with copyright infringements on the Internet. In addition, injunctions to produce information are examined to illuminate the civil procedural proceedings that right holders may use in the event of illegal web scraping of copyrighted material.

The results of the investigation have been analyzed from a critical legal perspective where the overall conclusion is that rights holders cannot be considered to have adequate legal protection against illegal web scraping. The conclusion is mainly derived from the right holder's practical and technical difficulties in obtaining reliable evidence, but also the deadlines that must be met to obtain all the necessary subscriber information required to prosecute copyright infringement on the internet. The difficulties to obtain evidence in combination with the current legal situation thus make it more difficult for the right holder to bring an action for damages. However, it is not necessary to strengthen the copyright protection or in any other way put rights holders in an advantageous position, whether this applies to reduced evidentiary requirements in an injunction to produce information or new remedies where conflicting interests are severely limited. In order to meet the requirement of adequate legal protection, however, the Swedish legal system must ensure that there are practical and actual civil procedural proceedings for a right holder to take in the event of copyright infringement on the Internet. Without these procedural instruments, there is no adequate legal protection against illegal web scraping. (Less)
Abstract (Swedish)
I uppsatsen utreds vilka praktiska problem otillbörlig webbskrapning ger upphov till i förhållande till upphovsrättighetsinnehavarens juridiska möjligheter att beivra sådant intrång. Uppsatsen syftar därtill att undersöka huruvida rättighetsinnehavare till upphovsrättsligt skyddade verk på internet innehar ett adekvat rättsskydd mot olaglig webbskrapning. Med hänsyn till syftet med uppsatsen genomförs utredningen utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv med fokus på dennes processrättsliga möjligheter att beivra upphovsrättsliga intrång genom webbskrapning.

Utredningen berör de grundläggande reglerna om upphovsrätt, i synnerhet databasskyddet och problematiken med upphovsrättsligt intrång på internet. Härutöver undersöks... (More)
I uppsatsen utreds vilka praktiska problem otillbörlig webbskrapning ger upphov till i förhållande till upphovsrättighetsinnehavarens juridiska möjligheter att beivra sådant intrång. Uppsatsen syftar därtill att undersöka huruvida rättighetsinnehavare till upphovsrättsligt skyddade verk på internet innehar ett adekvat rättsskydd mot olaglig webbskrapning. Med hänsyn till syftet med uppsatsen genomförs utredningen utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv med fokus på dennes processrättsliga möjligheter att beivra upphovsrättsliga intrång genom webbskrapning.

Utredningen berör de grundläggande reglerna om upphovsrätt, i synnerhet databasskyddet och problematiken med upphovsrättsligt intrång på internet. Härutöver undersöks informationsföreläggande för att belysa det civilprocessrättsliga förfarandet rättighetsinnehavare har att tillgå vid otillbörlig webbskrapning av upphovsrättsligt skyddat material.

Resultatet av utredningen har analyserats utifrån ett rättskritiskt perspektiv där den övergripande slutsatsen är att rättighetsinnehavare inte kan anses ha ett adekvat rättsskydd mot olovlig webbskrapning. Konklusionen härleds i huvudsak till rättighetsinnehavarens praktiska och tekniska svårigheter att anskaffa tillförlitlig bevisning, men även de tidsfrister denne måste iaktta för att över huvud taget ta del av de nödvändiga abonnentuppgifterna som krävs för att beivra upphovsrättsligt intrång på internet. Bevissvårigheterna i kombination med det nuvarande rättsläget försvårar således rättighetsinnehavarens möjlighet att påkalla en senare skadeståndstalan. Emellertid är det inte nödvändigt att stärka det upphovsrättsliga skyddet eller på något annat sätt försätta rättighetsinnehavarna i en fördelaktig position, vare sig detta gäller sänkta beviskrav i ärende om informationsföreläggande eller nya rättsmedel där motstående intressen kraftigt begränsas. För att uppfylla kravet på ett adekvat rättsskydd måste dock det svenska rättssystemet säkerställa att det finns praktiska och faktiska civilrättsliga möjligheter för en rättighetsinnehavare att vidta vid upphovsrättsligt intrång på internet. Utan dessa verktyg finns inget adekvat rättsskydd mot otillbörlig webbskrapning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rakovic, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
Copyright infringement through web scraping - an adequate legal protection?
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, upphovsrätt, förmögenhetsrätt, affärsjuridik, IT-rätt, webbskrapning, informationsföreläggande, upphovsrättsligt intrång, internet, adekvat rättsskydd, intellectual property, copyright law, business law, IT law, web scraping, injunction to obtain information, copyright infringement, adequate legal protection
language
Swedish
id
9033376
date added to LUP
2021-02-04 12:03:10
date last changed
2021-02-04 12:03:10
@misc{9033376,
 abstract   = {{This thesis investigates the practical problems that illegal web scraping gives rise to in relation to the copyright holder's legal possibilities to prosecute such infringement. The thesis also aims to investigate whether rights holders of copyrighted works on the Internet have adequate legal protection against illegal web scraping. With respect to the purpose of the thesis, the investigation is carried out from the rights holder's perspective with a focus on the procedural possibilities to prosecute copyright infringement through web scraping.

The investigation deals mainly with the copyright legislation, in particular, the database protection and the problems with copyright infringements on the Internet. In addition, injunctions to produce information are examined to illuminate the civil procedural proceedings that right holders may use in the event of illegal web scraping of copyrighted material.

The results of the investigation have been analyzed from a critical legal perspective where the overall conclusion is that rights holders cannot be considered to have adequate legal protection against illegal web scraping. The conclusion is mainly derived from the right holder's practical and technical difficulties in obtaining reliable evidence, but also the deadlines that must be met to obtain all the necessary subscriber information required to prosecute copyright infringement on the internet. The difficulties to obtain evidence in combination with the current legal situation thus make it more difficult for the right holder to bring an action for damages. However, it is not necessary to strengthen the copyright protection or in any other way put rights holders in an advantageous position, whether this applies to reduced evidentiary requirements in an injunction to produce information or new remedies where conflicting interests are severely limited. In order to meet the requirement of adequate legal protection, however, the Swedish legal system must ensure that there are practical and actual civil procedural proceedings for a right holder to take in the event of copyright infringement on the Internet. Without these procedural instruments, there is no adequate legal protection against illegal web scraping.}},
 author    = {{Rakovic, Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upphovsrättsligt intrång genom webbskrapning - ett adekvat rättsskydd?}},
 year     = {{2020}},
}