Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På spaning efter det ansvar som flytt: En innehållsanalys av hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av covid-19-pandemin

Rosell Ödén, Wilmer LU and Eliasson, Axel LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av coronapandemin. Uppsatsens syfte är även att erbjuda några potentiella förklaringar till regeringens agerande samt resonera kring vilka följder detta kan tänkas få för möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. Uppsatsens metod består av en innehållsanalys där vi tolkar hur regeringen har framställt ansvar under pressträffar. Vi fann att regeringen tillskrev ansvar till andra aktörer i 51 % av fallen. Dessutom var regeringen angelägen om att framställa sig själv som ansvarig för ekonomiska åtgärder, för tidigare framgångar och att de har en lyhördhet för kommande behov. Myndigheter, regioner och kommuner tilldelades ansvar för... (More)
Den här uppsatsen undersöker hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av coronapandemin. Uppsatsens syfte är även att erbjuda några potentiella förklaringar till regeringens agerande samt resonera kring vilka följder detta kan tänkas få för möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. Uppsatsens metod består av en innehållsanalys där vi tolkar hur regeringen har framställt ansvar under pressträffar. Vi fann att regeringen tillskrev ansvar till andra aktörer i 51 % av fallen. Dessutom var regeringen angelägen om att framställa sig själv som ansvarig för ekonomiska åtgärder, för tidigare framgångar och att de har en lyhördhet för kommande behov. Myndigheter, regioner och kommuner tilldelades ansvar för strategins utformning. Därutöver hade regeringen en tendens att ta åt sig äran för tidigare framgångar men en ovillighet till att axla ansvar för både begångna misstag och agerandet framåt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosell Ödén, Wilmer LU and Eliasson, Axel LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
ansvar, ansvarsutkrävande, blame shifting, covid-19, delegering, krishantering
language
Swedish
id
9033468
date added to LUP
2021-05-11 15:01:16
date last changed
2021-05-11 15:01:16
@misc{9033468,
 abstract   = {{Den här uppsatsen undersöker hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av coronapandemin. Uppsatsens syfte är även att erbjuda några potentiella förklaringar till regeringens agerande samt resonera kring vilka följder detta kan tänkas få för möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. Uppsatsens metod består av en innehållsanalys där vi tolkar hur regeringen har framställt ansvar under pressträffar. Vi fann att regeringen tillskrev ansvar till andra aktörer i 51 % av fallen. Dessutom var regeringen angelägen om att framställa sig själv som ansvarig för ekonomiska åtgärder, för tidigare framgångar och att de har en lyhördhet för kommande behov. Myndigheter, regioner och kommuner tilldelades ansvar för strategins utformning. Därutöver hade regeringen en tendens att ta åt sig äran för tidigare framgångar men en ovillighet till att axla ansvar för både begångna misstag och agerandet framåt.}},
 author    = {{Rosell Ödén, Wilmer and Eliasson, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{På spaning efter det ansvar som flytt: En innehållsanalys av hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av covid-19-pandemin}},
 year     = {{2021}},
}