Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Självstyre i beskyddarens skugga: en komparativ fallstudie av Nagorno Karabachs relation till Armenien och Nordcyperns relation till Turkiet

Vareman, Theodor LU and Cornelius, Saga LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Icke-erkända stater utgör ett främmande element i det internationella systemet. Tidigare forskning har dock visat att icke-erkända stater ofta har en beskyddarstat (​patron state​), som stödjer staten militärt såväl som finansiellt. Denna uppsats undersöker varför beskyddarstaten Turkiet erkänt Nordcypern, medan beskyddarstaten Armenien inte erkänt Nagorno Karabach. Fallen påminner bortsett från detta starkt om varandra, då det finns en stark nationell samhörighet mellan beskyddarstat och icke-erkänd stat.

Problemet undersöks genom en jämförande fallstudie, baserad på kvalitativ innehållsanalys. Ett strategiskt urval av hemsidor för toppolitisk representation har analyserats utefter teorier kring nationalism och nationellt... (More)
Icke-erkända stater utgör ett främmande element i det internationella systemet. Tidigare forskning har dock visat att icke-erkända stater ofta har en beskyddarstat (​patron state​), som stödjer staten militärt såväl som finansiellt. Denna uppsats undersöker varför beskyddarstaten Turkiet erkänt Nordcypern, medan beskyddarstaten Armenien inte erkänt Nagorno Karabach. Fallen påminner bortsett från detta starkt om varandra, då det finns en stark nationell samhörighet mellan beskyddarstat och icke-erkänd stat.

Problemet undersöks genom en jämförande fallstudie, baserad på kvalitativ innehållsanalys. Ett strategiskt urval av hemsidor för toppolitisk representation har analyserats utefter teorier kring nationalism och nationellt självbestämmande. Resultaten från den kvalitativa analysen jämfördes sedan med varandra.

Resultaten påvisar att Nordcypern, givet en svagare nationell koppling till Turkiet, har starkare incitament att återförenas med Cypern. Samtidigt öppnar en stark nationell samhörighet mellan Nagorno Karabach och Armenien för irredentiska ambitioner om ett “förenat Armenien”, något som minskar incitamenten för erkännande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vareman, Theodor LU and Cornelius, Saga LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Nagorno Karabach, Nordcypern, icke-erkända stater, patron states, de facto-stater
language
Swedish
id
9033523
date added to LUP
2021-05-11 14:59:20
date last changed
2021-05-11 14:59:20
@misc{9033523,
 abstract   = {{Icke-erkända stater utgör ett främmande element i det internationella systemet. Tidigare forskning har dock visat att icke-erkända stater ofta har en beskyddarstat (​patron state​), som stödjer staten militärt såväl som finansiellt. Denna uppsats undersöker varför beskyddarstaten Turkiet erkänt Nordcypern, medan beskyddarstaten Armenien inte erkänt Nagorno Karabach. Fallen påminner bortsett från detta starkt om varandra, då det finns en stark nationell samhörighet mellan beskyddarstat och icke-erkänd stat.

Problemet undersöks genom en jämförande fallstudie, baserad på kvalitativ innehållsanalys. Ett strategiskt urval av hemsidor för toppolitisk representation har analyserats utefter teorier kring nationalism och nationellt självbestämmande. Resultaten från den kvalitativa analysen jämfördes sedan med varandra.

Resultaten påvisar att Nordcypern, givet en svagare nationell koppling till Turkiet, har starkare incitament att återförenas med Cypern. Samtidigt öppnar en stark nationell samhörighet mellan Nagorno Karabach och Armenien för irredentiska ambitioner om ett “förenat Armenien”, något som minskar incitamenten för erkännande.}},
 author    = {{Vareman, Theodor and Cornelius, Saga}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Självstyre i beskyddarens skugga: en komparativ fallstudie av Nagorno Karabachs relation till Armenien och Nordcyperns relation till Turkiet}},
 year     = {{2021}},
}