Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gränsrestriktioner inom EU - En jämförande fallstudie om hur den regionala integrationen påverkas av gränsrestriktioner

Karlsson, Johan LU and Kaplan, Berfin LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur gränsrestriktioner påverkar den regionala integrationen inom EU. Uppsatsen utgår i huvudsak från teorin om regional integration men kompletteras med teorier om europeisk integration, den fria rörligheten i Europa och gränser i Europa. Vidare är uppsatsen en jämförande fallstudie av mest-olika-design och datan har i samlats in med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker, webbsidor samt rapporter. Vår empiri är i huvudsak baserad på sekundärkällor. Gränsrestriktioner har en tydlig negativ effekt på den regionala integrationen inom EU. Huruvida dessa negativa effekter skiljer sig åt mellan olika gränsrestriktioner är svårt att fastställa eftersom det är svårt att mäta regional integration.
Popular Abstract (Swedish)
Antal ord: 9022
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Johan LU and Kaplan, Berfin LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Regional integration, Gränsregion, Gränser, Flyktingkrisen 2015, Covid-19, EU
language
Swedish
id
9033583
date added to LUP
2021-05-11 14:44:53
date last changed
2021-05-11 14:44:53
@misc{9033583,
 abstract   = {{Uppsatsens syfte är att undersöka hur gränsrestriktioner påverkar den regionala integrationen inom EU. Uppsatsen utgår i huvudsak från teorin om regional integration men kompletteras med teorier om europeisk integration, den fria rörligheten i Europa och gränser i Europa. Vidare är uppsatsen en jämförande fallstudie av mest-olika-design och datan har i samlats in med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker, webbsidor samt rapporter. Vår empiri är i huvudsak baserad på sekundärkällor. Gränsrestriktioner har en tydlig negativ effekt på den regionala integrationen inom EU. Huruvida dessa negativa effekter skiljer sig åt mellan olika gränsrestriktioner är svårt att fastställa eftersom det är svårt att mäta regional integration.}},
 author    = {{Karlsson, Johan and Kaplan, Berfin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gränsrestriktioner inom EU - En jämförande fallstudie om hur den regionala integrationen påverkas av gränsrestriktioner}},
 year     = {{2021}},
}