Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Drömmen om Europa: en studie av ledarskribenters bild av företeelsen flyktingbåtar

Högberg, Alexander LU and Ekblom Ystén, Sara LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna studie har skett mot bakgrunden av den flyktingsituation som uppstod i Europa under 2015, där många flyktingar kom att mista livet under sin färd på fartyg över Medelhavet. Syftet med analysen är att genom en diskursanalys som tar avstamp i socialkonstruktivismens tankar gällande språkets påverkansbarhet på individens tankar och handlingar, blottlägga ledarskribenters bild av flyktingbåtar och om, och hur, denna bild har förändrats mellan åren 2015 till 2019. Genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska verktyg modalitet och transitivitet samt Håkan Jönsons problemkomponenter har ledarartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet studerats. Resultatet visar på att en förändring har skett i hur flyktingbåtar... (More)
Denna studie har skett mot bakgrunden av den flyktingsituation som uppstod i Europa under 2015, där många flyktingar kom att mista livet under sin färd på fartyg över Medelhavet. Syftet med analysen är att genom en diskursanalys som tar avstamp i socialkonstruktivismens tankar gällande språkets påverkansbarhet på individens tankar och handlingar, blottlägga ledarskribenters bild av flyktingbåtar och om, och hur, denna bild har förändrats mellan åren 2015 till 2019. Genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska verktyg modalitet och transitivitet samt Håkan Jönsons problemkomponenter har ledarartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet studerats. Resultatet visar på att en förändring har skett i hur flyktingbåtar som företeelse framställs, där flyktingar som
dör i Medelhavet är den centrala utgångspunkten 2015 till att 2019 istället handla om EU:s asylpolitik (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Högberg, Alexander LU and Ekblom Ystén, Sara LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
diskursanalys, ledarartiklar, migration, flyktingbåtar
language
Swedish
id
9033599
date added to LUP
2021-05-11 14:44:29
date last changed
2021-05-11 14:44:29
@misc{9033599,
 abstract   = {{Denna studie har skett mot bakgrunden av den flyktingsituation som uppstod i Europa under 2015, där många flyktingar kom att mista livet under sin färd på fartyg över Medelhavet. Syftet med analysen är att genom en diskursanalys som tar avstamp i socialkonstruktivismens tankar gällande språkets påverkansbarhet på individens tankar och handlingar, blottlägga ledarskribenters bild av flyktingbåtar och om, och hur, denna bild har förändrats mellan åren 2015 till 2019. Genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska verktyg modalitet och transitivitet samt Håkan Jönsons problemkomponenter har ledarartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet studerats. Resultatet visar på att en förändring har skett i hur flyktingbåtar som företeelse framställs, där flyktingar som
dör i Medelhavet är den centrala utgångspunkten 2015 till att 2019 istället handla om EU:s asylpolitik}},
 author    = {{Högberg, Alexander and Ekblom Ystén, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Drömmen om Europa: en studie av ledarskribenters bild av företeelsen flyktingbåtar}},
 year     = {{2021}},
}