Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.

Lilliestierna, Mathilda LU and Liljevall, Mi LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Samtidigt som kvinnor går miste om arbetsmöjligheter på grund av arbetsgivarens förväntningar om att kvinnorna ska vara hemma med barnen, får männen försprång på arbetsmarknaden. Vi kommer att granska den politiska debatten kring föräldraledighet med koppling till jämställdhet genom att kolla på motioner. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas som metod och vi kommer med hjälp av kodningsschema granska motionerna utifrån fyra... (More)
Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Samtidigt som kvinnor går miste om arbetsmöjligheter på grund av arbetsgivarens förväntningar om att kvinnorna ska vara hemma med barnen, får männen försprång på arbetsmarknaden. Vi kommer att granska den politiska debatten kring föräldraledighet med koppling till jämställdhet genom att kolla på motioner. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas som metod och vi kommer med hjälp av kodningsschema granska motionerna utifrån fyra huvudteman med underkategorier. Vi kommer även titta på Sveriges riksdags kvinnorepresentation och hur den har ökat respektive minskat i takt med föräldraledighetens utveckling. Efter att ha undersökt de olika skribenternas identifiering av problemet, förslag på åtgärder och analys av jämställdhetsperspektivet jämförs resultatet med Anne Phillips teori om närvarons politik. Den slutsats som dras av materialet är att den politiska debatten om föräldraledighet och framförallt synen på jämställdhetsarbetet har förändrats i enlighet med kvinnorepresentationens ökning respektive minskning. Det besvarar vår hypotes om att kvinnorepresentation har en viss påverkan på den politiska dagordningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lilliestierna, Mathilda LU and Liljevall, Mi LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Föräldraledighet, föräldrapenning, föräldraförsäkring, jämställdhet, kvinnorepresentation.
language
Swedish
id
9033612
date added to LUP
2021-05-11 14:51:46
date last changed
2021-05-11 14:51:46
@misc{9033612,
 abstract   = {{Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Samtidigt som kvinnor går miste om arbetsmöjligheter på grund av arbetsgivarens förväntningar om att kvinnorna ska vara hemma med barnen, får männen försprång på arbetsmarknaden. Vi kommer att granska den politiska debatten kring föräldraledighet med koppling till jämställdhet genom att kolla på motioner. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas som metod och vi kommer med hjälp av kodningsschema granska motionerna utifrån fyra huvudteman med underkategorier. Vi kommer även titta på Sveriges riksdags kvinnorepresentation och hur den har ökat respektive minskat i takt med föräldraledighetens utveckling. Efter att ha undersökt de olika skribenternas identifiering av problemet, förslag på åtgärder och analys av jämställdhetsperspektivet jämförs resultatet med Anne Phillips teori om närvarons politik. Den slutsats som dras av materialet är att den politiska debatten om föräldraledighet och framförallt synen på jämställdhetsarbetet har förändrats i enlighet med kvinnorepresentationens ökning respektive minskning. Det besvarar vår hypotes om att kvinnorepresentation har en viss påverkan på den politiska dagordningen.}},
 author    = {{Lilliestierna, Mathilda and Liljevall, Mi}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.}},
 year     = {{2021}},
}