Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intersektionalitet i klimatfrågan - En kritisk diskursanalys av Parisavtalet

Liss, Matilda LU and Folkebrant, Wilma LU (2021) STVA22 20202
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Parisavtalet togs år 2015 fram i syfte att bromsa den globala temperaturhöjningen, som skapats till följd av utsläpp av växthusgaser, till under 2 grader Celsius (UN, 2015). Utifrån teorin intersektionalitet genom maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, kön, klass, nationalitet/stat samt ålder
analyseras i denna uppsats om dessa inkluderas och/eller exkluderas samt vilka som kommer till tals i Parisavtalet. Den metodologiska inriktningen för analysen är en kritisk diskursanalys framtagen av Fairclough, där fyra steg identifieras (Fairclough 2009, s. 167). Det första steget identifierar ett socialt problem som för denna uppsats är klimatförändringarna, det andra steget lyfter faktorer som hindrar problemet från att uppmärksammas och det... (More)
Parisavtalet togs år 2015 fram i syfte att bromsa den globala temperaturhöjningen, som skapats till följd av utsläpp av växthusgaser, till under 2 grader Celsius (UN, 2015). Utifrån teorin intersektionalitet genom maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, kön, klass, nationalitet/stat samt ålder
analyseras i denna uppsats om dessa inkluderas och/eller exkluderas samt vilka som kommer till tals i Parisavtalet. Den metodologiska inriktningen för analysen är en kritisk diskursanalys framtagen av Fairclough, där fyra steg identifieras (Fairclough 2009, s. 167). Det första steget identifierar ett socialt problem som för denna uppsats är klimatförändringarna, det andra steget lyfter faktorer som hindrar problemet från att uppmärksammas och det tredje steget reflekterar över om den sociala ordningen behöver problemet. I det fjärde steget tas eventuella lösningar fram där vi identifierat intersectional environmentalism, som verkar för att bekämpa orättvisor samt att klimatkrisen bör ses som ett socialt problem där social stöttning krävs som lösning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liss, Matilda LU and Folkebrant, Wilma LU
supervisor
organization
course
STVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
klimatförändringar, intersektionalitet, Parisavtalet, intersectional environmentalism, klimaträttvisa
language
Swedish
id
9033635
date added to LUP
2021-05-11 14:51:23
date last changed
2021-05-11 14:51:23
@misc{9033635,
 abstract   = {{Parisavtalet togs år 2015 fram i syfte att bromsa den globala temperaturhöjningen, som skapats till följd av utsläpp av växthusgaser, till under 2 grader Celsius (UN, 2015). Utifrån teorin intersektionalitet genom maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, kön, klass, nationalitet/stat samt ålder 
analyseras i denna uppsats om dessa inkluderas och/eller exkluderas samt vilka som kommer till tals i Parisavtalet. Den metodologiska inriktningen för analysen är en kritisk diskursanalys framtagen av Fairclough, där fyra steg identifieras (Fairclough 2009, s. 167). Det första steget identifierar ett socialt problem som för denna uppsats är klimatförändringarna, det andra steget lyfter faktorer som hindrar problemet från att uppmärksammas och det tredje steget reflekterar över om den sociala ordningen behöver problemet. I det fjärde steget tas eventuella lösningar fram där vi identifierat intersectional environmentalism, som verkar för att bekämpa orättvisor samt att klimatkrisen bör ses som ett socialt problem där social stöttning krävs som lösning.}},
 author    = {{Liss, Matilda and Folkebrant, Wilma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Intersektionalitet i klimatfrågan - En kritisk diskursanalys av Parisavtalet}},
 year     = {{2021}},
}