Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Smärtlindring vid misstänkt höftfraktur inom ambulanssjukvård – ur ett sjuksköterskeperspektiv

Ekenstierna, Angelica LU and Nylander, Christian LU (2021) AMSM22 20201
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Inom ambulanssjukvården är extremitetsskada ett återkommande uppdrag. I Sverige inträffar mellan 16 - 17 000 höftfrakturer årligen. Höftfrakturer är medicinskt komplexa, förknippade med stark smärta och hög mortalitet. Smärtan inom akutsjukvården är oftast underbehandlad. I ett senare skede kan detta få konsekvenser så som till exempel kroniska smärttillstånd. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring smärtlindring vid misstänkt höftfraktur inom ambulanssjukvården. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie där 12 specialistsjuksköterskor intervjuades. Författarna använde både en latent och manifest innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Elo & Kyngäs.... (More)
Bakgrund: Inom ambulanssjukvården är extremitetsskada ett återkommande uppdrag. I Sverige inträffar mellan 16 - 17 000 höftfrakturer årligen. Höftfrakturer är medicinskt komplexa, förknippade med stark smärta och hög mortalitet. Smärtan inom akutsjukvården är oftast underbehandlad. I ett senare skede kan detta få konsekvenser så som till exempel kroniska smärttillstånd. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring smärtlindring vid misstänkt höftfraktur inom ambulanssjukvården. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie där 12 specialistsjuksköterskor intervjuades. Författarna använde både en latent och manifest innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Elo & Kyngäs. Analysarbetet resulterade i nio subkategorier som sedan kunde grupperas i tre huvudkategorier. Resultat: Vikten av personcentrerad vård och ett gott bemötande var av stor betydelse i ett smärtlindrande syfte. Ett bra bemötande innefattade lugn, kommunikation, information, förtroende, tillit och trygghet. Patienter med misstänkt höftfraktur var även i behov av smärtlindrande läkemedel. Varje patient behandlades individuellt utifrån situation, smärta samt hur snabb effekt av läkemedlet som önskades. Sjuksköterskan upplevde brister i utbildning och kunskap gällande behandling och tillvägagångssätt vid misstänkt höftfraktur. Slutsats: Målet är att bedriva en personcentrerad vård där transport från skadeplats till sjukhus kan ske på ett för patienten smärtfritt sätt. Det påvisas svårigheter i val av läkemedel, doser samt att smärtlindra personer med kognitiv nedsättning. För framtiden önskades ett större kunskapsutbyte mellan sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i syfte att höja kompetensen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekenstierna, Angelica LU and Nylander, Christian LU
supervisor
organization
course
AMSM22 20201
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Höftfraktur, Sjuksköterska, Smärtlindring, Ambulanssjukvård, Omvårdnad, Personcentrerad vård.
language
Swedish
id
9033816
date added to LUP
2021-06-01 10:05:29
date last changed
2021-06-01 10:05:29
@misc{9033816,
 abstract   = {{Bakgrund: Inom ambulanssjukvården är extremitetsskada ett återkommande uppdrag. I Sverige inträffar mellan 16 - 17 000 höftfrakturer årligen. Höftfrakturer är medicinskt komplexa, förknippade med stark smärta och hög mortalitet. Smärtan inom akutsjukvården är oftast underbehandlad. I ett senare skede kan detta få konsekvenser så som till exempel kroniska smärttillstånd. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring smärtlindring vid misstänkt höftfraktur inom ambulanssjukvården. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie där 12 specialistsjuksköterskor intervjuades. Författarna använde både en latent och manifest innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Elo & Kyngäs. Analysarbetet resulterade i nio subkategorier som sedan kunde grupperas i tre huvudkategorier. Resultat: Vikten av personcentrerad vård och ett gott bemötande var av stor betydelse i ett smärtlindrande syfte. Ett bra bemötande innefattade lugn, kommunikation, information, förtroende, tillit och trygghet. Patienter med misstänkt höftfraktur var även i behov av smärtlindrande läkemedel. Varje patient behandlades individuellt utifrån situation, smärta samt hur snabb effekt av läkemedlet som önskades. Sjuksköterskan upplevde brister i utbildning och kunskap gällande behandling och tillvägagångssätt vid misstänkt höftfraktur. Slutsats: Målet är att bedriva en personcentrerad vård där transport från skadeplats till sjukhus kan ske på ett för patienten smärtfritt sätt. Det påvisas svårigheter i val av läkemedel, doser samt att smärtlindra personer med kognitiv nedsättning. För framtiden önskades ett större kunskapsutbyte mellan sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i syfte att höja kompetensen.}},
 author    = {{Ekenstierna, Angelica and Nylander, Christian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Smärtlindring vid misstänkt höftfraktur inom ambulanssjukvård – ur ett sjuksköterskeperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}