Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det kan alltid, alltid bli bättre" - en intervjustudie i prestationsbaserad självkänsla bland unga vuxna

Stentorp, Johanna LU (2021) PSPR14 20201
Department of Psychology
Abstract
The aim with the current study was to attain a deeper understanding of the expressions of high competence based self-esteem (CBSE) among young adults, as well as exploring potential roots and contributing causes of CBSE. Within the frame of this retro perspective, attention was mainly paid to certain shared respectively unshared environmental factors, such as family circumstances, social relationships and school environment. To meet the purpose of the study, a qualitative design based on semi-structured interviews was chosen. However, in order to find interviewees with high CBSE, a quantitative design and a structured survey, Competence Based Self- esteem Scale (CBSE scale), was used as a first step. Of the survey’s 126 respondents, six... (More)
The aim with the current study was to attain a deeper understanding of the expressions of high competence based self-esteem (CBSE) among young adults, as well as exploring potential roots and contributing causes of CBSE. Within the frame of this retro perspective, attention was mainly paid to certain shared respectively unshared environmental factors, such as family circumstances, social relationships and school environment. To meet the purpose of the study, a qualitative design based on semi-structured interviews was chosen. However, in order to find interviewees with high CBSE, a quantitative design and a structured survey, Competence Based Self- esteem Scale (CBSE scale), was used as a first step. Of the survey’s 126 respondents, six individuals with a high rating on the CBSE-scale were interviewed. The data was examined using a thematic analysis and nine themes were identified. The result showed that a majority of the interviewees had several behaviours and attitudes that are typical for individuals with high CBSE, such as perfectionism and a difficulty recognising one’s physical and mental limits. One main individual difference was whether they related their strivings for achievement to primarily positive or negative emotions. To what extent it was believed to be important to perform for one’s own cause or for the recognition of others was also something that differed among them, as well as level of performance outcome. Several potential roots and contributing causes of CBSE were identified based on the interviewees’ stories, for example a lacking parent-child relationship, peer victimization and a competitive school environment. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur hög prestationsbaserad självkänsla tar sig uttryck bland unga vuxna, samt att undersöka potentiella bakomliggande och bidragande orsaker till prestationsbaserad självkänsla. Inom ramen för detta retroperspektiv låg fokus främst på särskilda delade och odelade miljöfaktorer, såsom familjeförhållanden, sociala relationer och skolmiljö. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats och en semistrukturerad intervjuform. För att urskilja intervjupersoner med en hög prestationsbaserad självkänsla användes dock som första steg en kvantitativ ansats och det strukturerade frågeformuläret Competence Based Self-esteem Scale (CBSE-skalan). Av formulärets 126 svarspersoner intervjuades... (More)
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur hög prestationsbaserad självkänsla tar sig uttryck bland unga vuxna, samt att undersöka potentiella bakomliggande och bidragande orsaker till prestationsbaserad självkänsla. Inom ramen för detta retroperspektiv låg fokus främst på särskilda delade och odelade miljöfaktorer, såsom familjeförhållanden, sociala relationer och skolmiljö. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats och en semistrukturerad intervjuform. För att urskilja intervjupersoner med en hög prestationsbaserad självkänsla användes dock som första steg en kvantitativ ansats och det strukturerade frågeformuläret Competence Based Self-esteem Scale (CBSE-skalan). Av formulärets 126 svarspersoner intervjuades sex individer som hade skattat en hög totalpoäng på CBSE-skalan. Datamaterialet analyserade med en tematisk analys och nio teman identifierades. Utifrån studiens resultat konstaterades det att flera intervjupersoner stämde väl in på den profil som är karakteristisk för individer med prestationsbaserad självkänsla. Till exempel uppvisade flera av dem starka perfektionistiska drag och en svårighet att känna sina fysiska och psykiska gränser. De största individuella skillnaderna rörde bland annat huruvida de upplevde sitt prestationssträvande beteende som främst lustfyllt eller ångestfyllt, samt i vilken grad de ansåg det viktigt att prestera inför sig själv, respektive inför andra. Därtill tycktes de ligga på olika prestationsmässiga nivåer. Flera potentiella bakomliggande och bidragande faktorer till prestationsbaserad självkänsla kunde identifieras utifrån intervjupersonernas berättelser, såsom bristande föräldrarelationer, social utsatthet bland jämnåriga, en tävlingsinriktad skolmiljö, samt upplevelsen av att högpresterandet alltid varit en del av den egna identiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stentorp, Johanna LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
CBSE, CBSE-scale, self-esteem, young adults, perfectionism, exhaustion syndrome, environmental factors, thematic analysis
language
Swedish
id
9034050
date added to LUP
2021-01-21 14:07:59
date last changed
2021-01-21 14:07:59
@misc{9034050,
 abstract   = {{The aim with the current study was to attain a deeper understanding of the expressions of high competence based self-esteem (CBSE) among young adults, as well as exploring potential roots and contributing causes of CBSE. Within the frame of this retro perspective, attention was mainly paid to certain shared respectively unshared environmental factors, such as family circumstances, social relationships and school environment. To meet the purpose of the study, a qualitative design based on semi-structured interviews was chosen. However, in order to find interviewees with high CBSE, a quantitative design and a structured survey, Competence Based Self- esteem Scale (CBSE scale), was used as a first step. Of the survey’s 126 respondents, six individuals with a high rating on the CBSE-scale were interviewed. The data was examined using a thematic analysis and nine themes were identified. The result showed that a majority of the interviewees had several behaviours and attitudes that are typical for individuals with high CBSE, such as perfectionism and a difficulty recognising one’s physical and mental limits. One main individual difference was whether they related their strivings for achievement to primarily positive or negative emotions. To what extent it was believed to be important to perform for one’s own cause or for the recognition of others was also something that differed among them, as well as level of performance outcome. Several potential roots and contributing causes of CBSE were identified based on the interviewees’ stories, for example a lacking parent-child relationship, peer victimization and a competitive school environment.}},
 author    = {{Stentorp, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Det kan alltid, alltid bli bättre" - en intervjustudie i prestationsbaserad självkänsla bland unga vuxna}},
 year     = {{2021}},
}