Advanced

Nämndemän - nödvändiga i en modern rättsstat? En analys av lekmannadomares funktion i rättsskipningen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Stenberg, Martin LU (2020) LAGF03 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Jurymen are legally uneducated laymen judges who participate in legal disputes in both the general courts and the administrative courts, together with one or several legally educated judges. The existence of laymen judges in the Swedish courts have a long and shifting tradition. At first, they were used as evidence during the Middle Ages. Today, the jurymen are permanent members of the court as a judge. The historical evolution and tradition are two of the key factors to understand the regulation of Swedish jurymen today.

An important democratic legal principle is that every individual is entitled to a fair trial in front of an independent and impartial court. It can be questioned whether jurymen, who are elected through a political... (More)
Jurymen are legally uneducated laymen judges who participate in legal disputes in both the general courts and the administrative courts, together with one or several legally educated judges. The existence of laymen judges in the Swedish courts have a long and shifting tradition. At first, they were used as evidence during the Middle Ages. Today, the jurymen are permanent members of the court as a judge. The historical evolution and tradition are two of the key factors to understand the regulation of Swedish jurymen today.

An important democratic legal principle is that every individual is entitled to a fair trial in front of an independent and impartial court. It can be questioned whether jurymen, who are elected through a political procedure, can remain as independent and impartial as the legally qualified judges or if they contribute to jeopardize the impartiality of the administration of justice, due to their lack of legal education and furthermore because of their political appointment.

Whether laymen judges contribute with a higher degree of legal certainty and public insight is frequently debated. During the 21st Century, suggestions have been made in several Swedish legal preparatory works, that the use of jurymen should be decreased and partly abolished but none of the suggested changes has yet to be legislated. The Finnish jurymen system has in modern time been reworked in a faster pace than the Swedish, with stricter rules regarding the jurymen’s suitability and with several reductions of the use of jurymen in the courtroom. This essay will therefore research the Swedish jurymen system with a comprehensive analysis of its pros and cons given its historical origin, the law of today and by doing a comparative study of the
Finnish jurymen system. (Less)
Abstract (Swedish)
Nämndemän är juridiskt oskolade lekmannadomare som förekommer i både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, tillsammans med en eller flera lagfarna juristdomare. Förekomsten av lekmannadomare i de svenska domstolarna har en lång och föränderlig historia bakom sig. Till en början fungerade nämndemännen huvudsakligen som bevismedel. Idag utgör de en bestående del av rättsväsendet och dess rättsskipning som en fullvärdig domare. Den historiska utvecklingen och traditionen är två av de centrala faktorerna för att förstå det svenska nämndemannasystemet idag.

En viktig demokratisk rättsprincip är att varje individ ska ha rätt till en rättvis rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. Det kan ifrågasättas huruvida nämndemännen,... (More)
Nämndemän är juridiskt oskolade lekmannadomare som förekommer i både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, tillsammans med en eller flera lagfarna juristdomare. Förekomsten av lekmannadomare i de svenska domstolarna har en lång och föränderlig historia bakom sig. Till en början fungerade nämndemännen huvudsakligen som bevismedel. Idag utgör de en bestående del av rättsväsendet och dess rättsskipning som en fullvärdig domare. Den historiska utvecklingen och traditionen är två av de centrala faktorerna för att förstå det svenska nämndemannasystemet idag.

En viktig demokratisk rättsprincip är att varje individ ska ha rätt till en rättvis rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. Det kan ifrågasättas huruvida nämndemännen, som utses genom ett politiskt valförfarande, kan förhålla sig oavhängiga och opartiska i samma utsträckning som de lagfarna domarna eller om de bidrar till att äventyra opartiskheten i rättsskipningen, på grund av deras avsaknad av juridisk utbildning samt deras politiska tillsättning.

Huruvida lekmannadomare faktiskt bidrar med högre rättssäkerhet och offentlig insyn är ständigt omdiskuterat. I Sverige har flera lagstiftningsförarbeten på 2000-talet föreslagit att antalet nämndemän i rätten borde reduceras och delvis avskaffas utan att någon förändring hittills skett. Det finska nämndemannasystemet har i modern tid förändrats i en snabbare
takt än det svenska, med strängare regler på nämndemännens lämplighet och med flera minskningar av förekomsten av nämndemän i rättssalen. Uppsatsen undersöker därför det svenska nämndemannasystemet genom en övergripande analys av dess för- och nackdelar mot bakgrund av dess historiska ursprung, gällande rätt samt genom en göra en komparativ studie av det finska nämndemannasystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenberg, Martin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, rättshistoria, rättsvetenskap, nämndemän, lekmannadomare, rättssäkerhet
language
Swedish
id
9034067
date added to LUP
2021-02-09 11:31:01
date last changed
2021-02-09 11:31:01
@misc{9034067,
 abstract   = {Jurymen are legally uneducated laymen judges who participate in legal disputes in both the general courts and the administrative courts, together with one or several legally educated judges. The existence of laymen judges in the Swedish courts have a long and shifting tradition. At first, they were used as evidence during the Middle Ages. Today, the jurymen are permanent members of the court as a judge. The historical evolution and tradition are two of the key factors to understand the regulation of Swedish jurymen today.

An important democratic legal principle is that every individual is entitled to a fair trial in front of an independent and impartial court. It can be questioned whether jurymen, who are elected through a political procedure, can remain as independent and impartial as the legally qualified judges or if they contribute to jeopardize the impartiality of the administration of justice, due to their lack of legal education and furthermore because of their political appointment.

Whether laymen judges contribute with a higher degree of legal certainty and public insight is frequently debated. During the 21st Century, suggestions have been made in several Swedish legal preparatory works, that the use of jurymen should be decreased and partly abolished but none of the suggested changes has yet to be legislated. The Finnish jurymen system has in modern time been reworked in a faster pace than the Swedish, with stricter rules regarding the jurymen’s suitability and with several reductions of the use of jurymen in the courtroom. This essay will therefore research the Swedish jurymen system with a comprehensive analysis of its pros and cons given its historical origin, the law of today and by doing a comparative study of the
Finnish jurymen system.},
 author    = {Stenberg, Martin},
 keyword   = {Processrätt,rättshistoria,rättsvetenskap,nämndemän,lekmannadomare,rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nämndemän - nödvändiga i en modern rättsstat? En analys av lekmannadomares funktion i rättsskipningen ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2020},
}