Advanced

Skadebegränsning vid hävning av ett entreprenadavtal

Wedin, Sofia LU (2020) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the Swedish law there is none regulation in the area of construction contract law, all of the regulation between the parties is stated in a number of standard agreements. One of these agreements is General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering Works and Building Services (AB 04). The agreement is used when one of the parties is a contractor and the other party is the employee. When agreement is terminated before the construction is done some legal consequences will follow. One of the consequences is that the contractor has liability to indemnify the employee for the loss of damage and the increase of cost that might arise for the finalising of the construction. This is established in 8:6 AB 04. When the compensation... (More)
In the Swedish law there is none regulation in the area of construction contract law, all of the regulation between the parties is stated in a number of standard agreements. One of these agreements is General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering Works and Building Services (AB 04). The agreement is used when one of the parties is a contractor and the other party is the employee. When agreement is terminated before the construction is done some legal consequences will follow. One of the consequences is that the contractor has liability to indemnify the employee for the loss of damage and the increase of cost that might arise for the finalising of the construction. This is established in 8:6 AB 04. When the compensation for the damages in 8:6 AB 04 is discussed in the doctrines is, almost always, the mitigation obligation mentioned. The discussion about if the mitigation obligation applies, the meaning of the mitigation obligation when a contract is terminated and if or why the employee need to limit the extent of the damages when the contract is terminated is insufficient and short.

Therefor is the meaning of this paper to determine the meaning of the mitigation obligations as a general principle of tort law and in the construction law, especially when the contract (AB 04) is terminated. If the mitigation obligation is applicable and the impact of the mitigation obligations when damages reliable to the termination of the contract (AB 04) is distributed.

The mitigation obligation is a general principle of tort law (fault liability) and means that the injured party has the obligation to prevent that the damage becomes bigger than necessary. To do it the injured party needs to take some steps to prevent the extent of the damages after the damages has arisen. The mitigation obligation is applicable in both non-contractual matters and in contractual matters. In the Sales of Goods act 70 § the mitigation obligations established in the law. In AB 04 there is no explicitly acknowledging to mitigations obligations but the general opinion in the accepted doctrine is that the mitigations obligations has to be observed of the employee for damages stated in 8:6 AB 04. The fact is that mitigations obligations exist in AB 04 and when damages according to 8:6 will be handed out the employee has to comply with the mitigation obligations. It is for instance supported by the fact that the mitigation obligation is a contractual principle, the supreme court has in NJA 2018 s. 653 said that the mitigation obligation has to be observed in the construction contract law and that the systematics of the AB 04 supported it.

Therefore the conclusion of the paper is that employee has to comply the mitigations obligation when the contract is terminated, but the impact of the mitigations obligation for the contractor in AB 04 is smaller than the mitigation obligation as a general principle has in the sales of goods act and in tort law. Because of the specific features of the construction contract law and because of the fact that there is many different damages that may occur when the contract is terminated. (Less)
Abstract (Swedish)
När ett entreprenadavtal hävs innebär det att vissa rättsföljder aktualiseras, en av dessa är att beställaren har rätt till skadestånd från entreprenören för den kostnadsökning som kan uppkomma för att färdigställa entreprenaden samt för övriga skador som är hänförliga till hävningen. Beställarens rätt till ersättning stadgas i 8:6 AB 04. När 8:6 AB 04 diskuteras i doktrinen benämns oftast skadebegränsningsplikten i samband med skadeståndet. Men diskussionen i doktrinen har oftast en sparsam motivering till varför skadebegränsningsplikten ska iakttas eller vad skadebegränsningsplikten egentligen har för innebörd vid hävning av ett entreprenadavtal som införlivar AB 04.

Den generella åsikten i doktrin är dock att... (More)
När ett entreprenadavtal hävs innebär det att vissa rättsföljder aktualiseras, en av dessa är att beställaren har rätt till skadestånd från entreprenören för den kostnadsökning som kan uppkomma för att färdigställa entreprenaden samt för övriga skador som är hänförliga till hävningen. Beställarens rätt till ersättning stadgas i 8:6 AB 04. När 8:6 AB 04 diskuteras i doktrinen benämns oftast skadebegränsningsplikten i samband med skadeståndet. Men diskussionen i doktrinen har oftast en sparsam motivering till varför skadebegränsningsplikten ska iakttas eller vad skadebegränsningsplikten egentligen har för innebörd vid hävning av ett entreprenadavtal som införlivar AB 04.

Den generella åsikten i doktrin är dock att skadebegränsningsplikten ska iakttas av beställaren men det framkommer inte i någon av AB 04s bestämmelser att skadebegränsningsplikten ska tillämpas eller innebörden av den. Ett klargörande av pliktens förekomst och innebörd kan behövas för att tydliggöra parternas skyldighet. Därför är syftet med uppsatsen att undersöka vad för innebörd den allmänna förmögenhetsrättsliga skadebegränsningsplikten innebär, om den föreligger i entreprenadavtal samt dennes innebörd för beställaren vid hävning av ett entreprenadavtal som införlivar AB 04.

Skadebegränsningsplikten är en icke-lagreglerad allmän skadeståndsrättslig princip, den innebär att den skadelidande parten ska försöka begränsa omfattningen av skadan genom att vidta åtgärder och inte förvärra skadan. Kraven på den skadelidande är låga, det räcker med att den skadelidande vidtar åtgärder som rimligen kunde begäras av den skadelidande vid tillfället för skadan. I 70 § KöpL är principen även lagstadgad, skadebegränsningsplikten inom köplagen får anses ha likande betydelse som principen har i skadeståndsrätten då samma uttryck och ord används för att beskriva plikten. Skadebegränsningsplikten är således en allmän förmögenhetsrättslig princip och kan också anses vara en kontraktsrättslig princip, vilket stadgandet i 70 § KöpL ger uttryck för. Principen föreligger i både inomobligatoriska och utomobligatoriska förhållande.

I AB 04 framkommer principen inte uttryckligen i någon av bestämmelserna. Vägledning kan också inhämtas lojalitetsplikten eftersom skadebegränsningsplikten är ett lojalitetsuttryck samt att det är en allmän princip. Dessutom uttrycker HD i NJA 2018 s. 653 att principen ska användas i hela AB 04 och det finns tendenser i 4:3 AB 04 och 5:13 AB 05 som tyder på att det finns en skyldighet att begränsa sakskador även i AB 04. Därför finns det saker som talar för att skadebegränsningsplikten ska används. Innebörden av plikten och pliktens inverkan på beställaren är dock svårare att fastställa, men det kan antas att beställaren har liknande krav på sig som en köpare eller som den skadelidande vid skada i ett utomobligatoriskt förhållande. Men att kraven får anses vara lite lägre för beställaren eftersom det föreligger flera olika typer av skador och kostnader som ska ersättas vid hävning av en entreprenad. Därför kommer skadebegränsningsplikten troligtvis ha en mindre betydelse för beställaren än vad den har vid en utomobligatorisk skada. Dock är det svårt att avgöra den exakta innebörden som skadegränsningsplikten får för beställaren, då det är svårt att veta hur stor skadan kan bli och hur mycket som ska ersätts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wedin, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Limitation of damages when the construction contract is terminated
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Entreprenadrätt, Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
9034260
date added to LUP
2021-01-25 11:13:12
date last changed
2021-01-25 11:13:12
@misc{9034260,
 abstract   = {In the Swedish law there is none regulation in the area of construction contract law, all of the regulation between the parties is stated in a number of standard agreements. One of these agreements is General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering Works and Building Services (AB 04). The agreement is used when one of the parties is a contractor and the other party is the employee. When agreement is terminated before the construction is done some legal consequences will follow. One of the consequences is that the contractor has liability to indemnify the employee for the loss of damage and the increase of cost that might arise for the finalising of the construction. This is established in 8:6 AB 04. When the compensation for the damages in 8:6 AB 04 is discussed in the doctrines is, almost always, the mitigation obligation mentioned. The discussion about if the mitigation obligation applies, the meaning of the mitigation obligation when a contract is terminated and if or why the employee need to limit the extent of the damages when the contract is terminated is insufficient and short. 

Therefor is the meaning of this paper to determine the meaning of the mitigation obligations as a general principle of tort law and in the construction law, especially when the contract (AB 04) is terminated. If the mitigation obligation is applicable and the impact of the mitigation obligations when damages reliable to the termination of the contract (AB 04) is distributed.

The mitigation obligation is a general principle of tort law (fault liability) and means that the injured party has the obligation to prevent that the damage becomes bigger than necessary. To do it the injured party needs to take some steps to prevent the extent of the damages after the damages has arisen. The mitigation obligation is applicable in both non-contractual matters and in contractual matters. In the Sales of Goods act 70 § the mitigation obligations established in the law. In AB 04 there is no explicitly acknowledging to mitigations obligations but the general opinion in the accepted doctrine is that the mitigations obligations has to be observed of the employee for damages stated in 8:6 AB 04. The fact is that mitigations obligations exist in AB 04 and when damages according to 8:6 will be handed out the employee has to comply with the mitigation obligations. It is for instance supported by the fact that the mitigation obligation is a contractual principle, the supreme court has in NJA 2018 s. 653 said that the mitigation obligation has to be observed in the construction contract law and that the systematics of the AB 04 supported it. 

Therefore the conclusion of the paper is that employee has to comply the mitigations obligation when the contract is terminated, but the impact of the mitigations obligation for the contractor in AB 04 is smaller than the mitigation obligation as a general principle has in the sales of goods act and in tort law. Because of the specific features of the construction contract law and because of the fact that there is many different damages that may occur when the contract is terminated.},
 author    = {Wedin, Sofia},
 keyword   = {Entreprenadrätt,Skadeståndsrätt,Avtalsrätt,Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadebegränsning vid hävning av ett entreprenadavtal},
 year     = {2020},
}