Advanced

Sannolik homosexualitet - En kvantitativ analys av migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar av sexuell läggning

Jansson, Gottfrid LU (2020) JURM02 20202
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. First, the criterions for credibility assessments according to the relevant sources of law are identified. Second, the Migration Court’s enforcement of these cri-terions is examined by looking at 58 cases from 2019. The single most im-portant criteria according to the investigation is the level of detail provided by the asylum seeker, and the applicant’s accounts of feelings of shame are especially considered by the Migration Court. The applicant’s... (More)
Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. First, the criterions for credibility assessments according to the relevant sources of law are identified. Second, the Migration Court’s enforcement of these cri-terions is examined by looking at 58 cases from 2019. The single most im-portant criteria according to the investigation is the level of detail provided by the asylum seeker, and the applicant’s accounts of feelings of shame are especially considered by the Migration Court. The applicant’s cooperation with the agencies from an early stage is also decisive. Late applications and lies about the applicant’s own identity are rarely repaired. Finally, the risk of using standardised phrases which conceal the actual reasons for the assess-ments is discussed. (Less)
Abstract (Swedish)
Trovärdighetsbedömningen innebär en stor utmaning för asylsökande som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning. Syftet med den här upp-satsen är att undersöka vad migrationsdomstolen kräver för att den sökande ska anses ha gjort sin läggning sannolik. I ett första led identifieras de be-dömningskriterier som enligt rättskällorna ska ligga till grund för trovärdig-hetsbedömningen. Därefter undersöks hur kriterierna tillämpas av migrat-ionsdomstolen genom en kvantitativ analys av 58 rättsfall från 2019. Slut-satsen är att detaljrikedom är det enskilt viktigaste kriteriet. Migrationsdom-stolen tar framförallt fasta på teman i de sökandes utsagor som hänför sig till upplevelser av skam. Dessutom är det viktigt att den asylsökande är... (More)
Trovärdighetsbedömningen innebär en stor utmaning för asylsökande som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning. Syftet med den här upp-satsen är att undersöka vad migrationsdomstolen kräver för att den sökande ska anses ha gjort sin läggning sannolik. I ett första led identifieras de be-dömningskriterier som enligt rättskällorna ska ligga till grund för trovärdig-hetsbedömningen. Därefter undersöks hur kriterierna tillämpas av migrat-ionsdomstolen genom en kvantitativ analys av 58 rättsfall från 2019. Slut-satsen är att detaljrikedom är det enskilt viktigaste kriteriet. Migrationsdom-stolen tar framförallt fasta på teman i de sökandes utsagor som hänför sig till upplevelser av skam. Dessutom är det viktigt att den asylsökande är samar-betsvillig i förhållande till myndigheterna från ett tidigt stadium. Sena an-sökningar om asyl eller lögner om exempelvis den egna identiteten är svåra brister att avhjälpa. Avslutningsvis diskuteras även risken för förekomsten av standardiserade fraser som döljer de verkliga skälen för domstolens be-dömning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Gottfrid LU
supervisor
organization
alternative title
Probable Homosexuality - A quantitative analysis of the Swedish Migration Court's credibility assessments of sexual orientation
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, Förvaltningsrätt, Bevisvärdering
language
Swedish
id
9034310
date added to LUP
2021-01-21 14:14:09
date last changed
2021-01-21 14:14:09
@misc{9034310,
 abstract   = {Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. First, the criterions for credibility assessments according to the relevant sources of law are identified. Second, the Migration Court’s enforcement of these cri-terions is examined by looking at 58 cases from 2019. The single most im-portant criteria according to the investigation is the level of detail provided by the asylum seeker, and the applicant’s accounts of feelings of shame are especially considered by the Migration Court. The applicant’s cooperation with the agencies from an early stage is also decisive. Late applications and lies about the applicant’s own identity are rarely repaired. Finally, the risk of using standardised phrases which conceal the actual reasons for the assess-ments is discussed.},
 author    = {Jansson, Gottfrid},
 keyword   = {Allmän rättslära,Förvaltningsrätt,Bevisvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sannolik homosexualitet - En kvantitativ analys av migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar av sexuell läggning},
 year     = {2020},
}