Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Måttet på konkurrenskraft - Är mekanismerna för anmälan av företagskoncentrationer ändamålsenliga för digitala plattformar?

Landberg, Lina LU (2020) JURM02 20202
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Online platforms are two-sided or multi-sided markets that enable the gathering of different customer groups. For instance, these groups may consist of marketers and end-users. A few of these platforms, such as Amazon, Google and Facebook, have consolidated significant market power in recent years. Merger control is the most effective tool against oligopolistic market structures in competition law. In order for it to function, it is key that mergers that pose competitive harm are subject to review.

This purpose of this thesis is to assess whether the Swedish legal framework for merger notification is appropriate for the use in merger control in online platform markets. The provisions are reviewed in the context of the purpose of... (More)
Online platforms are two-sided or multi-sided markets that enable the gathering of different customer groups. For instance, these groups may consist of marketers and end-users. A few of these platforms, such as Amazon, Google and Facebook, have consolidated significant market power in recent years. Merger control is the most effective tool against oligopolistic market structures in competition law. In order for it to function, it is key that mergers that pose competitive harm are subject to review.

This purpose of this thesis is to assess whether the Swedish legal framework for merger notification is appropriate for the use in merger control in online platform markets. The provisions are reviewed in the context of the purpose of konkurrenslagen (2008:579), which is to remove and counteract obstacles for effective competition. The essay also includes an outlook to German and Austrian price-based notification thresholds for the purpose of discussing whether such provisions could favor Swedish legislation.

The turnover-based thresholds allow strong enterprises to absorb smaller companies who have not yet generated turnover. In digital plattforms, the turnover is not universally indicative of the competitive potential that resides in a company. This is at least in part due to network effects and the use of Big Data. The issue is partially compensated by the Swedish Competition Authority’s powers to impose notifications requirements, but this is not the case where the combined turnover of the parties is less than 1 billion SEK. The ’particular grounds’ rule has additional issues of being unpredictable for participants in the market.

My assessment is that a transaction-based threshold, introduced as a complement to the ordinary rules, could favor the Swedish notification system in that it would provide a more future-oriented measure of market power. Such a threshold could be introduced in combination with national or global turnover-based thresholds. In case of the latter, the rule could suitably be accompanied by a qualitative criteria addressing the domestic operations of the company, such as the ones in Germany and Austria. (Less)
Abstract (Swedish)
Digitala plattformar är två- eller flersidiga marknader som samlar olika grupper av kunder, exempelvis marknadsförare och användare. På senare år har ett fåtal sådana plattformar som Amazon, Google och Facebook konsoliderat betydande marknadsmakt. Förvärvskontrollen utgör konkurrensrättens mest effektiva verktyg mot oligopolistiska marknadsstrukturer. För en fungerande förvärvskontroll måste konkurrensskadliga förvärv kunna bli föremål för prövning.

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att bedöma huruvida den svenska lagstiftningens mekanismer för anmälan av företagskoncentrationer är ändamålsenliga för kontroll på marknaden för digitala plattformar. Bestämmelserna granskas mot bakgrund av konkurrenslagens (2008:579) syfte att... (More)
Digitala plattformar är två- eller flersidiga marknader som samlar olika grupper av kunder, exempelvis marknadsförare och användare. På senare år har ett fåtal sådana plattformar som Amazon, Google och Facebook konsoliderat betydande marknadsmakt. Förvärvskontrollen utgör konkurrensrättens mest effektiva verktyg mot oligopolistiska marknadsstrukturer. För en fungerande förvärvskontroll måste konkurrensskadliga förvärv kunna bli föremål för prövning.

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att bedöma huruvida den svenska lagstiftningens mekanismer för anmälan av företagskoncentrationer är ändamålsenliga för kontroll på marknaden för digitala plattformar. Bestämmelserna granskas mot bakgrund av konkurrenslagens (2008:579) syfte att undanröja och motverka hinder för effektiv konkurrens. I uppsatsen görs även en utblick mot Tyskland och Österrikes lagstiftning för transaktionsbaserade tröskelvärden i syfte att diskutera om en sådan konstruktion kan gynna den svenska lagstiftningen.

De omsättningsbaserade tröskelvärdena som grundar anmälningsskyldighet låter starka aktörers förvärv av bolag med låg omsättning undgå granskning. För digitala plattformar reflekterar omsättningen ofta inte företagets fullständiga konkurrenspotential på grund av nätverkseffekter och tillgången till användardata. Aktörer med låg omsättning kan därför ha betydande marknadsmakt. Problemet kompenseras av Konkurrensverkets möjligheter att ålägga parter att anmäla vissa företagsförvärv, men inte ifall omsättningen för företagen gemensamt understiger 1 miljard kronor. Regeln om särskilda skäl brister i förutsebarhet vilket missgynnar aktörer på marknaden.

Min bedömning är att ett kompletterande transaktionsbaserat tröskelvärde kan gynna det svenska systemet för anmälan eftersom det utgör ett framåtblickande mått på marknadsmakt. Tröskelvärdet kan antingen introduceras i kombination med nationella omsättningskrav eller globala omsättningskrav. Ifall globala omsättningskrav tillämpas kan regeln lämpligtvis åtföljas av ett kvalitativt kriterium för företagets verksamhet inom landet i stil med Österrikes och Tysklands regel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landberg, Lina LU
supervisor
organization
alternative title
The Measure on Competition: Are the Swedish Provisions for Merger Notification Appropriate for the Use on Digital Platforms?
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
konkurrensrätt, företagskoncentrationer, åläggande, digitala plattformar, omsättningsbaserat, transaktionsbaserat
language
Swedish
id
9034458
date added to LUP
2021-01-30 14:10:02
date last changed
2021-01-30 14:10:02
@misc{9034458,
 abstract   = {{Online platforms are two-sided or multi-sided markets that enable the gathering of different customer groups. For instance, these groups may consist of marketers and end-users. A few of these platforms, such as Amazon, Google and Facebook, have consolidated significant market power in recent years. Merger control is the most effective tool against oligopolistic market structures in competition law. In order for it to function, it is key that mergers that pose competitive harm are subject to review.

This purpose of this thesis is to assess whether the Swedish legal framework for merger notification is appropriate for the use in merger control in online platform markets. The provisions are reviewed in the context of the purpose of konkurrenslagen (2008:579), which is to remove and counteract obstacles for effective competition. The essay also includes an outlook to German and Austrian price-based notification thresholds for the purpose of discussing whether such provisions could favor Swedish legislation.

The turnover-based thresholds allow strong enterprises to absorb smaller companies who have not yet generated turnover. In digital plattforms, the turnover is not universally indicative of the competitive potential that resides in a company. This is at least in part due to network effects and the use of Big Data. The issue is partially compensated by the Swedish Competition Authority’s powers to impose notifications requirements, but this is not the case where the combined turnover of the parties is less than 1 billion SEK. The ’particular grounds’ rule has additional issues of being unpredictable for participants in the market.

My assessment is that a transaction-based threshold, introduced as a complement to the ordinary rules, could favor the Swedish notification system in that it would provide a more future-oriented measure of market power. Such a threshold could be introduced in combination with national or global turnover-based thresholds. In case of the latter, the rule could suitably be accompanied by a qualitative criteria addressing the domestic operations of the company, such as the ones in Germany and Austria.}},
 author    = {{Landberg, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Måttet på konkurrenskraft - Är mekanismerna för anmälan av företagskoncentrationer ändamålsenliga för digitala plattformar?}},
 year     = {{2020}},
}