Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från ceremoni till trauma : en mediehistorisk studie av luftskeppet Hindenburg som en uppblåst mediehändelse

Appelqvist, Simon LU and Andersson, Robin LU (2021) JOUK10 20202
Journalism
Abstract (Swedish)
Denna uppsats studerar Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering om händelsen som benämns Hindenburgkatastrofen. Syftet med studien är att undersöka hur journalistiken är medskapare till en historisk händelse och på vilket sätt tidningarna konstruerade en mediehändelse. Studien motiveras av det bristande forskningsläget. Dels har tidigare forskning om mediers rapportering av Hindenburgkatastrofen enbart fokuserat på bilder. Dels är forskningen om katastrofer som mediehändelser tunn. Dessutom har inga studier gjorts över en
mediehändelse som under rapporteringens gång förändrats så totalt i sin karaktär som i fallet Hindenburg.

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera tidningsartiklar publicerade inför,... (More)
Denna uppsats studerar Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering om händelsen som benämns Hindenburgkatastrofen. Syftet med studien är att undersöka hur journalistiken är medskapare till en historisk händelse och på vilket sätt tidningarna konstruerade en mediehändelse. Studien motiveras av det bristande forskningsläget. Dels har tidigare forskning om mediers rapportering av Hindenburgkatastrofen enbart fokuserat på bilder. Dels är forskningen om katastrofer som mediehändelser tunn. Dessutom har inga studier gjorts över en
mediehändelse som under rapporteringens gång förändrats så totalt i sin karaktär som i fallet Hindenburg.

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera tidningsartiklar publicerade inför, under och efter katastrofen ägt rum. Med hjälp av teorierna om mediehändelser och myten om det medierade centrumet undersöker vi vilka tekniker som tidningarna använde sig av i rapporteringen. Vi undersöker hur de blåste upp luftfärden som en
mediehändelse och sättet de försökte ta kontroll över det medierade centrumet i samband med att luftskeppet Hindenburg exploderar.

Resultaten visar att det i samband med katastrofen bildas flera medierade centrum. Detta leder till att det uppstår en konkurrens mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet om det splittrade centrumet. Studien synliggör tidningarnas olika strategier för att styra narrativet och
därmed kontrollera mediehändelsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelqvist, Simon LU and Andersson, Robin LU
supervisor
organization
course
JOUK10 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hindenburgkatastrofen, mediehändelse, medierat centrum, narrativisering, journalistiska tekniker, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, vittnesambassadör, Birger Brinck
language
Swedish
id
9034851
date added to LUP
2021-01-20 16:10:59
date last changed
2021-01-20 16:10:59
@misc{9034851,
 abstract   = {{Denna uppsats studerar Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering om händelsen som benämns Hindenburgkatastrofen. Syftet med studien är att undersöka hur journalistiken är medskapare till en historisk händelse och på vilket sätt tidningarna konstruerade en mediehändelse. Studien motiveras av det bristande forskningsläget. Dels har tidigare forskning om mediers rapportering av Hindenburgkatastrofen enbart fokuserat på bilder. Dels är forskningen om katastrofer som mediehändelser tunn. Dessutom har inga studier gjorts över en
mediehändelse som under rapporteringens gång förändrats så totalt i sin karaktär som i fallet Hindenburg.

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera tidningsartiklar publicerade inför, under och efter katastrofen ägt rum. Med hjälp av teorierna om mediehändelser och myten om det medierade centrumet undersöker vi vilka tekniker som tidningarna använde sig av i rapporteringen. Vi undersöker hur de blåste upp luftfärden som en
mediehändelse och sättet de försökte ta kontroll över det medierade centrumet i samband med att luftskeppet Hindenburg exploderar.

Resultaten visar att det i samband med katastrofen bildas flera medierade centrum. Detta leder till att det uppstår en konkurrens mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet om det splittrade centrumet. Studien synliggör tidningarnas olika strategier för att styra narrativet och
därmed kontrollera mediehändelsen.}},
 author    = {{Appelqvist, Simon and Andersson, Robin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från ceremoni till trauma : en mediehistorisk studie av luftskeppet Hindenburg som en uppblåst mediehändelse}},
 year     = {{2021}},
}