Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttre påverkansförsök på journalistiken : en kartläggning av försök till påverkan på skånska nyhetsjournalister

Lievonen, Lisa LU and Lindal Jordanidou, Isabella LU (2021) JOUK10 20202
Journalism
Abstract (Swedish)
I en svensk kontext har tidigare forskning om påverkan på journalistik främst fokuserat på hot, våld och trakasserier som försök att påverka det journalistiska arbetet. I denna studie tar vi upp exempel som visar att det även förekommer andra typer av yttre påverkan. Dessutom menar forskare att det är dags att inkludera dessa andra former av påverkansförsök i den svenska forskningen. I vår studie fokuserar vi på dessa andra former.
Vi kartlägger med hjälp av en enkätundersökning hur ofta journalister på skånska dagstidningar upplever att de blivit utsatta för sådana former av påverkansförsök de senaste tolv månaderna. Dessutom undersöks även vilka metoder som används, via vilka kommunikationskanaler det sker, vilka aktörer som utsätter... (More)
I en svensk kontext har tidigare forskning om påverkan på journalistik främst fokuserat på hot, våld och trakasserier som försök att påverka det journalistiska arbetet. I denna studie tar vi upp exempel som visar att det även förekommer andra typer av yttre påverkan. Dessutom menar forskare att det är dags att inkludera dessa andra former av påverkansförsök i den svenska forskningen. I vår studie fokuserar vi på dessa andra former.
Vi kartlägger med hjälp av en enkätundersökning hur ofta journalister på skånska dagstidningar upplever att de blivit utsatta för sådana former av påverkansförsök de senaste tolv månaderna. Dessutom undersöks även vilka metoder som används, via vilka kommunikationskanaler det sker, vilka aktörer som utsätter journalisterna, vilka syftena är samt vilka konsekvenser det får på journalisternas yrkesutövning.
Vårt resultat visar att det vi benämner yttre påverkan är betydligt vanligare än hot, våld och trakasserier samt att de främsta aktörerna att utsätta journalister är privatpersoner. En betydande del av påverkansförsöken kommer även från politiker och företag, vilket vi diskuterar i vår analys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lievonen, Lisa LU and Lindal Jordanidou, Isabella LU
supervisor
organization
course
JOUK10 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Påverkansförsök på journalistik, Yttre påverkan, Pierre Bourdieu, Medialiseringsteori, Konsekvensneutralitet, Skånska nyhetsjournalister
language
Swedish
id
9034869
date added to LUP
2021-01-25 15:35:37
date last changed
2021-03-01 03:42:36
@misc{9034869,
 abstract   = {{I en svensk kontext har tidigare forskning om påverkan på journalistik främst fokuserat på hot, våld och trakasserier som försök att påverka det journalistiska arbetet. I denna studie tar vi upp exempel som visar att det även förekommer andra typer av yttre påverkan. Dessutom menar forskare att det är dags att inkludera dessa andra former av påverkansförsök i den svenska forskningen. I vår studie fokuserar vi på dessa andra former.
Vi kartlägger med hjälp av en enkätundersökning hur ofta journalister på skånska dagstidningar upplever att de blivit utsatta för sådana former av påverkansförsök de senaste tolv månaderna. Dessutom undersöks även vilka metoder som används, via vilka kommunikationskanaler det sker, vilka aktörer som utsätter journalisterna, vilka syftena är samt vilka konsekvenser det får på journalisternas yrkesutövning. 
Vårt resultat visar att det vi benämner yttre påverkan är betydligt vanligare än hot, våld och trakasserier samt att de främsta aktörerna att utsätta journalister är privatpersoner. En betydande del av påverkansförsöken kommer även från politiker och företag, vilket vi diskuterar i vår analys.}},
 author    = {{Lievonen, Lisa and Lindal Jordanidou, Isabella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Yttre påverkansförsök på journalistiken : en kartläggning av försök till påverkan på skånska nyhetsjournalister}},
 year     = {{2021}},
}