Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Universitetsstudenters upplevelser av aktivitetsbalans vid påtvingad distansundervisning under covid-19-pandemin — en kvalitativ intervjustudie

Liljefors, Viggo LU and Nilsson, Anton LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Covid-19-pandemin har förändrat utbildningsformen på universitet Sverige över, vilket påtvingat distansstudier för många studenter. Omställningen kan inverka på studenters upplevelse av aktivitetsbalans, vilket är kopplat med hälsa och välbefinnande, men det saknas idag studier inom detta fält. Ökad kunskap om hur studenter upplever distansundervisningens inverkan på deras aktivitetsbalans kan hjälpa universitet att anpassa utbildningsformen samt ge inblick i studenters vardag under covid-19-pandemin.
Syfte: Att beskriva unga vuxna universitetsstudenters upplevelser av aktivitetsbalans vid påtvingad distansundervisning under covid-19-pandemin.
Metod: Studien utgick från en kvalitativ studiedesign. Författarna genomförde... (More)
Bakgrund: Covid-19-pandemin har förändrat utbildningsformen på universitet Sverige över, vilket påtvingat distansstudier för många studenter. Omställningen kan inverka på studenters upplevelse av aktivitetsbalans, vilket är kopplat med hälsa och välbefinnande, men det saknas idag studier inom detta fält. Ökad kunskap om hur studenter upplever distansundervisningens inverkan på deras aktivitetsbalans kan hjälpa universitet att anpassa utbildningsformen samt ge inblick i studenters vardag under covid-19-pandemin.
Syfte: Att beskriva unga vuxna universitetsstudenters upplevelser av aktivitetsbalans vid påtvingad distansundervisning under covid-19-pandemin.
Metod: Studien utgick från en kvalitativ studiedesign. Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer med åtta universitetsstudenter, vilka rekryterades via snöbollsurval. Data analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Deltagare upplevde att distansundervisningen påverkade deras aktivitetsbalans negativt, dock i olika stor utsträckning. Deltagarna upplevde att de själva fick ta mer ansvar över att bibehålla en hälsosam vardagsstruktur. De fysiska och psykosociala miljöförändringarna försvårade aktivitetsutförandet av vardagliga aktiviteter. Möjligheter till socialt umgänge upplevdes begränsat och hemmiljön distraherade deltagare från studier. Deltagare upplevde generellt ökad kontroll över hur de spenderade sin tid och minskad stress.
Slutsats: Studien ger inblick i hur universitetsstudenter kan påverkas av påtvingad distansundervisning. Utbildningsformen går att utveckla för att främja en bättre aktivitetsbalans och vidare forskning behövs kring studenters upplevelser av aktivitetsbalans under en pågående pandemi. (Less)
Abstract
Background: The covid-19-pandemic has shifted the method of education toward distance- based learning for universities throughout Sweden. This could affect students experiences of occupational balance, which is known to be associated with health and well-being, but today there is a lack of studies in this area. Increased insight into how students experience occupational balance could help universities adapt the educational form.
Purpose: To describe how involuntary distance-based education has affected young adult college students’ experiences of occupational balance during the covid-19-pandemic.
Method: This thesis uses a qualitative study design. The authors conducted semi-structured interviews with eight university students, who were... (More)
Background: The covid-19-pandemic has shifted the method of education toward distance- based learning for universities throughout Sweden. This could affect students experiences of occupational balance, which is known to be associated with health and well-being, but today there is a lack of studies in this area. Increased insight into how students experience occupational balance could help universities adapt the educational form.
Purpose: To describe how involuntary distance-based education has affected young adult college students’ experiences of occupational balance during the covid-19-pandemic.
Method: This thesis uses a qualitative study design. The authors conducted semi-structured interviews with eight university students, who were recruited through snowball sampling. A qualitative content analysis was conducted to analyze collected data.
Results: The distance-based education had a negative effect on occupational balance, although it varied between individuals. Participants experienced increased responsibility to maintain a healthy structure of everyday life. Physical and psychosocial environmental changes made it more challenging to study. Participants experienced increased control of when to perform different occupations and reduced stress.
Conclusion: This thesis gives insight into how students experience occupational balance during involuntary distance-based education. Further research is warranted to investigate how students experience occupational balance during a pandemic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljefors, Viggo LU and Nilsson, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
College students’ experiences of occupational balance during the covid-19-pandemic — a qualitative interview study
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, Arbetsterapi, Universitetsstudenter, Kvalitativ studie, Covid-19, Occupational Balance, Occupational therapy, University students, Qualitative study
language
Swedish
id
9034940
date added to LUP
2021-03-04 22:28:56
date last changed
2021-03-04 22:28:56
@misc{9034940,
 abstract   = {{Background: The covid-19-pandemic has shifted the method of education toward distance- based learning for universities throughout Sweden. This could affect students experiences of occupational balance, which is known to be associated with health and well-being, but today there is a lack of studies in this area. Increased insight into how students experience occupational balance could help universities adapt the educational form.
Purpose: To describe how involuntary distance-based education has affected young adult college students’ experiences of occupational balance during the covid-19-pandemic.
Method: This thesis uses a qualitative study design. The authors conducted semi-structured interviews with eight university students, who were recruited through snowball sampling. A qualitative content analysis was conducted to analyze collected data.
Results: The distance-based education had a negative effect on occupational balance, although it varied between individuals. Participants experienced increased responsibility to maintain a healthy structure of everyday life. Physical and psychosocial environmental changes made it more challenging to study. Participants experienced increased control of when to perform different occupations and reduced stress.
Conclusion: This thesis gives insight into how students experience occupational balance during involuntary distance-based education. Further research is warranted to investigate how students experience occupational balance during a pandemic.}},
 author    = {{Liljefors, Viggo and Nilsson, Anton}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Universitetsstudenters upplevelser av aktivitetsbalans vid påtvingad distansundervisning under covid-19-pandemin — en kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}