Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa

Gustafsson, Lovisa LU and Johansson, Sandra LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga.
Syfte: Undersöka hur vuxna personer med psykisk ohälsa upplever sömn och användningen av tyngdtäcke samt dess påverkan på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen.
Metod: En kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer med psykisk ohälsa som använde tyngdtäcke. Data analyserades med latent innehållsanalys.
Resultat: Analysen genererade tio underkategorier och följande fyra huvudkategorier; 1, Yttre och inre faktorer... (More)
Abstrakt

Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga.
Syfte: Undersöka hur vuxna personer med psykisk ohälsa upplever sömn och användningen av tyngdtäcke samt dess påverkan på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen.
Metod: En kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer med psykisk ohälsa som använde tyngdtäcke. Data analyserades med latent innehållsanalys.
Resultat: Analysen genererade tio underkategorier och följande fyra huvudkategorier; 1, Yttre och inre faktorer upplevs påverka sömnen både positivt och negativt, 2, Sömnbristen upplevs försämra personfaktorer och minskar orken att delta i aktiviteter samt hindrar social delaktighet, 3, Tyngdtäcket upplevs ha en varierad inverkan på sömnen, 4, Tyngdtäckets förbättring av sömnen upplevs öka orken och förmågan att delta i aktiviteter samt främjar social delaktighet.
Konklusion: Sömnen hos personer med psykisk ohälsa påverkas av psykiskt/fysiskt mående, omgivning och aktivitetsbalans. Tyngdtäcket kan vara ett redskap för att förbättra sömnkvaliteten genom upplevelsen av en lugnande inverkan vid insomningen. Detta har i sin tur potential att leda till ökad ork att vara delaktig i aktiviteter och sociala sammanhang. (Less)
Abstract
Abstract

Background: Sleep problems are common among people with mental illness and can have consequences for activity and participation. Weighted blankets can be prescribed by occupational therapists to promote sleep, however the evidence on its impact on sleep quality and activity is insufficient.
Purpose: Examine how adults with mental illness experience sleep and the use of the weighted blanket and its impact on sleep quality and activities in everyday life.
Method: A qualitative study with eight semi-structured interviews were conducted with people with mental illness who used a weighted blanket. The data was analyzed with latent content analysis.
Result: The analysis generated ten subcategories and the four following main... (More)
Abstract

Background: Sleep problems are common among people with mental illness and can have consequences for activity and participation. Weighted blankets can be prescribed by occupational therapists to promote sleep, however the evidence on its impact on sleep quality and activity is insufficient.
Purpose: Examine how adults with mental illness experience sleep and the use of the weighted blanket and its impact on sleep quality and activities in everyday life.
Method: A qualitative study with eight semi-structured interviews were conducted with people with mental illness who used a weighted blanket. The data was analyzed with latent content analysis.
Result: The analysis generated ten subcategories and the four following main categories,
1, Outer and inner factors are perceived to affect sleep both positively and negatively, 2, Lack of sleep is perceived to impair personal factors and reduce the energy to participate in activities and prevents social participation, 3, The weighted blanket is perceived to have a varied effect on sleep, 4,The weighted blankets improvement on sleep is perceived to enhance the energy and the ability to participate in activities and promotes social participation. Conclusion: Sleep among people with mental illness is affected by mental/physical well- being, the surrounding and occupational balance. The weighted blanket could be used as an aid to improve sleep quality through the experience of a calming impact when falling asleep. This has potential to contribute to enhanced energy to participate in activities and social contexts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Lovisa LU and Johansson, Sandra LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, aktiviteter i vardagen, arbetsterapi, psykisk ohälsa, sömn, sömnkvalitet, tyngdtäcke
language
Swedish
id
9034966
date added to LUP
2021-01-17 21:12:25
date last changed
2021-01-17 21:12:25
@misc{9034966,
 abstract   = {{Abstract

Background: Sleep problems are common among people with mental illness and can have consequences for activity and participation. Weighted blankets can be prescribed by occupational therapists to promote sleep, however the evidence on its impact on sleep quality and activity is insufficient.
Purpose: Examine how adults with mental illness experience sleep and the use of the weighted blanket and its impact on sleep quality and activities in everyday life.
Method: A qualitative study with eight semi-structured interviews were conducted with people with mental illness who used a weighted blanket. The data was analyzed with latent content analysis.
Result: The analysis generated ten subcategories and the four following main categories,
1, Outer and inner factors are perceived to affect sleep both positively and negatively, 2, Lack of sleep is perceived to impair personal factors and reduce the energy to participate in activities and prevents social participation, 3, The weighted blanket is perceived to have a varied effect on sleep, 4,The weighted blankets improvement on sleep is perceived to enhance the energy and the ability to participate in activities and promotes social participation. Conclusion: Sleep among people with mental illness is affected by mental/physical well- being, the surrounding and occupational balance. The weighted blanket could be used as an aid to improve sleep quality through the experience of a calming impact when falling asleep. This has potential to contribute to enhanced energy to participate in activities and social contexts.}},
 author    = {{Gustafsson, Lovisa and Johansson, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa}},
 year     = {{2021}},
}