Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors upplevelser av vattenförlossning - en kvalitativ enkätstudie

Nilsson, Helena LU and Olsson Wigårde, Emmy LU (2021) SBMM52 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossning. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ design. En webbenkät med semistrukturerade öppna och slutna frågor utformades från en validerad enkät. Innehållsanalys genomfördes med induktiv ansats. Resultat: Kvinnor som genomgått en vattenförlossning hade upplevt att de ”ägde” sin förlossning och själv hade haft möjlighet att styra hur de önskade föda, de beskrev även att känslan av... (More)
Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossning. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ design. En webbenkät med semistrukturerade öppna och slutna frågor utformades från en validerad enkät. Innehållsanalys genomfördes med induktiv ansats. Resultat: Kvinnor som genomgått en vattenförlossning hade upplevt att de ”ägde” sin förlossning och själv hade haft möjlighet att styra hur de önskade föda, de beskrev även att känslan av delaktighet varit betydande. Det framkom att vattnet upplevts haft stärkande och positiva egenskaper som främjade kvinnornas egna förmågor. En annan viktig aspekt beskrevs vara stödet från partner och barnmorska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Helena LU and Olsson Wigårde, Emmy LU
supervisor
organization
alternative title
Womens lived experiences of waterbirth - a qualitative questionnaire survey
course
SBMM52 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Vattenförlossning, vattenfödsel, upplevelser, kvinna.
language
Swedish
id
9035422
date added to LUP
2021-01-19 12:51:02
date last changed
2021-01-19 12:51:02
@misc{9035422,
 abstract   = {{Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossning. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ design. En webbenkät med semistrukturerade öppna och slutna frågor utformades från en validerad enkät. Innehållsanalys genomfördes med induktiv ansats. Resultat: Kvinnor som genomgått en vattenförlossning hade upplevt att de ”ägde” sin förlossning och själv hade haft möjlighet att styra hur de önskade föda, de beskrev även att känslan av delaktighet varit betydande. Det framkom att vattnet upplevts haft stärkande och positiva egenskaper som främjade kvinnornas egna förmågor. En annan viktig aspekt beskrevs vara stödet från partner och barnmorska.}},
 author    = {{Nilsson, Helena and Olsson Wigårde, Emmy}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors upplevelser av vattenförlossning - en kvalitativ enkätstudie}},
 year     = {{2021}},
}