Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av etiska situationer inom akut- och ambulanssjukvården ur ett personalperspektiv: En metaetnografisk studie

Eriksson, Maja LU and Sjöberg, Tobias LU (2021) AMSM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Inom akut- och ambulanssjukvården uppstår situationer där svårigheter föreligger att bejaka patientens självbestämmande och delaktighet i besluten som vårdpersonal tvingas ta rörande patientens väl och lidande i fokus. Etisk kompetens är omfattande och komplext där teoretiska kunskaper om ämnet inte räcker till och utvecklingen av vårdetik och ett etiskt förhållningssätt är allas ansvar. Syfte: Systematiskt beskriva upplevelser av etiska situationer inom akut- och ambulanssjukvården ur ett personalperspektiv. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Litteratursökningen är genomförd i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Psycinfo. Studien är genomförd utifrån Noblit och Hares... (More)
Bakgrund: Inom akut- och ambulanssjukvården uppstår situationer där svårigheter föreligger att bejaka patientens självbestämmande och delaktighet i besluten som vårdpersonal tvingas ta rörande patientens väl och lidande i fokus. Etisk kompetens är omfattande och komplext där teoretiska kunskaper om ämnet inte räcker till och utvecklingen av vårdetik och ett etiskt förhållningssätt är allas ansvar. Syfte: Systematiskt beskriva upplevelser av etiska situationer inom akut- och ambulanssjukvården ur ett personalperspektiv. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Litteratursökningen är genomförd i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Psycinfo. Studien är genomförd utifrån Noblit och Hares metaetnografi. Resultat: Det redovisade resultatet renderar, efter syntetisering från elva artiklar ur den beskrivna litteraturen från Sverige, Norge, Spanien, Japan, Iran samt USA. Resultatet redovisas i tre nya teman. De är, ”Vad är rätt eller fel?”, ” I mötet med patienten” och ” Samarbeten är frustrerande”. Slutsats: Föreliggande studies resultat visar att upplevelserna av etiska situationer i akut- och ambulanssjukvården är personliga. Flera faktorer är av betydelse, exempelvis utvecklar vårdpersonal försvarsmekanismer för att kunna hantera intryck och känslor. Vidare så upplevs samarbetet mellan professioner som bristande och vårdpersonal känner frustration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Maja LU and Sjöberg, Tobias LU
supervisor
organization
course
AMSM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Emergency services, Ambulance, Nursing, Ethics, Metaetnografi, Qualitative design.
language
Swedish
id
9035465
date added to LUP
2021-01-19 16:19:39
date last changed
2021-01-19 16:19:39
@misc{9035465,
 abstract   = {{Bakgrund: Inom akut- och ambulanssjukvården uppstår situationer där svårigheter föreligger att bejaka patientens självbestämmande och delaktighet i besluten som vårdpersonal tvingas ta rörande patientens väl och lidande i fokus. Etisk kompetens är omfattande och komplext där teoretiska kunskaper om ämnet inte räcker till och utvecklingen av vårdetik och ett etiskt förhållningssätt är allas ansvar. Syfte: Systematiskt beskriva upplevelser av etiska situationer inom akut- och ambulanssjukvården ur ett personalperspektiv. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Litteratursökningen är genomförd i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Psycinfo. Studien är genomförd utifrån Noblit och Hares metaetnografi. Resultat: Det redovisade resultatet renderar, efter syntetisering från elva artiklar ur den beskrivna litteraturen från Sverige, Norge, Spanien, Japan, Iran samt USA. Resultatet redovisas i tre nya teman. De är, ”Vad är rätt eller fel?”, ” I mötet med patienten” och ” Samarbeten är frustrerande”. Slutsats: Föreliggande studies resultat visar att upplevelserna av etiska situationer i akut- och ambulanssjukvården är personliga. Flera faktorer är av betydelse, exempelvis utvecklar vårdpersonal försvarsmekanismer för att kunna hantera intryck och känslor. Vidare så upplevs samarbetet mellan professioner som bristande och vårdpersonal känner frustration.}},
 author    = {{Eriksson, Maja and Sjöberg, Tobias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevelser av etiska situationer inom akut- och ambulanssjukvården ur ett personalperspektiv: En metaetnografisk studie}},
 year     = {{2021}},
}