Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors erfarenheter av att ha barnmorskestudent närvarande vid sin förlossning. Förstföderskor och omföderskor, en jämförande enkätstudie.

Midgren, Karin LU (2021) SBMM52 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningar och ska bistå 50 förlossningar under sin utbildning. Syfte: Syftet var att jämföra förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudenter närvarande vid förlossningen. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och data har samlats in från 118 kvinnor med hjälp av en webbenkät. Resultat: Det framkom ingen signifikant skillnad mellan förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudent vid förlossningen, däremot hade kvinnorna inte förväntat sig att få vård av en barnmorskestudent. Majoriteten av kvinnorna var positiva till att få vård av barnmorskestudent och upplevde ett tryggt stöd samt ett gott... (More)
Bakgrund: Barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningar och ska bistå 50 förlossningar under sin utbildning. Syfte: Syftet var att jämföra förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudenter närvarande vid förlossningen. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och data har samlats in från 118 kvinnor med hjälp av en webbenkät. Resultat: Det framkom ingen signifikant skillnad mellan förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudent vid förlossningen, däremot hade kvinnorna inte förväntat sig att få vård av en barnmorskestudent. Majoriteten av kvinnorna var positiva till att få vård av barnmorskestudent och upplevde ett tryggt stöd samt ett gott bemötande. Konklusion: Gravida kvinnor behöver information om att barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning i förlossningsvården, de bör informeras om barnmorskestudenters positiva påverkan på förlossningsupplevelsen samt att det är frivilligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Midgren, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
Womens´ experience of having a student midwife present at their birth - a comparative survey study between primiparous- and multiparous women
course
SBMM52 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorskestudenter, barnmorskeutbildning, handledning, information, kvinnors erfarenhet
language
Swedish
id
9035543
date added to LUP
2021-04-09 16:22:23
date last changed
2021-04-09 16:22:23
@misc{9035543,
 abstract   = {{Bakgrund: Barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningar och ska bistå 50 förlossningar under sin utbildning. Syfte: Syftet var att jämföra förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudenter närvarande vid förlossningen. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och data har samlats in från 118 kvinnor med hjälp av en webbenkät. Resultat: Det framkom ingen signifikant skillnad mellan förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudent vid förlossningen, däremot hade kvinnorna inte förväntat sig att få vård av en barnmorskestudent. Majoriteten av kvinnorna var positiva till att få vård av barnmorskestudent och upplevde ett tryggt stöd samt ett gott bemötande. Konklusion: Gravida kvinnor behöver information om att barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning i förlossningsvården, de bör informeras om barnmorskestudenters positiva påverkan på förlossningsupplevelsen samt att det är frivilligt.}},
 author    = {{Midgren, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors erfarenheter av att ha barnmorskestudent närvarande vid sin förlossning. Förstföderskor och omföderskor, en jämförande enkätstudie.}},
 year     = {{2021}},
}