Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i psykiatriambulans

Berglund, Maria LU and Lagerborg, Daniel LU (2021) AMSM22 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Med ökningen av patienter inom öppenvårdspsykiatrin ökar antalet psykiatriska patienter inom ambulanssjukvården. Det uppdagas att ambulanssjuksköterskor upplever svårigheter med triagering av personer med psykiatriska besvär. Göteborg och Malmö har infört en prehospital enhet, en psykiatriambulans som specialiserar sig på akuta psykiatriska ärenden. Psykiatriambulansen är en ny enhet som är av intresse att inhämta information ifrån för att lära och sprida upplevelser och erfarenheter som kan bidra till en förbättrad ambulanssjukvård. Syfte: Att undersöka Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i en psykiatriambulans. Metod: Nio semistrukturerade intervjuer av specialistsjuksköterskor från Göteborg och Malmö med... (More)
Bakgrund: Med ökningen av patienter inom öppenvårdspsykiatrin ökar antalet psykiatriska patienter inom ambulanssjukvården. Det uppdagas att ambulanssjuksköterskor upplever svårigheter med triagering av personer med psykiatriska besvär. Göteborg och Malmö har infört en prehospital enhet, en psykiatriambulans som specialiserar sig på akuta psykiatriska ärenden. Psykiatriambulansen är en ny enhet som är av intresse att inhämta information ifrån för att lära och sprida upplevelser och erfarenheter som kan bidra till en förbättrad ambulanssjukvård. Syfte: Att undersöka Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i en psykiatriambulans. Metod: Nio semistrukturerade intervjuer av specialistsjuksköterskor från Göteborg och Malmö med erfarenhet av att arbeta på en prehospital psykiatriambulans har genomförts. Insamlat material analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Det framkom att specialistsjuksköterskorna upplevde utökade, samt mer effektiva samverkansmöjligheter med polis och olika psykiatriska verksamheter. Tillgängligheten av Melior var ett betydande verktyg för bedömningar då bakgrundsinformation av patienter kunde inhämtas. Specialistsjuksköterskorna upplevde att säkrare triageringar av patienterna kunde göras med grund i ökad kunskap inom psykiatri och riktad läkemedelsbehandling med ett utökat läkemedelsarsenal. Konklusion: Psykiatriambulanserna som enhet är fortfarande relativt nya och det kan behövas mer tid och en bredare utvärdering för att stärka föreliggande studies resultat. I studien framkommer det att bland annat tillgången till Melior, tillgången till specifika läkemedel, samverkan mellan olika instanser har lett till en ökad patientsäkerhet samt att patienter med psykisk ohälsa oftast får en bättre och mer adekvat hjälp av psykiatri ambulans än en vanlig akutambulans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Maria LU and Lagerborg, Daniel LU
supervisor
organization
course
AMSM22 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Psykiatriambulans, psykisk ohälsa, prehospital sjukvård
language
Swedish
id
9035577
date added to LUP
2021-01-19 16:18:28
date last changed
2021-01-20 12:31:57
@misc{9035577,
 abstract   = {{Bakgrund: Med ökningen av patienter inom öppenvårdspsykiatrin ökar antalet psykiatriska patienter inom ambulanssjukvården. Det uppdagas att ambulanssjuksköterskor upplever svårigheter med triagering av personer med psykiatriska besvär. Göteborg och Malmö har infört en prehospital enhet, en psykiatriambulans som specialiserar sig på akuta psykiatriska ärenden. Psykiatriambulansen är en ny enhet som är av intresse att inhämta information ifrån för att lära och sprida upplevelser och erfarenheter som kan bidra till en förbättrad ambulanssjukvård. Syfte: Att undersöka Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i en psykiatriambulans. Metod: Nio semistrukturerade intervjuer av specialistsjuksköterskor från Göteborg och Malmö med erfarenhet av att arbeta på en prehospital psykiatriambulans har genomförts. Insamlat material analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Det framkom att specialistsjuksköterskorna upplevde utökade, samt mer effektiva samverkansmöjligheter med polis och olika psykiatriska verksamheter. Tillgängligheten av Melior var ett betydande verktyg för bedömningar då bakgrundsinformation av patienter kunde inhämtas. Specialistsjuksköterskorna upplevde att säkrare triageringar av patienterna kunde göras med grund i ökad kunskap inom psykiatri och riktad läkemedelsbehandling med ett utökat läkemedelsarsenal. Konklusion: Psykiatriambulanserna som enhet är fortfarande relativt nya och det kan behövas mer tid och en bredare utvärdering för att stärka föreliggande studies resultat. I studien framkommer det att bland annat tillgången till Melior, tillgången till specifika läkemedel, samverkan mellan olika instanser har lett till en ökad patientsäkerhet samt att patienter med psykisk ohälsa oftast får en bättre och mer adekvat hjälp av psykiatri ambulans än en vanlig akutambulans.}},
 author    = {{Berglund, Maria and Lagerborg, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i psykiatriambulans}},
 year     = {{2021}},
}